Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація функціонального управління на державному підприємстві "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 

природного ресурсу, забезпечення виконання ним функцій відтворення, вирощування лісу відповідного цільового призначення. При цьому керуються принципом "рубка й відновлювання лісу - синоніми", тобто, будь-яка рубка (в лісогосподарському розумінні) стиглого лісу повинна супроводжуватись його відновленням. 

Лісівництво розробляє й застосовує різні види рубок головного користування (суцільні, поступові та вибіркові), які забезпечують захисні, екологічні та інші функції лісу, а також потреби ринку в деревині. Важливе завдання лісівництва - вирощування лісових насаджень шляхом проведення рубок пов'язаних з веденням лісового господарства.
Лісовпорядкування включає систему державних заходів, спрямованих на забезпечення ефективної охорони і захисту, раціональне використання, підвищення продуктивності лісів та їх відтворення, оцінку лісових ресурсів, а також підвищення культури ведення лісового господарства. 
Лісовпорядкування на всій території України проводиться державними лісовпорядними службами і за єдиною системою в порядку, встановленому Державним комітетом лісового господарства України за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів. Під час лісовпорядкування здійснюються: 
- визначення меж і внутрігосподарська організація території лісового фонду, що перебуває в користуванні постійних лісокористувачів; 
- виконання топографо-геодезичних робіт і спеціального картографування лісів; інвентаризація лісового фонду з визначення породного і вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів; 
- виявлення деревостанів, що потребують рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, заходи щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони та захисту лісів тощо, а також визначення порядку та способів проведення цих робіт; 
- обґрунтування поділу лісів на групи і віднесення їх до категорій захисності; 
- обчислення розрахункової лісосіки, обсягів рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства та обсягів використання інших видів лісових ресурсів; визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, а також інших лісогосподарських робіт; 
- лісобіологічні та інші обстеження та дослідження; авторський нагляд за здійсненням розроблених під час лісовпорядкування заходів, а також інші лісовпорядні дії. 
На даний час розвиток лісового господарства України здійснюється у відповідності з розробленою Держкомлісгоспом та затвердженою постановою Кабінету Міністрів України Державною програмою «Ліси України», яка регламентує діяльність основних лісокористувачів на період до 2015 року.
Управління лісами в Україні здійснюється на основі наукових досліджень, практичного досвіду, комплексної оцінки впливу господарської діяльності на лісові екосистеми , що закріплено у відповідних законодавчих і нормативно-правових актах, рекомендаціях, посібниках.
Правова база галузі лісового господарства:
1. « Про лісове господарство» ( 20 вересня 1991р.);
2. « Про стимулювання розвитку лісового господарства»;
3. « Про державне управління в галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів»;
4. « Про державний та громадський контроль лісового господарства»;
5. « Про право на державну та приватну власність на ліси»;
6. « Про охорону навколишнього природного середовища»;
7. « Про колективне лісогосподарське підприємство»;
27 жовтня 2001 року ВР України прийняла новий Лісовий кодекс, який дозволяє лісогосподарствам мати таку кількість лісових площ, скільки вказано.
Лісогосподарську галузь України обслуговують 5 лісовпорядних експедицій державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання "Укрдержліспроект". З 2000 року державні лісогосподарські підприємства всіх областей охоплені технологією безперервного лісовпорядкування. ВО "Укрдержліспроект" працює над вирішенням цілого ряду завдань, в тому числі з підвищення якості даних про стан земель лісового фонду, підготовці пропозицій з уточнення віків стиглості, удосконалення технології безперервного лісовпорядкування, розширення видів робіт, що виконуються на договірних умовах. 
Створений і підтримується в актуалізованому стані картографічний банк даних по ряду областей та підприємств безпосереднього підпорядкування.
Площа лісового фонду області становить понад 797 тис. га, у тому числі більше 75% цих площ вкрито лісовою рослинністю. Загальний запас деревини - 116,6 млн. м3, щорічний приріст – близько 1,9 млн. м3 (при середньому 3,4 куб. м3/га), а лісистість території – 20,4%. За площею насаджень домінують хвойні (64%) і твердолистяні (23%) породи, м’яко листяні займають 13%. Переважаючими в складі наведених груп порід є сосна, дуб, береза, вільха.
У розвитку лісового господарства за останні роки визначились такі позитивні тенденції: певне зростання загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель, загального і середнього запасу насаджень, лісистості території, обсягів посадки і посіву лісу. В той же час спостерігалось досить значне зниження обсягів створення захисних насаджень на угіддях та створення полезахисних лісових смуг.
Вікова структура лісів внаслідок надмірних рубок у минулому значно порушена, оскільки понад три чверті їх припадало на молодняк і середньовікові насадження, а на достигаючі і перестиглі по 10-12%.
Основна діяльність підприємства
Основними напрямками діяльності підприємства є:
- проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід;
- здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні заліснення малопродуктивних земель;
- організація лісонасінневої справи і лісових розсадників, вирощування декоративного посадкового матеріалу;
- проведення прикладних досліджень, спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення інструктивних технічних нововведень в галузі лісового та мисливського господарства;
- проведення експериментальних розробок з метою створення та впровадження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства;
- збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні
Фото Капча