Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття. Акушерство.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для самостійної роботи студентів
при підготовці до практичного заняття
 
 
Актуальність теми
Хоча аномалії плідного яйця, багатоплідна вагітність та аномалії положення плода зустрічаються в акушерстві не часто, однак вони призводять до ускладненого перебігу вагітності та пологів, роблять неможливим самостійне родорозрішення, підвищують частоту кесарського розтину, материнську та перинатальну патологію та смертність. Тому своєчасна діагностика та правильна тактика ведення вагітності та пологів у таких жінок є актуальними питаннями сучасного акушерства та потребують ретельного вивчення.
Конкретні цілі:
  • навчитись ставити попередній діагноз трофобластичних захворювань, багато- та маловоддя, багатоплідної вагітності, аномалій положення плода;
  • планувати тактику ведення жінок з трофобластичними захворюваннями;
  • планувати тактику ведення вагітності та пологів при багато- та маловодді, багатоплідній вагітності та неправильних положеннях плода;
  • планувати та надавати акушерську допомогу при ускладненнях, спричинених багато- та маловоддям, багатоплідністю та неправильними положеннями плода;
  • виконувати та інтерпретувати результати акушерського дослідження при аномаліях розвитку плідного яйця, багатоплідній вагітності та аномаліях положення плода;
  • вивчити методику виправлення неправильних положень плода під час вагітності.
 
Базовий рівень підготовки
 
Теоретичні питання до заняття
 
Визначення поняття, етіологія, класифікація, патогенез та клініка трофобластичних захворювань.
Диференційна діагностика трофобластичних захворювань.
Ускладнення при трофобластичних захворюваннях.
Лікування трофобластичних захворювань.
Біологічна роль та склад навколоплідних вод
Причини, класифікація, клініка, ускладнення під час вагітності та пологів та їх профілактика, лікування при багатоводді
Причини, клініка, ускладнення під час вагітності та пологів, лікування при маловодді
Частота, причини, клініка, ускладнення під час вагітності, пологів та післяпологового періоду та їх профілактика при багатоплідній вагітності, колізія близнюків
Покази до кесарського розтину при багатоплідній вагітності.
Диференційна діагностика багатоводдя та багатоплідної вагітності.
Принципи ведення вагітності та пологів при багатоплідній вагітності.
Визначення поняття, причини, клініка неправильних положень плода
Ускладнення під час вагітності, пологів та післяпологового періоду при неправильних положеннях плода
Запущене поперечне положення плода, ускладнення, прогноз, тактика.
Профілактика неправильних положень плода та ускладнень під час вагітності та пологів при даній патології
Покази, протипокази, умови та техніка акушерських поворотів, можливі ускладнення.
Визначення поняття, етіологія, клініка, можливі ускладнення під час вагітності та в пологах, тактика при асинклітичному вставленні голівки
Причини, класифікація, клініка, ускладнення вагітності та пологів, покази до кесарського розтину при розгинальних вставленнях голівки
Визначення поняття, причини, клініка, особливості перебігу пологів та тактика при високому прямому та низькому поперечному стоянні стрілоподібного шва
 
Практичні питання, які виконуються на занятті
 
Зібрати скарги, анамнез, провести акушерське дослідження, оцінити розміри та консистенцію матки при трофобластичних захворюваннях
Скласти план обстеження, провести тест на визначення хор іонічного гонадотропіну в сечі у хворих на трофобластичні хвороби
Скласти план лікування та подальшого нагляду жінок з пухирним занеском та деструюючим пухирним занеском
Скласти план лікування та подальшого нагляду жінок з хоріоепітеліомою
Провести диференційну діагностику трофобластичних хвороб
Зібрати скарги, анамнез, провести акушерське дослідження при багатоводді та маловодді.
Скласти план обстеження при багато- та маловодді.
Скласти план ведення пологів при багато- та маловодді, вміти профілактувати основні ускладнення в пологах та післяпологовому періоді.
Провести зовнішнє акушерське дослідження при багатоплідній вагітності, визначити термін вагітності та дату пологів, стан плодів.
Скласти план ведення вагітності та пологів при багатоплідді, визначити покази до кесарського розтину
Провести зовнішнє акушерське дослідження при неправильних положеннях плода, визначити положення, позицію, вид позиції плода, знайти місце найкращого вислуховування серцебиття плода
Вміти провести та показати на фантомі зовнішній акушерський поворот плода на голівку за Архангельським
Знати методику та показати на фантомі зовнішньо-внутрішній поворот плода на ніжку
Скласти тактику ведення вагітності та пологів, визначити покази до кесарського розтину при неправильному положенні плода
Вміти діагностувати та скласти тактику при запущеному поперечному положенні плода
Вміти визначити до допомогою зовнішнього та внутрішнього акушерського дослідження передній та задній асинклітизм, різні види розгинальних передлежань голівки плода, високе пряме та низьке поперечне стояння сагітального шва
Показати на фантомі особливості біомеханізму пологів при асинклітизмі, розгинальних вставленнях голівки, високому прямому та низькому поперечному стоянні сагітального шва
Визначити тактику ведення пологів та покази до кесарського розтину у жінок з асинклітичним вставленням голівки, розгинальними передлежаннями голівки, високому прямому та низькому поперечному стоянні сагітального шва.
 
Зміст теми
 
Хоча аномалії розвитку поза зародкових елементів плідного яйця, багатоплідна вагітність та аномалії положення плода зустрічаються в акушерстві не часто, однак вони призводять до ускладненого перебігу вагітності та пологів, роблять неможливим самостійне родорозрішення, підвищують частоту кесарського розтину, материнську та перинатальну патологію та смертність. Тому своєчасна діагностика та правильна тактика ведення вагітності та пологів у таких жінок є актуальними питаннями сучасного акушерства та потребують ретельного вивчення.
Аномалії пуповини. Зміни довжини пуповини. В нормі довжина пуповини становить 50-60 см. Якщо довжина більша, то можуть спостерігатись обвиття пуповиною навколо шиї або тулуба плода, що призводить до таких ускладнень вагітності та пологів, як виникнення внутрішньоутробної гіпоксії плода та асфіксії новонародженого, внутрішньоутробної загибелі плода, випадіння пуповини при відходженні навколоплідних вод.
Фото Капча