Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та об’єктів економіки в НС. Оцінка радіаційної та хімічної обстановки, основні поняття та визначення

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 

досягнень зі світовим досвідом в області охорони здоров'я;

- попереджувальний профілактичний характер, комплексний соціальний, економічний і медичний підхід до охорони здоров'я;
- багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатоканальність її фінансування, об'єднання державних гарантій з демонополізацією підприємств і конкуренцією;
- децентралізація державного управління, розвиток саморятувальних заходів і самостійності працівників охорони здоров'я на правовій і договірній основах.
Право на охорону здоров'я має кожен громадянин України, що передбачає:
- життєвий рівень, що включає їжу, одяг, житло, медичне спостереження і соціальне обслуговування, яке є необхідним для підтримки здоров'я людини;
- безпечна для життя і здоров'я природне довкілля;
- санітарно – епідемічне благополуччя територій і населеного пункту, де він мешкає;
- безпечні і здорові умови роботи, навчання, побуту і відпочинку;
- кваліфіковану медично-санітарну допомогу, що включає вільний вибір лікаря, закладів охорони здоров'я;
- достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі чинники ризику, і їх міру;
- участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій, що стосуються формування державної політики в області охорони здоров'я;
- участь в управлінні охороною здоров'я і в проведенні громадської експертизи з цих питань в порядку, передбаченому законодавством;
- можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров'я;
- правовий захист будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;
- відшкодування за втрачене здоров'я.
Законодавством України можуть бути визначені і інші права громадян в області охорони здоров'я.
Закон України «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення» від 24 січня 1994 р. зі змінами і доповненнями.
- регулює громадські стосунки, які виникають у сфері санітарного і епідемічного благополуччя;
- визначає відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян;
- встановлює порядок організації державної санітарно-епідемічної служби;
- здійснює державний санітарно – епідеміологічний контроль на Україні.
У статті 1, визначено, що санітарне і епідемічне благополуччя населення – оптимальні умови життєдіяльності, що забезпечує:
- низький рівень захворювання;
- відсутність швидкого впливу на здоров'ї населення, чинників довкілля;
- відсутність умов для виникнення і розширення інфекційних захворювань.
Згідно із статтею 4, громадянин має право на:
- безпечні для здоров'я і життя продукти харчування, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку і природного довкілля;
- участь в розробці, обговоренні і громадської експертизи проектів програм і планів забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань відповідними органами;
- відшкодування шкоди, заподіяного їх здоров'я, внаслідок порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства;
- достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а також явні і можливі чинники ризику для здоров'я і їх міра.
Законодавством України громадянам можуть бути визначені і інші права для забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя.
Згідно із статтею 5, громадяни зобов'язані:
- піклуватися про стан свого здоров'я, і здоров'я і гігієнічного виховання своїх дітей не шкодячи здоров'ю інших громадян;
- брати участь в проведенні санітарних і профілактичних заходів;
- проходити обов'язкові медичні огляди і щеплення, в передбачених законодавством випадках;
- виконають розпорядження і вказівки посадовців державного і санітарно – епідемічного контролю;
- використати їх обов'язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя.
Дуже важливе значення має Закон «Про попередження захворювання на синдром придбаного імунітету (СНІД) і соціальний захист населення». Закон виконаний в новій редакції (згідно із законом України від 3 березня 1998 р. № 155/98 – ВР.
Синдром придбаного імунодефіциту (СНІД) – особливо небезпечна інфекційна хвороба, яка викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і завдяки відсутності нині специфічних методів профілактики і ефективних методів лікування призводить до смерті.
Масові поширення цього захворювання у всьому світі і на Україні створюють:
- загрозу особистої, громадської і державної безпеки;
- заподіює тяжкі соціально-економічні і демографічні наслідки.
Це обумовлює необхідність введення спеціальних заходів для захисту прав і законних інтересів громадян і суспільства.
Боротьба з цією хворобою є одним з пріоритетних завдань держави в області охорони здоров'я населення.
Особливій актуальності придбаває закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000р.
Цей закон спрямований на:
- попередження виникнення і розширення інфекційних захворювань людей;
- локалізацію і ліквідацію спалахів і епідемій;
- відновлює права, обов'язки і відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.
Визначимо деякі нормативно-правові акти для охорони здоров'я, які розроблялися останнім часом:
- постанова Кабінету Міністрів від 24. 04. 1999 №696 «Про Затвердження правил санітарної охорони території України»
- постанова Кабінету Міністрів від 23. 04. 1999 №667 «Про комплексні заходи боротьби з туберкульозом»
- постанова Кабінету Міністрів від 09. 03. 1999 №341 «Про програму профілактики СНІД і наркоманії на 1999-2000 року»
- постанова Верховної Ради від 19. 02. 1999 №453 – XIV «Про проект закону України про захист населення від інфекційних хвороб»
Фото Капча