Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Опера «Царева наречена» Миколи Андрійовича

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1. ДРАМАТУРГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОПЕРИ М. А. РИМСЬКОГО-КОРСАКОВА ТА ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ В МУЗИКОЗНАВЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1 Загальний огляд літератури по темі
1.2 Трактовка концепції «Царевої нареченої» у музикознавчих дослідженнях
1.3 Спроба формулювання концепції опери «Царева наречена»
РОЗДІЛ ІІ. КОНТРДІЯ ОПЕРИ. ІНТОНАЦІЙНО-ОБРАЗНИЙ АНАЛІЗ
ІІ.1. Основна дія
ІІ.2. Контрдія
ІІ.2.1. Цар
ІІ.2.2 Опричники
ІІ.2.3 Малюта Скуратов
ІІ.2.4 Григорій Грязний
ІІ.2.5 Бомелій
ІІ.2.6. Любаша
РОЗДІЛ ІІІ. СЦЕНІЧНЕ ВИРІШЕННЯ ЗАДУМУ М. А. РИМСЬКОГО-КОРСАКОВА В СПЕКТАКЛІ «ЦАРЕВА НАРЕЧЕНА» ОПЕРНОЇ СТУДІЇ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО
Висновки
Список використаних джерел
Список використаної літератури
Електронні ресурси
Нотні джерела
Рецензії
Додатки
 
Вступ
 
Минулоріч минув 170-й ювілейний рік від дня народження великого російського композитора Миколи Андрійовича Римського-Корсакова, оперна творчість якого вже майже півтора століття займає одне з провідних місць на оперних сценах у всьому світі. Однією з найпопулярніших опер М. А. Римського-Корсакова є «Царева наречена». Це глибока, потужна драма, драма і лірична, і психологічна, і історична і побутова, – вона синтезує прояви людського – духовного нерозривно із земним. «Царева наречена» виконується як на сценах найкращих, провідних світових оперних театрів так і на сценах провінційних, часто посередніх, а також на сценах оперних студій в Москві, Санкт-Петербурзі, Києві, Одесі.
Що повинно поєднувати всі сценічні версії? – це втілення, висвітлення, розкриття єдиного концепційного ідейного задуму опери. Хоч по-різному, але всі її сценічні реалізації як живе музичне явище повинні слугувати створенню єдиного багатогранного кристалу живої опери – як форми вираження високої актуальної для людства ідеї у міжпросторовому художньому континуумі. І в даному контексті постає питання сучасного визначення цього об’єднуючого ідейного задуму, закладеного композитором, спільно з авторами словесної драми в музичному-вербальному тексті опери.
Отже, тема дослідження звучить так: «Опера “Царева наречена” Миколи Андрійовича Римського-Корсакова від композиторського задуму до сценічного вирішення».
А мета дослідження – визначити композиторський задум (ідейну концепцію) опери М. А. Римського-Корсакова «Царева наречена» і виявити особливості його сценічного втілення на прикладі постановки оперною студією НМАУ ім. П. І. Чайковського.
Об’єктом дослідження є опера М. А. Римського-Корсакова «Царева наречена», а предметом – концепційна сутність твору у музичному та сценічному рішеннях.
Для досягнення поставленої мети в ході роботи планується виконати наступні завдання:
Визначити рівень розробленості даного питання у музикознавчій літературі (доступній нам) ;
Визначити як саме розуміється ідейна концепція опери дослідниками;
Сформулювати наше розуміння концепції опери на основі існуючих досліджень.
Довести визначену концепційну систему шляхом аналізу музичного тексту контрдії опери.
Проаналізувати і дати оцінку режисерського втілення задуму опери в постановці на сцені оперної студії НМАУ ім. П. І. Чайковського.
Матеріалами роботи є партитура і клавір опери «Царева наречена» , а також спектакль «Царевої нареченої» в оперній студії НМАУ ім. П. І. Чайковського.
Музикознавчою базою роботи є дослідження про творчість М. А. Римського-Корсакова і конкретно про оперу «Царева наречена». Серед всіх робіт, декілька виявились найкориснішими для нас: монографія А. О. Соловцова , яка включає широкий аналіз опери; і – особливо – роботи О. Кандінського, Л. Серебрякової і Б. Асаф’єва , в яких висвічуються в найповнішій мірі особливості драматургії опери та її концепція.
Структура роботи включає вступний розділ, основну частину, яку складають три розділи: 1-й має назву «Драматургічна концепція опери М. А. Римського-Корсакова та її висвітлення в музикознавчій літературі»; 2-й – «Контрдія опери. Інтонаційно-образний аналіз» (зупиняємося саме на цьому питанні, оскільки позитивні персонажі отримали у музикознавчій літературі дуже ретельну характеристику) ; 3-й – «Сценічне вирішення задуму М. А. Римського-Корсакова в спектаклі «Царева наречена» оперної студії НМАУ ім. П. І. Чайковського; і останній розділ – Висновки. Також в кінці роботи наявний список використаних джерел і додатки.
 
РОЗДІЛ 1. ДРАМАТУРГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОПЕРИ М. А. РИМСЬКОГО-КОРСАКОВА ТА ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ В МУЗИКОЗНАВЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 
1.1 Загальний огляд літератури по темі
 
Досліджень, присвячених опері «Царева наречена» існує достатньо велика кількість. Всі вони ілюструють зацікавленість темою, причому в різний час – від початку ХХ ст. до сьогодення. Всі роботи по даній темі можна згрупувати відповідно характеру дослідження, а також за предметом досліджень і поставленою в них проблематикою.
Найбільша група досліджень – це загальна описова характеристика опери, де коротко представлені відомості стосовно історії створення (рік, контекстна ситуація у творчості композитора), жанрове визначення, коротка характеристика драматургічних особливостей з акцентом переважно на образній характеристиці головних персонажів – Марфи, Любаші, Грязного (іноді царя і Бомелія). Такі роботи розраховані на широке коло читачів, вони дають загальне уявлення про особливості твору. До названих робіт відносяться розділи підручників з історії російської музики , а також розділи популярних монографій, присвячених М. А. Римському-Корсакову, короткі нариси про його життя і творчість, літописи .
Роботи узагальненого характеру, але зі значно більш розгорнутим і послідовним аналізом, зі щедрим приведенням прикладів – це роботи, присвячені суто аналізу опери «Царева наречена», В. Ванслова і А. О. Соловцова .
Фото Капча