Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електронне навчання персоналу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

це щось нове, і не враховують бізнес-мети і потреби організації у вирішенні поточних бізнес-завдань. Дуже важливо перед початком проекту визначити, що саме треба вивчати співпрацівникам і як навчатися найкраще. Очевидно, що для успішного впровадження електронного навчання всередині самої організації мають відбутися деякі зміни – повинні змінитися стиль, метод і підхід до навчання. Доведеться долати природний опір людей зміні способу навчання. Адже багато хто все ще боїться високих технологій і прагне використовувати комп’ютер якомога менше, а багато хто просто не вірить у те, що електронні курси можуть бути настільки ж ефективними, як і традиційне навчання. Більше того, щоб успішно пройти навчання на електронних курсах, учням необхідно розвивати нові навики, які їм не потрібні у традиційному класі.

Електронна форма навчання, де немає видимого контролю, вимагає від учня дуже високого рівня самодисципліни і самоорганізації. Людина має бути достатньо мотивованою, щоб навчатися без присутності і тиску з боку викладача. Ще одним із негативних аспектів електронного навчання є обмеженість безпосереднього спілкування між учнями і викладачем, а також між самими учнями. Усе це створює певні перешкоди на шляху впровадження електронного навчання, але ці перешкоди переборні.
Засновниця й управляючий директор міжнародної виставки конференції з електронного навчання eLearnExpo Салі Мур, в чиєму активі більше ніж десятилітній досвід управління проектами з електронного навчання, відзначає такі чотири чинники успіху проекту:
1. Мета проекту має бути дуже добре визначеною й орієнтованою на бізнес-результати. Наприклад, компанія хоче підвищити продажі або збільшити експорт, або для ведення міжнародних контактів співпрацівникам компанії потрібно поліпшити знання англійської мови.
2. Необхідна постійна оцінка ефективності проекту й отриманих знань. Потрібно відстежувати різницю результатів “до навчання” і “після навчання”. Оцінюватися повинні результати, безпосередньо пов’язані з поставленою метою. Тоді і буде дано відповідь на запитання, що організація отримує від електронного навчання.
3. Один з найважливіших аспектів – залучення до проекту керівництва компанії і постійна підтримка з його боку.
4. Незважаючи на технологічну можливість самостійного навчання в системі електронного навчання, необхідне широке залучення людей, які допомагатимуть упоратися з механізмами роботи і проводитимуть моніторинг усього процесу навчання. Зараз уся система корпоративного навчання стоїть на порозі фундаментальних змін. І хоча електронне навчання не може бути відповіддю на всі запитання, пов’язані з продуктивністю і навчанням співпрацівників у компанії, воно може стати життєздатним рішенням і відповіддю на безліч питань. Добре продумана і грамотно впроваджена система корпоративного електронного навчання може дати значний економічний ефект і стати однією з конкурентних переваг компанії.
3. 8. Традиційні та нові технології у навчальному процесі вищих навчальних закладів
Традиційне навчання у вищих навчальних закладах зазнає в наш час суттєвих змін на всіх стадіях навчального процесу: підготовка курсів, проведення занять, виконання домашніх завдань, підготовка проектів та магістерських робіт. Неабияк зміни у підходах до навчання
ініціюються новітніми інформаційними технологіями, новими джерелами інформації. Нові технології не лише забезпечують викладачів та слухачів новими засобами та ресурсами, а й змінюють самі способи комунікації між викладачами та слухачами.
Новий підхід характеризується використанням інтерактивних методів, які забезпечують двоспрямований потік інформації викладач <=> студент і студент <=> студент незалежно від форми заняття (лекція, практичне заняття, ділова гра тощо).
Впровадження нових технологій має бути спрямоване на підвищення якості освіти і, як наслідок, на підвищення конкурентоздатності навчальних закладів. Тільки у цьому випадку нові технології є виправданими. Просте поповнення кількості “новітніх” засобів не дасть очікуваного результату.
Вплив новітніх технологій на всі стадії навчального процесу (підготовка лекцій, проведення занять, взаємодія із слухачами тощо). Перш за все, нові технології вплинули на джерела інформації для підготовки курсів. До традиційних джерел, таких як спеціалізована література, періодичні видання, семінари, додалися нові on-line джерела інформації, які з’явилися завдяки бурхливому розвитку комунікацій. Сучасні технології суттєво вплинули і на підходи до проведення занять. Одним із найбільш ефективних методів навчання є case study та комп’ютерні симуляції (навчальні ділові ігри, побудовані на базі спеціального програмного забезпечення). Якщо case study – це метод навчання на основі аналізу реальної ситуації в бізнесі, то комп’ютерні симуляції є фактично динамічними кейсами, у яких ситуація не фіксується, а щоразу моделюється викладачем.
Використання глобальних джерел інформації (Інтернет, Reuters, Bloomberg тощо). Роль, яку відіграє Інтернет у навчальному процесі:
  • джерело інформації;
  • засіб спілкування та утворення віртуальних спільнот;
  • середовище дистанційного навчання.
Необхідність внесення змін у навчальні плани інститутів.
Навчальним закладам не вистачає автономії у плануванні навчальних планів. Крім того, слухачі навчальних закладів повинні мати години для самостійної роботи. Сучасні інформаційні технології надають багато можливостей для ефективної самостійної роботи слухачів у комп’ютерному класі або бібліотеці, тому необхідно передбачити такі години у розкладі.
Необхідність постійного зв’язку між бізнес-освітою та бізнесом. Для бізнес-шкіл зв’язки з бізнесом є надзвичайно важливими.
Відсутність уявлення про реальні проблеми і потреби бізнесу може стати критичним для навчального закладу. Консалтинговий проект на замовлення компаній є важливою і перспективною формою навчання.
Слухачі і викладачі працюють у рамках таких проектів як менеджментконсультанти. Для університетів це має бути наукова діяльність.
Ефективним методом навчання є проведення занять лекторамитеоретиками і лекторами-практиками водночас, а також запрошення на заняття
Фото Капча