Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електронне навчання персоналу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

проходити попереднє навчання роботі з системою, їм надається зручний, добре конфігурований інтерфейс, що забезпечує легку навігацію, використовування довідників, графіків, онлайн-довідки до кожного розділу. Під час налаштування можна відразу передбачити, хто є підлеглим у цього користувача, яка інформація для нього вкрай важлива, який шлях проходження його основних документів відповідно до трудового законодавства і прийнятим на підприємстві порядку кадрових процедур. Під час введення інформації користувачем автоматично здійснюється вивіряння інформації, її перевірка на акуратність, повноту, відповідність прийнятих правил роботи.

Для багатьох підприємств життєво важливо створити найпривабливіші умови роботи для ключових співпрацівників. За допомогою системи керівники підрозділів у рамках виділеного бюджету можуть раціонально розподіляти засоби, які виділяються для преміювання і заохочення співпрацівників, що сприяє підвищенню конкурентоздатності підприємства.
Прямий доступ співпрацівників до системи дає змогу підтримувати в актуальному стані профілі компетенцій співпрацівників. Це дає можливість керівникам вести підбір кадрів на посади, що відкриваються, визначати ступінь відповідності наявним вимогам. Система автоматично підбирає потрібних кандидатів, порівнюючи виявлені й зафіксовані здібності співпрацівників з профілем нової посади. Керівник отримує детальну картину про можливості і потреби співпрацівника, своєчасно формує для нього план навчання, вибираючи курси з-поміж запропонованих системою. Створення і зміна оцінних та атестаційних листів у режимі самообслуговування, передання їх через налаштований документообіг для своєчасного оформлення дає змогу керівникам організації в оптимальні терміни приймати рішення з якнайкращого використовування трудових ресурсів.
Кадрові процедури, здійснювані керівником:
 • підбір, переміщення, звільнення співпрацівників;
 • облік зарплатні і компенсаційного пакету;
 • формування профілю компетенції;
 • навчання і розвиток, формування кадрового резерву;
 • атестація й оцінка, визначення відповідності співпрацівників посаді.
Інтеграція з “Oracle. Управління персоналом”:
 • використовування інформації з інших модулів;
 • доступ до кадрових параметрів: плинність, найом, аналіз звільнень, навики;
 • автоматичне повідомлення у разі перевищення критичних показників.
Використовування потоку операцій:
 • для проходження документів на схвалення, для оформлення кадрових процедур;
 • для формування подання інформації з урахуванням специфіки
організації.
Інформація, яка оновлюється співпрацівником:
 • ім’я, посада і сімейний стан, адреса;
 • деталі про утриманців, контактних осіб;
 • самооцінка, профіль компетенцій;
 • подання заяв на нову посаду, заяв на навчання;
 • переваги роботи (графік, розташування), складу компенсацій;
 • відомості про відвідини навчальних закладів, атестаційні свідоцтва;
 • розглядання інформації про навчання, вакансії, відсутність, зайнятість, зарплатню.
Інформація про персонал:
 • повна інформація про всіх реальних і потенційних співпрацівників, інформація про тих, на кого проводяться нарахування виплат.
 • ведення всієї інформації, що стосується особи, зокрема, відомості про вік, стаж, освіту, кваліфікацію, родичів тощо;
 • інформація про вміння і навики, компетенції, а також про переваги та обмеження у сфері роботи;
 • повна історія призначень, включаючи відомості про підрозділи, посади, тарифи.
Планування:
 • створення оргструктури і штатного розкладу, робота з довідниками та іншою інформацією про професії і посади;
 • створення датованих множинних ієрархій підрозділів підприємства;
 • створення різних версій ієрархії для різних бізнес-цілей;
 • ведення численних паралельних ієрархій професій і посад;
 • включення зовнішніх організацій для налаштування ланцюжка постачальників;
 • порівняння планованої і фактичної чисельності персоналу;
 • інтеграція з документообігом.
Гнучка підтримка бізнесу:
♦Подання інформації у зручному вигляді для кожного користувача або групи користувачів.
♦Налаштування за запитом документообігу користувача, меню, екранних форм.
♦Відкриті інтерфейси.
♦Інтеграція з основними Oracle програмами:
 • “зарплатня”;
 • “управління навчанням”;
 • “самообслуговування”;
 • “компенсаційний пакет”;
 • “табельний облік”;
 • “управління проектами”.
♦Повна інформація про персонал для виставляння рахунків за використовування фахівців у проектах, для рознесення витрат, для налаштування документообігу.
Формування звітів:
♦Стандартні і нерегламентовані звіти формуються залежно від вимог законодавства і потреб підприємства.
♦Велика частина звітів формується у разі необхідності навченим користувачем.
Програмний продукт Lotus LearningSpace. Програмний продукт Lotus LearningSpace дає можливість скористатися унікальним новаторським досвідом навчання. Цей продукт задовольняє потребу у відкритому і гнучкому освітньому процесі. Під час розроблення цього продукту компанія Lotus поєднала результати величезних наукових досліджень і кращі приклади викладацької практики з широкими можливостями Lotus Notes.
Унаслідок цього було отримане нове рішення у сфері навчання. LearningSpace виходить за рамки звичайного навчання на відстані. Стираючи всі просторові і тимчасові перешкоди, LearningSpace використовує найсучасніші технологічні можливості навчання за програмою, розрахованою на роботу в груповому середовищі. Використовуючи цей засіб, корпоративні, академічні та інші організації, що займаються навчанням, можуть допомогти фахівцям підтримати рівень знань і вмінь, необхідний для існування у швидко змінному світі сучасних технологій.
Основні властивості і переваги:
♦Перенесення всієї потуги Lotus Notes, провідного програмного засобу для бізнесу, в розподілене середовище навчання.
♦Організація навчання в будь-якому місці і у будь-який час, незважаючи на просторові і тимчасові обмеження.
♦Скорочення тривалості циклів розробки програм.
♦Підтримка на заняттях високого рівня інтерактивності, що є неодмінною умовою успіху в області освіти.
♦Використовування кращих моделей і практичних прикладів індивідуального і групового навчання.
♦Націленість на успіх освітнього процесу, а не на технологічні “навороти”.
Навчання на відстані існує у найрізноманітніших формах. Це навчання по телебаченню, телеконференції, навчальні програми, записані на аудіо- і відеокасетах. Усе це належить до галузі дистанційного навчання, яке, проте, як і раніше, залишається підвладним просторовим і тимчасовим обмеженням і не включає учня до навчального процесу.
Методи навчання з використанням комп’ютерної техніки підвищують гнучкість у плані використання часу, але не ліквідовують комунікаційний бар’єр між викладачем та учнями. Курси, пропоновані в мережі World Wide Web, знімають ці проблеми, але для участі у процесі учні мають постійно працювати у під’єднаному режимі. LearningSpace увібрав у себе всі сильні сторони вказаних методик і елеґантно вирішує проблеми просторових і тимчасових обмежень та дає відповіді на питання, пов’язані з груповою й мережною роботою.
Створюване продуктом LearningSpace багате середовище навчання підвищує гнучкість і доступність освіти і надає доступ до досвіду викладача широкому колу учасників процесу. Особливий наголос робиться на групове навчання і взаємодію учнів, що дає змогу їм накопичувати корисний і потрібний досвід.
LearningSpace дає учням можливість відвідувати заняття у будь-який слушний час і отримувати доступ до інформації в будь-якому місці і у будь-який момент часу. Подорожуючи в літаку, відпочиваючи на пляжі або сидячи у себе вдома, можна отримати завдання, вступити в дискусію, проглянути матеріали або (коли відчувають себе достатньо підготовленим) розпочати написання курсової роботи. LearningSpace є програмним продуктом для промислової галузі і навчальних закладів. Він підтримує найефективнішу модель навчання, в якій присутній викладач, забезпечується індивідуальний підхід до кожного учня і створюється віртуальний простір для спільної групової роботи. Учень потрапляє до групового середовища, в якому можливі будь-які варіанти спілкування типу учень-учень або учень-викладач. Використовуючи унікальні можливості групової роботи, характерні для Lotus Notes, а також можливості мережі World Wide Web, LearningSpace синтезує технології, які створюють найкращі рішення, здатні підтримати цю модель навчання. П’ять спеціалізованих баз даних Lotus Notes дають змогу учням розв’язувати завдання, проводити обговорення і брати участь у класній роботі, що повною мірою враховує вимоги групового навчання. База даних Schedule є центральним модулем системи, що дає можливість учасникам проглядати навчальні матеріали і вправи, брати участь у тестах, вирішувати проблеми і проводити дослідження. Ця база відображає структуру курсу навчання, створену викладачем. У базі даних MediaCenter зберігаються статті, новини, глави книг, реферати. Через неї можна отримати доступ до мережі World Wide Web та інших зовнішніх джерел інформації. База даних MediaCenter може також зберігати додаткову інформацію, яка виходить за межі курсу навчання і дає змогу учням проводити індивідуальні дослідження відповідно до особистих схильностей і вимог.
База даних CourseRoom є інтерактивним середовищем, у якому учні провадять дискусії між собою і з викладачем, а також спільно вирішують задачі і виконують різні завдання.
База даних Profiles містить інформацію про учнів і викладачів, у тому числі дані для контактів (наприклад, адреса, номер телефону тощо), фотографії і відомості про хід навчання, отриманий досвід і захоплення.
База даних Assessment Manager є засобом, за допомогою якого викладачі оцінюють роботу кожного учня і повідомляють йому результати. Матеріали для контрольних робіт, заліків та іспитів спрямовують учням через базу даних Schedule, а виконані роботи передаються для перевірки електронною поштою в базу даних Assessment Manager.
Щоб повною мірою врахувати в LearningSpace особливості вмісту і структури навчальних програм, розроблені програми для підготовки укладачів навчальних курсів і викладачів. “Введення в розробку навчальних курсів в LearningSpace” навчає розробників програм і викладачів створенню ефективних і динамічних програм навчання в режимі on-line. Розробники програм і викладачі вчаться формувати стратегію використовування засобів і можливостей LearningSpace для досягнення навчальної мети.
Ця програма містить презентації і практичні заняття з розроблення та модифікації навчального розкладу, структуризації бази даних профілів учнів, створення мультимедійної бібліотеки завдань для учнів і навчальних матеріалів, організації електронних дискусій і керівництва ними, а також організації перевірки учнівських робіт.
LearningSpace надає такі можливості:
♦розподіл – можливість навчатися в будь-якому місці і у будь-який час;
♦гнучкість – можливість навчання у потрібному вам темпі;
♦групову співпрацю – можливість індивідуального або групового навчання;
♦викладачів – можливість навчання у досвідчених експертів;
♦простоту – призначений для користувача інтерфейс допомагає легко переходити від одного модуля до іншого;
♦практичний досвід – курси побудовані не на “лекціях”, а на практичних заняттях;
♦результати наукових досліджень – навчання побудоване на кращих практичних прикладах критичного навчання, взятих із реального життя;
♦доступ до додаткових матеріалів – навчання відбувається з використанням багатих і гнучких можливостей електронного середовища;
♦безпека – безпечні віртуальні сфери для ведення дискусій, отримання оцінок і розміщення приватних оголошень;
♦групові завдання – з використанням методики групового авторства;
♦багатозадачність – участь в організованих дискусіях із багатьох потоків;
♦оглядова подорож по середовищу навчання протягом однієї хвилини;
♦он-лайнову систему первинної підготовки користувача LearningSpace;
♦картку швидкого старту (Quick Reference card), яка допоможе розпочати роботу в середовищі LearningSpace.
 
Фото Капча