Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електронне навчання персоналу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Система управління навчанням (LMS) (див. рис. 3. 2) об’єднує курси, створені за допомогою інструментів створення вмісту (вебінструменти й авторські). Вона також може об’єднувати курси, що надаються системою управління вмістом навчання (LCMS). У цих випадках LMS знаходить курс і перенаправляє учня до LCMS, яка насправді запускає цей курс і відстежує просування учня. LCMS потім створює звіти про виконані завдання і передає LMS.

 
Рис. 3. 2. Структура взаємодії системи управління навчанням (LMS)
 
Хоча можливості високорівневих систем електронного навчання значною мірою повторюються, важливо пам’ятати про основну функцію кожного інструменту під час розгляду тих, що необхідні для проекту. У табл. 3. 3 наведено порівняння функцій чистих систем управління навчанням, систем управління вмістом і систем віртуальної школи. Існує небагато чистих, незмішаних систем. Багато продуктів об’єднують властивості всіх трьох категорій. У результаті категорії стають менш помітними, а різні продукти універсальнішими, – а також громіздкішими і дорожчими.
 
Таблиця 3. 3. Порівняння функцій чистих систем управління навчання, систем управління вмістом і систем віртуальної школи
 
Закінчення табл. 3. 3
 
Система управління навчанням – це призначена для роботи в Інтернеті програма бази даних (див. рис. 3. 3), яка відстежує учнів і курси, доступ до яких вони отримали або які закінчили. Завдяки інтегрованому, заснованому на Інтернет інтерфейсу, LMS дає змогу адміністраторам виконувати звичайні завдання, такі як реєстрація учнів у системі, додавання курсів, призначення цих учнів на курси, запуск
 
Рис. 3. 3. Структура системи управління навчанням
курсів для учнів, фіксація виконання курсів та оцінок, а також генерація звітів. Структура системи варіюється від продукту до продукту, але бази даних систем управління навчанням зазвичай відстежують учнів і курси. Записи курсів містять веб-адреси для запуску самого курсу, який може зберігатися у пам’яті окремо. База даних також визначає навчальний план як послідовність курсів і відстежує або записує діяльність учнів.
3. 5. Форми подання навчальних матеріалів
Системи E-learning дають змогу використовувати різноманітні форми подання навчальних матеріалів:
 • друкарські матеріали;
 • відео – комп’ютерні фільми, відеокасети, відеоконференції;
 • аудіо – записані аудіоматеріали, аудіоконференції;
 • комп’ютерні дані.
Найбагатшими за своїми можливостями є комп’ютерні дані. Існує декілька способів використовування комп’ютерних даних у навчанні.
Відповідно до прийнятої на Заході термінології, існують три основні способи їх використовування:
Computer-assisted instruction (CAI) – навчання, здійснюване комп’ютерними програмами. CAI – використовування комп’ютера як інструменту для індивідуальної роботи з навчальними матеріалами.
Приклади: програми вивчення англійської мови; програми вивчення правил дорожнього руху.
Computer-managed instruction (CMI) – навчання, кероване комп’ютерними програмами. CMI – використовування комп’ютера для організації доставлення навчального контенту та обліку результатів навчання. Під час використовування CMI саме навчання не обов’язково здійснюється у комп’ютерній формі. Як приклад, повноцінна система дистанційного навчання, так і інформаційна система університету, за допомогою якої студенти зі своїх комп’ютерів дізнаються про розклад і отримують матеріали до лекцій, але при цьому саме навчання відбувається в аудиторній формі.
Computer-mediated education (CME) – навчання, підтримуване комп’ютерними програмами. CME – використовування комп’ютера як інструмент для полегшення доставлення навчального контенту.
Приклади:
 • електронна пошта;
 • WWW (всесвітня паутина в Інтернеті) ;
 • відеоконференції.
 • Для створення ефективної системи електронного навчання необхідно використовувати всі можливості комп’ютерних технологій:
 • навчання в комп’ютерній формі (CAI) ;
 • управління навчанням (CMI) ;
 • доставка навчальних матеріалів та обмін інформацією між учасниками навчального процесу (CME).
3. 6. Електронне навчання – економічний ефект
Оцінка ефективності проекту з впровадження корпоративного електронного навчання практично не відрізняється від відповідної оцінки традиційних тренінгів або навчання з викладачем. Підрахунки економічного ефекту від придбаних співпрацівниками нових навиків ґрунтуватимуться на скороченні часу і можливості виконання завдань, які раніше співпрацівники виконувати не могли, або на підвищенні якості їх роботи. Головне, щоб перед початком впровадження проекту були встановлені чіткі критерії оцінювання цих навиків.
Окрім економічного ефекту, який можна підрахувати, існує ще низка інших аспектів, пов’язаних з економією часу, необхідного для навчання. Згідно з даними досліджень, що проводяться розробниками електронних курсів, у процесі навчання, заснованого на застосуванні технічних засобів, час, затрачений на запам’ятовування навчального матеріалу, скорочується в середньому на 60%, тоді як тривалість всього навчального процесу – на 70%. Такий ефект досягається завдяки тому, що учень отримує тільки ті знання, які йому необхідні, і сам управляє процесом свого навчання. Ефективність електронного навчання визначають поєднанням п’яти ключових чинників, що дають змогу учням утримати в пам’яті більше інформації, збільшити свою обізнаність, досягти кращих результатів роботи, і тим самим збільшити коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу. До цих чинників належать: інтерактивність, запам’ятовуваність, гнучкість у використанні, надання допомоги, доступність.
3. 7. Проблеми впровадження систем електронного навчання
На жаль, впровадження програми електронного навчання зовсім не означає, що продуктивність компанії збільшиться миттєво і що економія засобів тут же зросте. Для того, щоб розробити і впровадити дійсно ефективну програму, буде потрібен певний час. Та й на початковому етапі впровадження повномасштабної системи електронного навчання вимагатиме певних інвестицій, пов’язаних з придбанням системи управління навчанням і контентом та засобів розроблення власних курсів.
Ініціатива з упровадження електронного навчання закінчується, зазвичай, невдачею в тих випадках, коли його починають тільки тому, що
Фото Капча