Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нетрадиційні уроки з предмету Я у світі у спеціальній початковій школі для дітей з ТПМ

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Бакалаврська робота на тему:
 
"Нетрадиційні уроки з предмету Я у світі у спеціальній початковій школі для дітей з ТПМ"
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти нетрадиційних уроків з предмету Я у світі у спеціальній початковій школі для дітей з ТПМ
1.1. Нетрадиційний урок
1.2. Нетрадиційні уроки – як форма підвищення пізнавального інтересу
1.3. Особливості предмету Я у світі
1.4. Вплив нетрадиційних уроків з предмету « Я у світі» на дітей з ТПМ
Розділ 2. Експериментальне дослідження нетрадиційних уроків з предмету Я у світі у спеціальній початковій школі для дітей з ТПМ
2.1. Завдання та методика дослідження
2.2. Опис проведення нетрадиційного уроку-екскурсії з предмету Я у світі
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Міняється час, змінюються діти і водночас навчальне середовище, сучасних дітей зараз називають «кліковими», тому що вони ростуть і розвиваються у час широкого використання комп’ютерних технологій.
Як і чим зацікавити учнів молодшого шкільного віку, щоб предмет був для них цікавим, потрібним, таким, коли на урок хочеться йти, а з уроку – ні. Напевно, найважливіше – створювати такі ситуації на уроці, щоб учні були постійно в пошуку і знаходили відповіді на різні питання. Найкраще для цього підходять уроки предмету «Я у світі».
Цей курс за навчальним планом реалізується в 3-4 класах і охоплює такі теми: «Людина»; «Людина серед людей»; Людина в суспільстві»; «Людина у світі», що сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів «Я – сім’я – школа – рідний край – Україна – світ»; розкриває взаємодію у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей із природним оточенням, набуття досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства. [4].
Для того, щоб навчання було успішним на перший план виходить особистісно-орієнтована взаємодія вчителя і учня. Творчий небайдужий вчитель постійно знаходиться у пошуку нових засобів, форм і методів навчання і виховання. За вимогами часу з'являються нові, нетрадиційні підходи до організації процесу навчання.
Нетрадиційний підхід до навчання або виховання означає введення і використання педагогічних інновацій. [7].
Нетрадиційні технології швидко увійшли як дидактичний засіб чи система, маючи при цьому втілення у навчальні предмети. На перший план навчання виходять завдання допомогти кожному учневі вдосконалювати свої індивідуальні здібності з урахуванням того досвіду пізнання, якого він уже набув. Вчитель має побачити, розкрити і розвинути індивідуальні пізнавальні можливості кожного учня, визначити педагогічні умови, необхідні для їх реалізації.
Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання.
Ці технології та методи навчання спрямовують учнів на краще розуміння навчального матеріалу, а також бажання учнів поліпшити свої досягнення.
Викладання матеріалу на основі нетрадиційних технологій сприяє розв’язанню таких актуальних проблем у навчанні, як:
- активізація аналітичного мислення учнів;
- розвиток дослідницьких навичок;
- розширення світогляду учнів;
- використання інформаційних технологій під час розв’язування
найскладніших життєвих завдань.
Ідея втілення нетрадиційних технологій в навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах.
Для практичного втілення цієї ідеї я використовую наступні основні нетрадиційні технології:
- проблемне навчання;
- технологію розвитку «критичного мислення «;
- інформаційно-комунікаційні технології;
- проектні та дослідницькі методи в навчанні;
- технологію інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В. Ф. Шаталов).
А так само елементи інших нетрадиційних технологій:
- технологію використання в навчанні ігрових методів: рольових, ділових і інших видів навчальних ігор;
- навчання у співпраці (командна і групова робота) ;
- інтерактивні методи.
Впровадження та використання нетрадиційних технологій дає можливість встановити в своїй роботі різні форми взаємодії «учитель-учень», що дає можливість вчителеві спрогнозувати позитивне ставлення учнів до уроку.
Мета нашої роботи дослідити особливості нестандартних уроків, як особливої форми організації навчально-пізнавальної діяльності.
Мета передбачає виконання наступних завдань:
1. Розглянути можливості нестандартних уроків у початковій школі з предмету Я у світі для дітей з ТПМ.
2. Вказати деякі методичні аспекти їх проведення.
3. З’ясувати актуальність проведення нестандартних уроків в початковій школі для дітей з ТПМ.
Об’єктом роботи є нестандартний урок у початковій школі з предмету Я у свіді для дітей з ТПМ.
Предмет -вплив нестандартних уроків на навчально-виховну діяльність молодшого школяра з ТПМ.
 
Розділ 1. Теоретичні аспекти нетрадиційних уроків з предмету Я у світі у спеціальній початковій школі
для дітей з ТПМ.
 
1.1. Нетрадиційний урок
 
Нетрадиційний урок як своєрідне педагогічне явище бурхливо розвивається, постійно набуваючи нових рис. Ще з часів Я. А. Коменського урок є основною формою навчання в школі. Простежуючи історію його розвитку, можна побачити, що нестандартні заняття виникали під час кардинальних змін у суспільстві. Так, у школі 20-х років з’явилося чимало різновидів навчальних занять, нетрадиційних порівняно з
Фото Капча