Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація функціонального управління на державному підприємстві "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Діагностика макросередовища організації

 
ІІ. Економічні
Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах) млн.грн. 537667 441452 Спостерігається тенденція до зменшення на 96215 млн.грн., тобто 21,8%
Бюджет:
- доходи млн.грн. 171811,5 134183 У 2008 році по відношенню до 2007 спостерігалась тенденція до зменшення доходів та витрат бюджету, але зменшення різниці між ними призвело до зменшення дефіциту бюджету
- видатки 175512,2 141989,5
- дефіцит 3700,8 7806,3
Доходи населення млн.грн. 479309 381404 Спостерігається зменшення доходів населення на 97905 млн.грн.
1 2 3 4 5
Витрати населення млн.грн. 378423 296794 Витрати зменшилися на 81629 млн.грн.
Кількість підприємств та організацій шт. 1133200 1070705 Кількість суб’єктів господарювання за порівнювані періоди зменшилась на 62495 об’єкти, тобто на 5,8%
Обсяг реалізованої продукції промисловості (у фактичних цінах) млрд.грн. 551,7 468,6 Тенденція до зменшення обсягу реалізації на 83,1 млрд.грн.
Обсяг реалізованих послуг млрд.грн. 121,8 95,8 Спостерігається зменшення на 26 млрд.грн.
Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах) млрд.грн. 130,0 94,3 Роздрібний товарооборот підприємств зменшився приблизно на 38%
Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах) млрд.грн. 125,3 93,1 В порівнянні з минулим періодом інвестиції в основний капітал зменщились на 35% (32,2 млрд.грн.)
Рентабельність операційної діяльності % 6,6 7,0 Рентабельність операційної діяльності по всіх галузях і підприємствах України зменшилась на 0,4%
Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств % 5,8 5,5 Спостерігається зменшення рентабельності операційної діяльності по промислових підприємств на 0,3%
Експорт товарів і послуг млрд.дол.
США 45,9 40,4 Спостерігається зменшення на 5,5 млрд.дол. США
Імпорт товарів і послуг млрд.дол.
США 48,8 39,1 Спостерігається зменшення на 9,7 млрд.дол. США, тобто на 25%
Дебіторська заборгованість млн.грн. 534038,3 421820,6 Дебіторська заборгованість у 2008 році в порівнянні з 2007 зменшилась на 26,6%, тобто на 112217,7 млн.грн.
Кредиторська заборгованість млн.грн. 661755,9 545105,9 Кредиторська заборгованість у 2008 році в порівнянні з 2007 зменшилась на 21,4%, тобто на 116650 млн.грн.
ІІІ. Соціально-демографічні
Кількість населення млн.чол. 46,9 46,6 Спостерігається постійне зменшення чисельності населення
Кількість міського населення млн.чол. 31,9 31,8 Відповідно до зменшення заг. чисельності населення, кількість міського населення зменшилася на 100 тисяч
1 2 3 4 5
Кількість сільського населення млн.чол. 15 14,8 Спостерігається зменшення
Коефіцієнт народжуваності 9 9,8 Збільшився на 0,8
Коефіцієнт смертності 16,6 16,2 Зменшився на 0,4
Природний приріст, скорочення (-) населення тис.чол. -355,9 -297,7 Внаслідок збільшення коефіцієнта народжуваності та зменшення коефіцієнта смертності, природний приріст населення зріс на 16 %
Статева характеристика:
 - чоловіки
- жінки
млн.чол.
21,6
25,1
21,5
 
25 У 2008 році в порівнянні з 2007 кількість чоловіків, так само як і жінок зменшилася на 100 тисяч чоловік
Економічно-активне населення тис.чол. 22281 22245 Зменшення загальної чисельності населення призвело до зменшення кількості економічно-активного населення на 36000 чоловік
Кількість зайнятих тис.чол. 20730,4 20680,0 Спостерігається зменшення на 50,4 тис.чол.
Кількість безробітних тис.чол. 1515,0 1600,8 Спостерігається збільшення на 85,8 тис.чол
1 2 3 4 5
Кількість зайнятого населення у промисловості тис.чол. 4072,4 4036,9 Кількість зайнятого у промисловості населення зменшилося на 35,5 тис.чол.
Кількість пенсіонерів тис.чол. 14050 13937 Кількість пенсіонерів зменшилася на 113 тис.чол.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників грн. 806 1041 Спостерігається збільшення заробітної плати на 29%
Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків млн.м2 8,6 7,8 Спостерігається зменшення на 0,8 млн.м2 
Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації 350 315 Спостерігається зменшення на 35
Кількість зареєстрованих шлюбів тис.шт. 332,1 355 У 2008 році кількість шлюбів перевищила 22,9 тис.шт в порівнянні з 2007 роком
Кількість розлучень тис.шт. 179,1 183,5 Збільшення на 4,4 тис.шт.
ІV. Науково-технічні
5164,4 Фінансування наукових та науково-технічних робіт збільшилося з бюджету та з власних коштів і зменшилося фінансування з коштів
замовників
- з бюджету 1711,2 2017,4
- власними коштами 338,5 462,7
- кошти замовників 1680,1 1563,3
Забезпеченість організацій засобами обчислювальної техніки тис. 1760,8 2120,3 Забезпеченість організацій засобами обчислювальної техніки збільшилося на 20%
Кількість промислових підприємств, що впровадили нові винаходи шт. 1727 1808 Спостерігається тенденція до зростання впровадження нових винаходів на підприємствах протягом останніх років 
Придбання прав на патенти, ліцензії Спостерігаються суттєві зміни у 2008 році в порівнянні з 2007 роком
на використання винаходів 6088 2297
корисних моделей 1264 4722
промислових зразків 275 318
V. Екологічні
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря тис.т. 7027,6 6615,6 Спостерігається збільшення кількості шкідливих викидів в атмосферне повітря на 412 тис.т.
1 2 3 4 5
Утворення небезпечних відходів тис.тон 2411,8 2370,9 Спостерігається зменшення утворення небезпечних відходів на 40,9 тис.тон
Витрати на охорону природного навколишнього середовища млн.грн. 8311,2 7089,2 Витрати на охорону природного навколишнього середовища зменшилися на 1221,9 млн.грн., що становить 17,2%
Забрано води з природних водних об’єктів млн.м. 3 15327 15083 Зменшився забір води з природних водних об’єктів на 244 млн.м. 3
Скидання
Фото Капча