Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація функціонального управління на державному підприємстві "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 

забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні об’єкти

- всього
- без очищення
- недостатньо очищені млн.м. 3
 
2.2 Діагностика ділового оточення організації
 
Ділове оточення охоплює ті елементи, з якими Підприємство перебуває у тісному контакті. До факторів мікро середовища відносять споживачів, конкурентів, постачальників, організації інфраструктури, та державні органи.
Розвиток економіки країни - призводить до збільшення фінансування з бюджету підприємств та установ, які знаходяться в Державний власності, які в свою чергу, мають змогу вкладати кошти в поліпшення інфраструктури і в тому числі - транспорт.
Темпи інфляції - цей показник має негативний вплив на кредитну складову у взаємовідносинах з контрагентами, особливо під час загальної кризи. 
Рівень податкових ставок - значне податкове навантаження уповільнює розвиток підприємства.
Рівень політичної стабільності в країні - перманентні вибори створюють напружену атмосферу інфляційних очікувань, постійні зміни політичних еліт – призводять до перерозподілу фінансових потоків. 
Законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства - мають безліч недоліків. Наприклад: Закон про „Державні закупівлі”. Підприємство постійно стикається с величезними труднощами у взаємовідносинах з клієнтами, котрі зобов’язані дотримуватись у свої діяльності положень цього Закону, починаючи з процедури проведення торгів і закінчуючи виконанням умов контрактів. 
Соціальні умови життя - занадто повільне поліпшення рівня життя не дозволяє середньо пересічному громадянину витрачати кошти на ті групи будівельних матеріалів, які реалізовує Підприємство. 
Споживачі продукції (робіт, послуг), що надає Підприємство, як великі підприємства, так і пересічні громадяни та дрібні підприємці різних галузей і напрямів діяльності. Як правило, споживачі добре ознайомлені з послугами Підприємства, яке завоювала собі добре ім’я завдяки жорстким вимогам до якості надання послуг, і на протязі останніх років постійно підтримує свій позитивний імідж завдяки:
• Полегшенню доступу до повної, цікавої для клієнтів інформації про послуги підприємства;
• Рекламної підтримки дистрибуторів і регіональних представників;
• Відповідності показників „ціна” – „якість”. 
Задоволення життєвих первинних потреб і зростання доходу, якими споживач може розпоряджатися на власний розсуд, визначають характер діяльності організацій. Успіх організації залежить від того, як вона вміє працювати зі своїм споживачем для задоволення його запитів .
Споживач є провідною ланкою у діяльності організації, впливаючи на неї в таких напрямах :
- визначає характер цілей організації, тобто факт її існування ;
- визначає товари і послуги, що їх організація буде виробляти ;
- вирішу, за якою ціною куплятиме товар;
- впливає на рішення – де і як продавати продукцію;
- установлює, як фінансувати й організовувати після продажне обслуговування продукції ; тощо.
Основними споживачами продукції лісгоспу є:
 ТзоВ «Буд Сервіс» (Львівська);
 СП «Збаражський тарний комбінат»(Тернопільська);
 ТзоВ «АССЕТ» (Рівненська);
 ВАТ «Кременецький крейдяний завод» (Тернопільська);
 ТзоВ «ТерКом» (Тернопільська);
 ТзоВ «ЛьвівПромліс» (Львівська);
 ПП Когут З.А.;
 ТзОВ «Деко Трейдінг»;
 ВАТ «Бугор Паркети»;
 ПП «Комерціал»;
 ТзОВ «Малаг»;
 ТзОВ «Європаркет»;
 «Монді Пацкакінг»;
 ТзОВ «Атлантік»;
 ТзОВ «Копердейл».
Проаналізувавши вище викладене можна зробити висновок, що ринок послуг, які пропонує споживачам ДП “Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство” є досить ємким, і не дивлячись навіть на те, що підприємства, установи і населення держави перебувають далеко не у найкращому економічному становищі наші послуги завжди будуть користуватись попитом, адже саме такі підприємства забезпечують життєдіяльність міст, областей, регіонів і країни в цілому.
Постачальники. Яскравим прикладом прямого впливу зовнішнього середовища на вхід організації є постачальники вхідних ресурсів. З огляду на розмаїтість ресурсів, що їх споживає організація, у неї існує ціла мережа постачальників. Очевидно, що загальні характеристики виявляються по різному і залежать від конкретного постачальника і ресурсу, що постачається. 
До постачальників з якими співпрацює держспецлісгосп є лише компанія WOG «Галичина» яка поставляє паливомастильні матеріали.
Постачальники матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, устаткування, оргтехніки, канцелярськими засобами і. т. ін.), постачальники фінансових коштів (банки, акціонери, приватні особи ), постачальники комунальних послуг (тепло – водо – й енергопостачання, тощо) та інші постачальники.
Трудові ресурси. Люди, потенційна робоча сила, як ми вже говорили, є не лише особливим видом ресурсів, а й найважливішим чинником макросередовища.
 У плані трудових ресурсів організація має справу з:
- необхідними фахівцями, дешевою і дорогою робочою силою;
- конторами з працевлаштування, що надають допомогу в пошуку робочої сили;
- навчальними закладами, що навчають робітників та службовців і підвищують кваліфікацію фахівців;
- профспілками, що захищають права й інтереси працівників організації;
- державними інститутами, що видають нормативні документи, які регулюють відносини наймачів із трудовими ресурсами.
Державні органи. У світовій практиці не існує підприємства, що не регулювалося б державою. Для цього є значна кількість органів державного контролю і регулювання. Ці органи забезпечують примусове виконання чинних законів, введення у практику нових законів та указів, а також вводять власні нормативні документи, що підлягають виконанню.
Місцеві органи влади. Органи регіонального і місцевого управління й самоврядування також впливають на діяльність організації, що знаходяться на певній території. Дуже
Фото Капча