Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та об’єктів економіки в НС. Оцінка радіаційної та хімічної обстановки, основні поняття та визначення

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План лекції з дисципліни
Безпека життєдіяльності
для студентів очної та заочної форми навчання
 
Тема 7
Лекція 7. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та об’єктів економіки в НС. Оцінка радіаційної та хімічної обстановки, основні поняття та визначення
 
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК
 
Декрет – (від лат. decretum – постанова) – нормативний акт, виданий головою держави або уряду.
Закон – нормативний акт, прийнятий найвищим органом державної влади у встановленому конституцією порядку. Має найвищу юридичну силу по відношенню до інших нормативних актів (укази, постанови тощо).
Норматив – економічний або технічний показник норм, у відповідності з якими виконується робота.
Організація Об’єднаних Націй (ООН) – міжнародна організація держав, створена з метою підтримання та зміцнення миру, безпеки та розвитку співробітництва між державами. Заснована у 1945 році. На 1 вересня 1994 року до складу ООН входило 184 держави. Головні органи ООН: Генеральна асамблея ООН, Рада Безпеки, Економічна та Соціальна Рада, Рада по опіці, Міжнародний суд і Секретаріат. Штаб-квартира – Нью-Йорк. Офіційні мови ООН: англійська, іспанська, китайська, російська та французька, а в Генеральній Асамблеї, Раді Безпеки та деяких інших органах – і арабська мова.
Соціальні хвороби – захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких пов'язано, головним чином, з несприятливими соціально-економічними умовами (венеричні захворювання, туберкульоз та інші).
Сталий людський розвиток – розвиток суспільства, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.
Стандарт – зразок, якому повинно відповідати що-небудь за своїми ознаками, властивостями, якостями, а також документ, який містить відповідні відомості.
Указ – нормативний акт, виданий головою держави (Президентом).
 
ВСТУП
 
Створення суверенної України повинне супроводжуватися створенням безпечного стану довкілля, виробництва, побутових умов для життєдіяльності людини.
Основне місце в цьому процесі відводиться законодавству в області регулювання стосунків до охорони здоров'я людини, довкілля і безпеки в НС і ситуаціях повсякденного життя, тобто безпеці життєдіяльності.
Ці стосунки регулюються нормативними актами різної юридичної сили – конституцією, законами, урядовими підзаконними актами, відомчими нормативними актами і нормативними актами місцевих органів влади.
 Проголошує Конституція як Юридична база
 України зобов'язань тих, що стосуються
безпеки життєдіяльності
 «Кожна людина має невід'ємне право на життя., кожен має
право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей
протиправних посягань» – ст. 27
 «Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу і
медичне страхування., Держава піклуватися про розвиток
фізичної культури і спорту, забезпечення санітарно-епідемічного
благополуччя» – ст. 49
 «Кожен має право на безпечну для життя і здоров'я таку, що оточує
середовище і на відшкодування завданого йому збитку» – ст. 50
Розглянемо правові основи безпеки життєдіяльності.
 
Питання 1. Правові основи безпеки життєдіяльності
 
Законодавство, що стосується безпеки життєдіяльності включає Законодавство України:
- Про охорону здоров'я;
- Про охорону праці;
- Про дорожній рух;
- Про цивільну оборону;
- Про охорону довкілля і так далі
Основи Законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України, проголошує, що кожна людина має природне невід'ємне непорушне право на охорону здоров'я.
Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутнім поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритети охорони здоров'я в діяльності держави:
- поліпшення умов праці;
- поліпшення навчання, побуту і відпочинку населення;
- рішення екологічних проблем;
- поліпшення медичної допомоги;
- встановлення здорового способу життя людей.
Основи законодавства України про охорону здоров'я означають:
- правові, організаційні, економічні і соціальні основи охорони здоров'я на Україні;
- регулюють громадські стосунки в цьому напрямі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил;
- високій працездатності і довголітньому активному життю громадян;
- усунення чинників, які швидко впливають на здоров'я;
- попередження захворюваності, інвалідності, смертності і зниження їх рівня;
- поліпшення спадковості.
Законодавство України про охорону здоров'я базується на конституції України і складається з цих основ, і інших, прийнятих окремо актів законодавства, які регулюють громадські стосунки у галузі охорони здоров'я.
У статті 4, проголошуються основні принципи охорони здоров'я:
- визначення охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави одним з головних чинників виживання і розвитку народу України;
- підтримка прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я і забезпечення, пов'язаних з ними, державних гарантій;
- гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищень медично-соціального захисту найбільш слабкої частини населення;
- рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги і її послуг у галузі охорони здоров'я;
- відповідність завданням і рівню соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість;
- орієнтація на сучасні стандарти здоров'я і медичної допомоги, об'єднання наших традицій і
Фото Капча