Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація функціонального управління на державному підприємстві "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 

функції;

- охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, заходів, захист лісів від хвороб та шкідників;
- виробництво продукції та товарів народного споживання;
- ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням полювання;
- здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин;
- організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними , реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон;
- вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального її використання, перетримувати окремі мисливські тварини, вилучені з природного середовища в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах);
- ведення відстрілу диких тварин в порядку селекційного відбору та
тварин з метою наукових досліджень;
- прийом і організація полювання для іноземних туристів, мисливців, організація та проведення зеленого туризму, обслуговування з організацією проживання та харчування (придбання речей, продуктів харчування в магазинах, на ринках, у населення за ринковими цінами, та на інших торгівельних підприємствах);
- здійснення капітального будівництва в господарстві, ефективного використання фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння підприємства;
- ведення підсобного сільського та рибного господарства;
- виконання матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених до рубки; проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил;
- складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів; подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню;
- здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності; співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, напоїв, тютюнових виробів;
- виробництво продуктів харчування, переробка сільськогосподарської продукції;
внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів транспортом.
Основні показники ведення лісового господарства в Житомирській області на протязі 2006 – 2008 років наведені в таблиці 1.1.
 
Таблиця 1.1
Основні показники ведення лісового господарства в Житомирській
області у 2006 – 2008 роках
Показники Роки Абс.
відх.
2007/2008
2006 2007 2008
Обсяги продукції робіт послуг, лісового господарства, млн. грн. 108,3 151,9 191,5 39,6
у т.ч. обсяги продукції лісозаготівель 102,8 144,7 184,5 39,8
Заготівля ліквідної деревини тис.м3 1046 1122 1191 69,4
у т.ч.: рубки головного користування; 441,5 434,7 438,3 3,6
 від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства 604,4 687,2 753 65,8
Площа рубок лісу, тис. га 45,4 48,5 47,8 -0,7
у т.ч.- головного користування; 2,2 2,1 2,2 0,1
 - від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства 43,2 46,4 45,6 -0,8
Аналізуючи наведені в таблиці 1.1 дані можна зробити висновок, що основні показники ведення лісового господарства мають позитивну тенденцію. Обсяги продукції робіт послуг за 2008 рік зросли на 39,6 млн. грн., що на 20,68 % більше ніж у 2007 році. Заготівля ліквідної деревини у 2008 році склала 1191 куб. м., що на 5,83 % більше ніж у 2007 році. Також у 2008 році зменшилась площа рубок пов’язана з веденням лісового господарства на 1,75 % в порівнянні з попереднім роком, а площа рубок головного користування зросла на 4,55 %.
Обсяги виробництва і площі рубок деревини в Житомирській області і ДП «Новоград-Волинське ДЛГ» наведені в таблицях 1.2. і 1.3.
 
Таблиця 1.2
Обсяги виробництва і рубки лісу Житомирської області за 2006 - 2008 рр.
 
Для більшої наглядності наведемо порівняння площ на рисунку 1.1.
 
Рис. 1.1. Порівняння площ лісових фондів Житомирської області і ДП «Новоград-Волинське ДЛГ»
 
Рис 1.2. Порівняння площ рубок лісу в Житомирській області і ДП «Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство» 
Частка рубок проведених в лісгоспі за 2006, 2007, 2008 відносно області становить 1,34 %, 1,5 %, 0.96 % відповідно.
   
Рис. 1.3. Частка обсягів продукції, робіт, послуг лісового господарства ДП „Новоград-Водинське дослідне лісомисливське господарство” в загальному обсязі продукції, робіт, послуг в Житомирській області
 
Обсяг продукції, робіт, послуг лісгоспу за 2006 - 2008 роки становить близько 0,52 %, 0,65 %, 0,65% в загальному обсязі по області відповідно.
 
Рис. 1.4. Частка лісовідновлення лісового фонду ДП „Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство” в лісовідновленні лісового фонду області в 2006 – 2008 роках.
 
За період 2006 – 2008 р.р. відновлення лісового фонду лісгоспу скоротилося з 41 до 31 га., а частка в лісовідновленні лісового фонду області також скоротилась з 1,7% до 1 %.
Обґрунтування місії та цілей організації
Важливою умовою ефективної діяльності всієї організації та кожного індивіда зокрема, які спільно працюють у групах всередині організації, є усвідомлення кожним цілей, завдань і методів їх здійснення, тобто чіткі та зрозумілі плани діяльності. Це забезпечує реалізація функції
Фото Капча