Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Колаж в натюрмортах Хуана Гріса

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
з історії образотворчого мистецтва на тему:
 
"Колаж в натюрмортах Хуана Гріса"
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТВОРЧИЙ МЕТОД ХУАНА ГРІСА
1.1. Художньо-стилістичні пошуки Хуана Гріса
1.2. Колаж в мистецтві
1.3. Натюрморт у творчості художника
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ТВОРЧОЇ РОБОТИ НАД АВТОРСЬКОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ
2.1. Аналіз образотворчих аналогів і прототипів
2.2. Композиційний і колористичний пошук
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми. I половина XX століття – епоха великих революційних переворотів, що відбулися в художній культурі. Як відзначають багато дослідників, такі як Яворська П. П., Лівшиць М., Рейкгардт Л., саме в цей період відбувається перелом у культурі, мистецтво стає кризовим, що виражає «найвищу напруженість».
У мистецтві початку ХХ століття починає складатися нове бачення світу, призначення предмета. Цей процес характеризується бурхливим пошуком образотворчих прийомів, експериментом, спробою створення оригінального художнього стилю, який міг би відповідати новому світогляду.
Особливо художників приваблювала проблема конструювання простору в образотворчому мистецтві, яку найповніше розглядали представники кубізму, дадаїзму, а також послідовники течії поп-арт.
Одним з найважливіших рішень цієї проблеми, одним із способів організації простору став колаж. Він зацікавив мене перш за все тому, що був зовсім новим прийомом як у технічному плані, так і в змістовному, став відкриттям, що поєднує в собі пошуки багатьох течій у мистецтві і одночасно пропонує нове для нашого сприйняття. Його використання значно поширилось за наших часів.
У сучасному мистецтві колаж знайшов своє застосування у багатьох видах творчої діяльності. Його можна зустріти у графічному дизайні друкованої продукції, кіно, рекламі, фотографії, творчих роботах сучасних митців. Саме тому вивчення колажу, його історії розвитку та функцій є надзвичайно важливим з точки зору сучасного мистецтва. Адже колаж надає технічної можливості виразити багатоскладову ідею, не порушивши при цьому цілісності сприйняття художнього твору.
Якщо ж колаж використовувати як художній засіб створення композиції, то перед художником відкривається безліч можливостей організувати не тільки власне творчу роботу, а й твори, що лежать поруч з авторською діяльністю: дизайн реклами, пакувань, друкованих видань, елементи інтер’єру, текстильні вироби, та багато іншого.
Мета роботи – вивчення техніки колажу в натюрмортах представників кубізму, зокрема іспанського послідовника цієї течії – Хуана Гріса, на основі аналізу створити роботу-парафраз. У процесі дослідження також встановити основні закономірності формування композиції колажу, його колористичних особливостей, окреслити межі творчої діяльності, де може бути використаний колаж у якості самостійного твору чи як художній засіб.
Для досягнення мети визначено такі завдання дослідження:
Визначити витоки колажу, його еволюцію та роль в мистецтві кубізму.
Проаналізувати особливості використання прийому на прикладі робіт художників початку ХХ століття
Систематизувати значущі етапи розвитку колажу
Простежити особливості використання колажу в натюрмортах Хуана Гріса
Створити авторську композицію натюрморту
Визначити практичне значення отриманих результатів дослідження
Об’єкт дослідження – художній прийом колажу та його застосування у творчих роботах Хуана Гріса
Предмет дослідження – натюрморти Хуана Гріса.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань дослідження були використані такі теоретичні та емпіричні методи:
порівняльно-історичний – для вивчення філософської, мистецтвознавчої літератури з досліджуваної проблеми
культурно-історичний – для виявлення соціально-історичних передумов виникнення та формування колажу
мистецтвознавчий – для виявлення стилістичних особливостей робіт художників, що започаткували та розвивали колаж на початку XX століття.
Наукова новизна одержаних результатів
розроблені принципи формоутворення колажу, а саме... ; запропоновано рекомендації щодо ознайомлення з методом колажу учнів загальноосвітніх шкіл;
конкретизовано стилістичні та композиційні особливості використання колажу в натюрмортах Хуана Гріса;
подальшого розвитку набули уявлення про історичний розвиток та перспективу використання колажу;
розроблено методи ознайомлення учнів загальноосвітніх шкіл з мистецтвом Хуана Гріса
Практичне значення одержаних результатів полягає у систематизації принципів та методів створення колажу, що можуть бути продуктивно використані з метою вдосконалення вже існуючих знань про особливості використання колажу в діяльності художника. Також розроблено та збагачено процес образотворчого навчання дітей в загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних установах, що може стати базою для урізноманітнення методичної складової художньо-педагогічної практики та художньо-естетичного виховання молоді, а також професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
 
РОЗДІЛ 1. ТВОРЧИЙ МЕТОД ХУАНА ГРІСА
 
1.1. Художньо-стилістичні пошуки Хуана Гріса
 
Справжнє ім'я Хуана Гріса – Хосе Вікторіано Гонсалес. Він народився в Мадриді 23 березня 1887р. у сім'ї успішного купця. Свій творчий шлях Хуан Гріс почав у Мадриді, де навчався з 1902 по 1904 рік у Школі мистецтв і ремесел. Після її закінчення протягом майже двох років він працював ілюстратором журналів в стилі модерну, завдяки чому він отримав величезний досвід і величезне бажання майоріти і вдосконалюватися в мистецтві. У 18 років Хосе вступив до приватної школи відомого мадридського майстра-академіста Морено Карбонеро і взяв собі артистичний псевдонім Хуан Гріс. У 1906 році 19-річний художник опиняється в Парижі. До того ж він виїхав з Іспанії без паспорта, оскільки не відбув військову повинність, і таким чином на все життя залишився без документів. З
Фото Капча