Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інфляційні процеси в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
У світі не існує країн, де у другій половині ХХ століття не існувала б інфляція. Вона ніби прийшла на зміну попередній хворобі ринкової економіки, яка почала явно слабшати, – циклічним кризам.
Інфляція – один із найхарактерніших проявів макроекономічної розбалансованості та фінансової нестабільності в державі. Негативний вплив інфляції на суспільство настільки значний, що її подолання або недопущення стало важливим напрямком політики усіх країн. Проблема інфляції особливо актуальна для країн із перехідною економікою. Трансформація командно-адміністративної системи у ринкову переважно супроводжується високими темпами інфляції, а остання нерідко загрожує не лише розвиткові економіки, а й в окремих випадках – існуванню самої державності.
У наш час інфляція – один з самих хворобливих і небезпечних процесів, що негативно впливають на фінанси, грошову і економічну систему загалом. Інфляція означає не тільки зниження купівельної здатності грошей, вона підриває можливості господарського регулювання, зводить на немає зусилля по проведенню структурних перетворень, відновленню порушених пропорцій.
Проблема інфляції особливо загострилася в Україні у період ринкової трансформації її економіки. При цьому інфляція проявила себе як системне утворення, якому притаманні розгалужені зв'язки не лише із грошовим обігом, а й з усією економічною системою суспільства, із загальним станом української економіки, її місцем у світовому господарстві. При цьому важливо зауважити, що не в будь-якій економічній системі інфляція проявляє себе у формі прямого зростання цін. А тому не можна себе заспокоювати існуванням лише цінової стабільності, яка нині спостерігається в Україні. Інфляція може існувати й за цих умов, але мати приховані форми, які при цьому не менш деструктивні.
У сучасній економічній літературі, як вітчизняній, так і західній, прийнято вважати, що розвиток інфляції впливає тільки негативно на процес функціонування національної економічної системи. Вона знецінює національну грошову одиницю, породжує кризу неплатежів, гальмує інвестиційну й інноваційну діяльність підприємств і фірм, посилює соціальну нерівність у розподілі грошових доходів, знижує рівень соціальної та економічної ефективності національної економічної системи і т. ін. Інакше кажучи, інфляції властиві тільки економічні дефекти, і вона розцінюється як негативний економічний процес, що має тільки негативні економічні й соціальні наслідки.
Діяльність уряду кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи і а фінансовою стану в цілому. Запорукою цього, крім усього іншого, має бути стан «керованості» інфляційними процесами. Необхідність цього викликана тим, що інфляція призводить не лише до тяжких соціально-економічних наслідків. За умов інфляції втрачається ефективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання.
Оскільки сучасна економіка інфляційна внаслідок своїх конструктивних особливостей, ті, хто планує антиінфляційну політику, мають право розраховувати лише на те, щоб встановити над інфляцією надійний контроль, втримати помірний темп зростання цін. Саме ця задача, а не викорінювання інфляції реально вирішувана. Якраз ради неї розроблений і багато разів перевірений на практиці цілий комплекс дійових заходів антиінфляційного регулювання.
Навіть в самих економічно розвинених державах світу поки навчилися лише контролювати інфляцію, ефективно парирувати її найбільш чутливі удари, і в майбутньому скільки-небудь серйозних змін такої ситуації не передбачається. З іншого боку, немає підстав для паніки. Незважаючи на всю специфіку інфляційного процесу, що відбувається в нашій економіці, він аж ніяк не унікальний. У проблеми в принципі є задовільні рішення, справа лише за тим, щоб уміло скористатися арсеналом коштів боротьби, що вже є.
 
1. Сутність, причини і механізми інфляції
 
1.1 Сутність інфляції та причини її виникнення
 
Інфляція – це грізна економічна хвороба, загальнонаціональне лихо, яке негативно впливає на все суспільне життя. Інфляційні процеси можуть загострюватися і можуть сповільнюватися, але загроза інфляції існує завжди. Якщо інфляцію не лікувати, вона зможе знищити економічний потенціал суспільства, навіть спричинити зміну політичного устрою країни. Так, наприклад, після Другої світової війни гіперінфляція в Китаї (1939 – 1949 рр.) сприяла перемозі Мао Цзедуна над Чан Кайши.
Інфляція (від лат. іnflatio – здуття) – переповнення сфери грошового обігу надмірною масою грошових знаків, що спричиняє їх знецінення. Отже, інфляція є насамперед монетарне грошове явище, пов’язане з рухом грошей. Проте інфляцію не можна вважати тільки монетарним явищем, адже сам стан грошової сфери визначається особливостями відтворювальних макроекономічних процесів, закономірностями розвитку сфери національного виробництва.
Найбільш наочно суть інфляції проявляється в загальному підвищенні рівня цін. Зростання цін є конкретним вираженням інфляції. Інфляція означає також і зниження валютного курсу національної грошової одиниці щодо валют інших країн.
Інфляція не є специфікою ринкової економіки. Вона мала місце і в умовах командної економіки, проте форми її прояву були іншими. В централізованій економіці інфляція проявляється не в підвищенні цін, а в посиленні дефіциту товарів, погіршення їх якості та ін. В умовах дефіциту споживач вимушений переплачувати за товар, тобто платити ціну більшу за офіційну (державну).  
Проте, говорячи про ріст цін, варто зазначити, що на увазі мається збільшення цін на продукцію однієї і тієї ж якості. Подорожчання продукції, пов’язане з покращанням якості, має особливий зміст. Існує загальне визнання цього факту, яке відображається в тому, що в розвинутих капіталістичних країнах при розрахунках індексів цін елімінується зростання цін, викликане покращанням якості продукції. Але, нажаль, як правило, вказані коректування неповні та часткові.
Фото Капча