Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та об’єктів економіки в НС. Оцінка радіаційної та хімічної обстановки, основні поняття та визначення

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 

режим територій і об'єктів (3-й розділ, 11 глав, 25 статей) ; охоронні зони територій і об'єктів фонду (4-й розділ, 2 статті) ; науково – дослідницькі роботи на територіях і об'єктах фонду (5-й розділ, 3 статті) ; економічне забезпечення організацій і функціонування (6-й розділ, 7 статей) ; державний кадастр територій фонду (8-й розділ, 4 статті) ; охорона територій (9-й розділ, 4 статті) ; відповідальність за порушення законодавства (10-й розділ, 2 статті) і міжнародну співпрацю в області охорони і використання територій (11-й розділ, 2 статті).

Третім законом пакету є закон України «Про охорону атмосферного повітря» (1992 р.).
Цей закон спрямований на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, що є одним з основних життєво важливих елементів природного довкілля, його відновлення і поліпшення для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, а також відвертання шкідливої дії на природне довкілля.
Закон складається з десяти глав, що включають 48 статей, які визначають правові і організаційні основи і екологічні вимоги в області охорони і використання атмосферного повітря. Так, в 1-му розділі (3 статті) викладені завдання Закону, склад законодавства з питання охорони атмосферного повітря і принципи управління в цій області. У 2-му розділі викладені принципи стандартизації і нормування в області охорони атмосферного повітря (8 статей). У 3-ому розділі, що включає 12 статей, викладені правові питання заходів по охороні атмосферного повітря.
У 4-му розділі викладені вимоги Закону про дотримання заходів по охороні атмосферного повітря при проектуванні будівництва і реконструкції промислових підприємств (6 статей). У 5-му розділі викладені правові аспекти регулювання стосунків в області використання атмосферного повітря (3 статті), в 6-му – екологічного механізму забезпечення охорони атмосферного повітря (5 статей), в 7-му – контролю (4 статті). Восьмий розділ присвячений питанням державного обліку і моніторингу в області охорони атмосферного повітря (2 статті), дев'ятий розділ – питанням правопорушень (2 статті) і десятий розділ – міжнародним відносинам (1 стаття), де знову підкреслюється пріоритет міжнародного права.
Четвертий закон – «Закон України про тваринний світ» (1993 р.).
У Законі вказується, що тваринний світ є одним з основних компонентів природного довкілля, національним багатством України, джерелом духовного і естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для отримання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів, а також інших матеріальних цінностей.
Заходи по захисту, відтворенню і раціональному і дбайливому використанню тваринного світу робляться в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні. Закон містить 7 розділів, 59 статей. У розділі 1-му встановлюється склад законодавства про охорону, відтворення і використання тваринного світу, завдання законодавства, визначається об'єкт тваринного світу, суб'єкти права загальнодержавного, колективного і приватного власників, основні принципи охорони і державного управління охороною, права і обов'язки громадян. У другому розділі визначаються форми використання тваринного світу і обов'язку і права користувачів (21 стаття). Третій розділ визначає правові аспекти охорони тваринного світу. Він містить 19 статей. Далі закон включає правові аспекти моніторингу і державного обліку (4-й розділ, 2 статті), контролю в області охорони, використання і відтворення тваринного світу (5-й розділ, 6 статей), відповідальності за порушення законодавства (6-й розділ, 1 стаття), міжнародних відносин України в області охорони тваринного світу (7-й розділ, 1 стаття).
П'ятий закон – Закон України «Про екологічну експертизу» – містить 8 розділів, всього 51 статтю. У Законі визначаються суть, мета і завдання екологічної експертизи, склад законодавства по ній, об'єкти і суб'єкти екологічної експертизи (1-й розділ, 11 статей) ; форми екологічної експертизи (2-й розділ, 6 статей) ; державне регулювання і управління в області екологічної експертизи (3-й розділ, 9 статей) ; статус експерта (4-й розділ, 4 статті) ; права і обов'язки замовників екологічної експертизи (5-й розділ, 2 статті) ; порядок проведення (6-й розділ, 14 статей) ; порядок фінансування (7-й розділ, 3 статті) ; відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу (8-й розділ, 1 стаття) ; міжнародна співпраця в області екологічної експертизи (9-й розділ, 1 стаття).
Шостий закон – Закон України «Про виняткову (морський) економічну зону України» – містить 32 статті. У них визначаються правовий режим виняткової (морський) економічної зони України, склад законодавства, пов'язаний з правовим режимом виняткової (морський) зони. Визначається виняткова (морська) зона як морські райони, зовні прилеглі до територіального моря України, включаючи райони навколо островів, що належать їй, шириною 200 морських миль, відлічених від тих же початкових ліній, що і територіальне море України.
Положення про Червону книгу України» було прийняте Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року.
Червона книга України є основним державним документом, в якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що знаходяться під загрозою зникнення, і заходи по їх збереженню і науково обґрунтованому відтворенню. Занесені в Червону книгу тварини підлягають особливій охороні на усій території України. Залежно від стану і міри загрози для популяцій видів тварин і рослин, занесених в Червону книгу, вони підрозділяються на категорії: зниклі, зникаючі, уразливі, рідкісні, невизначені, недостатньо відомі, відновлені. Для наукового забезпечення ведення Червоної книги створена національна комісія з питань Червоної книги України.
Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992р. був також затверджений «Порядок обмеження,
Фото Капча