Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електронне навчання персоналу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

наявність стандартних модулів, які можуть використовуватися в різних комбінаціях, зокрема:

1. Система управління навчанням LMS (Learning Management System).
2. Електронні курси – навчальний контент.
3. Засоби розроблення навчального контенту (Authoring Tools).
4. Система управління навчальним контентом.
5. Система обміну інформацією.
За допомогою засобів розроблення навчального контенту створюють навчальні матеріали і тести, які потім поміщають до бази даних системи управління навчанням. Через неї слухачі отримують доступ до навчальних матеріалів. Система обміну інформацією дає змогу учням, викладачам, експертам та іншим учасникам навчального процесу обмінюватися інформацією між собою як у режимі реального часу (синхронно) так і асинхронно. Веб-інтерфейс системи управління навчанням, зазвичай, будується на основі засобів управління контентом. Навчальний контент може бути статичним (HTML сторінки, тексти) та інтерактивним, з елементами анімації і голосовим супроводом. Для створення статичного контенту можна використовувати стандартні редактори, такі як Microsoft Word. Інтерактивний контент створюють за допомогою спеціальних програмних продуктів. Модуль обміну інформацією системи E-learning дає можливість реалізувати такі функції (залежно від обраного програмного забезпечення) :
♦Асинхронне спілкування – форуми, дошки оголошень, електронна пошта.
♦Синхронне спілкування – голосовий і комп’ютерний чат, відеоконференції, спільне використовування програмних продуктів, віртуальна аудиторія.
Система управління навчанням LMS слугує фундаментом для побудови всього процесу електронного навчання в організації. У ній реєструється ім’я користувача, пройдені ним курси, час початку і закінчення навчання, кількість отриманих балів під час тестування. Вона слугує оболонкою доступу користувачів до вмісту навчальних програм і курсів, дає змогу отримувати оперативну оцінку знань і навиків кожного окремого співпрацівника, і забезпечувати ефективний контроль процесу навчання організації. LMS включає підсистему тестування й аналітичної звітності, що дає можливість оцінювати й аналізувати ступінь професійної придатності співпрацівників, а також інтеграцію із зовнішніми інформаційними системами (наприклад, зі системою кадрового обліку).
Варто пам’ятати, що існують міжнародні стандарти обміну електронними навчальними матеріалами (AICC, SCORM тощо), і всі продукти електронного навчання створюють на основі одного з цих стандартів. Отже, усі перераховані модулі системи електронного навчання мають підтримувати один і той же стандарт, інакше доведеться змінити один з компонентів системи через неможливість їх спільного використовування. Водночас LMS є лише платформою без контенту – тобто навчальних курсів; її можна порівняти з книжковою полицею без книг.
Під час створення корпоративної системи електронного навчання можна або розробляти курс самостійно, або доручити розроблення фахівцям, або купити готові (типові) курси. Загальновизнаний експерт у сфері електронного навчання Брендон Хол (Brandon Hall) вважає, що там, де це можливо, найоптимальнішим рішенням є купівля вже готового рішення. По-перше, це дешевше. По-друге, значно менший ризик отримання поганого продукту, оскільки розроблення електронного курсу – дуже складний і працемісткий процес. І по-третє, це вимагає значно менше зусиль і засобів, зокрема, якщо курси фізично знаходяться на сервері постачальника. Незважаючи на поширену думку про те, що електронне навчання, в основному, спрямоване на відпрацьовування IT-навиків, статистика свідчить про зворотне. Найцікавішими галузями знань є:
  • менеджмент,
  • бізнес-комунікації,
  • управління проектами,
  • управління знаннями,
  • робота в команді.
Створення курсів власними зусиллями не завжди виправдане. Це може коштувати досить дорого і потребуватиме певних зусиль від людей, залучених до цього процесу, а також нових навиків для їх створення. Хоча на ринку й існує багато інструментів для створення курсів (authoring tools), вони не в змозі забезпечити той рівень якості, методично грамотний дизайн, і задіювати всі можливості електронного навчання, що надають повноцінні симуляції. Проте, це може бути виправдане, коли існує необхідність створення вузькоспеціалізованого курсу, в якому треба передати знання і навики, необхідні лише для цієї конкретної компанії.
Продукти, що дають змогу створювати навчальні матеріали (Authoring Tools), також досить різноманітні, причому прикладами найпростіших програм такого роду є Word, Excel, PowerPoint, тобто будьякі сучасні редактори. Із спеціалізованих західних програм можна назвати Macromedia Director, Macromedia Flash, Toolbook Instructor, IBM Knowledge Producer, Trivantis Lectora і Lotus LMS Publishing & Authoring Tools.
Система управління навчальним контентом – це модуль, що дає змогу гнучко компонувати навчальні програми і створювати нові курси на основі тих, що є в наявності.
3. 4. Системи управління навчанням
Системи управління навчанням спрощують процес адміністрування навчання і підвищення кваліфікації. Це складна система, яку використовують менеджери, адміністратори, інструктори та особи, що навчаються, для створення розкладу, реєстрації, виставляння оцінок і відстежування успіхів тих, що навчаються, займаються на курсах і беруть участь в інших освітніх подіях. Вона дає змогу учням знаходити курси і реєструватися на них, запускати курси онлайну, відстежувати отримані знання і досягнення протягом курсу або програми навчання.
Нарешті, вона допомагає адміністраторам управляти навчальними програмами, збирати статистику і формувати звіти. Системи управління навчанням допомагають створювати та пропонувати курси і відповідні навчальні плани. Їх основною функцією є пропозиція набору курсів. Вони також можуть включати можливості зі збирання окремих курсів в організований навчальний план або програми сертифікації. На рівні курсу системи управління навчанням надають можливість запускати курси і відстежувати їх ефективність. Чисті системи управління навчанням працюють, в основному, на рівні навчального курсу, відстежуючи, на яких курсах учні займаються. Деякі системи відстежують освітні події, а також тренінги онлайну. Інші можуть збирати курси в програми сертифікації, індивідуальні навчальні траєкторії або навчальні плани.
Фото Капча