Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні заходи сортової агротехніки гібридів кукурудзи різних груп стиглості в північному Степу України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 

та Дніпровський 337 МВ.

7. Ущільнення та підвищення твердості ґрунту при застосуванні мілкого обробітку та на фоні попередника кукурудза обумовило послаблення розвитку кореневої системи. Маса коріння у рослин ранньостиглого гібрида Кадр 195 СВ зменшувалась на 6-8%, у Кадр 443 СВ – 5-6%, а у Кадр 267 МВ та Дніпровський 337 МВ – на 3-4%. Пізньостиглі форми відзначались більш розвиненою кореневою системою.
8. Індивідуальна продуктивність рослин гібрида Кадр 195 СВ найбільшою була при сівбі 15 травня, а інших досліджуваних форм – 5 травня. При розміщенні посівів після озимої пшениці, застосуванні глибокого обробітку ґрунту, дози добрив N60P60 формувалась максимальна кількість качанів на рослинах. Оптимального поєднання індивідуальної продуктивності і густоти рослин досягали при загущенні посівів ранньостиглого гібрида до 60 тис. /га, середньораннього – до 50, середньостиглого і середньопізнього – до 40 тис. /га.
9. Розміри качанів мало варіювали під впливом строків сівби. Найбільшу масу зерна гібрид Кадр 267 МВ формував при сівбі 5 травня, інші гібриди – 25 квітня. При відстрочені сівби до 15 травня вагомість зерна поступово зменшувалась. При розміщенні кукурудзи після кукурудзи, застосуванні мілкого обробітку ґрунту, збільшенні густоти стояння рослин та зниженні дози добрив показники структури врожаю зменшувались.
10. Кращі умови для формування урожаю ранньостиглого гібрида Кадр 195 СВ складалися при сівбі 25 квітня та 5 травня, а середньораннього Кадр 267 МВ, середньостиглого Дніпровський 337 МВ та середньопізнього Кадр 443 СВ – 5 травня. Вищий рівень зернової продуктивності ранньостиглого гібрида зафіксований при густоті 60 тис. /га, середньораннього – 50, середньостиглого – 40, а середньопізнього – 30 тис. /га. Найвища урожайність досліджуваних біотипів була на фоні N60P60. Гібриди кукурудзи добре реагували на дію оптимальної та мінімально-оптимальної доз добрив. Заміна оранки мілким обробітком та розміщення кукурудзи після кукурудзи призводили до суттєвого зниження урожайності. Найменше зменшували продуктивність під впливом обробітку ранньостиглий та середньоранній гібриди, а при зміні попередника – ранньостиглий та середньопізній.
11. При застосуванні пізньої сівби та використанні більш пізньостиглих форм вологість зерна закономірно збільшувалась. Кращих показників економічної ефективності вирощування кукурудзи на зерно досягали при застосуванні оптимальних заходів сортової агротехніки гібридів. Високу прибутковість технологічного процесу забезпечували більш пізньостиглі форми, а рентабельність виробництва – скоростиглі.
12. Оптимальним строком сівби ранньостиглого гібрида Кадр 195 СВ є 25 квітня з густотою стояння рослин 60 тис. /га, середньораннього Кадр 267 МВ, середньостиглого Дніпровський 337 МВ та середньопізнього Кадр 443 СВ – 5 травня з відповідним рівнем загущення 50; 40 і 30 тис. /га. Кращі умови для вирощування гібридів створюються при використання дози добрив N60P60 і застосуванні глибокого основного обробітку ґрунту після озимої пшениці. При заміні глибокої оранки мілким обробітком найбільш стабільний рівень урожаю забезпечували ранньостиглий та середньоранній гібриди, а при розміщенні посівів кукурудзи після кукурудзи – ранньостиглий та середньопізній.
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
 
1. Оптимальними заходами сортової агротехніки гібридів кукурудзи в умовах північного Степу України є застосування дози мінеральних добрив N60P60 і глибокого основного обробітку ґрунту після озимої пшениці.
2. Ранньостиглий гібрид Кадр 195 СВ доцільно висівати в кінці квітня, а середньоранній Кадр 267 МВ, середньостиглий Дніпровський 337 МВ та середньопізній Кадр 443 СВ – в першій декаді травня. Для компенсації зниження польової схожості при сівбі у ранні строки норму висіву насіння слід збільшувати на 15-25%.
3. Оптимальна густота стояння рослин ранньостиглого гібрида Кадр 195 СВ повинна складати 60 тис. /га, середньораннього Кадр 267 МВ – 50, середньостиглого Дніпровський 337 МВ – 40, а середньопізнього Кадр 443 СВ – 30 тис. /га.
4. При застосуванні мілкого основного обробітку ґрунту та мінімально-оптимальної дози добрив (N30P30) доцільно використовувати скоростиглі форми кукурудзи – ранньостиглий гібрид Кадр 195 СВ і середньоранній Кадр 267 МВ. При розміщенні посівів кукурудзи по попереднику кукурудза на зерно рекомендовано висівати ранньостиглий Кадр 195 СВ та середньопізній Кадр 443 СВ.
5. З метою стабілізації виробництва зерна кукурудзи доцільно вирощувати гібриди різних груп стиглості – ранньостиглий Кадр 195 СВ і середньоранній Кадр 267 МВ, які відзначаються найменшою вологістю зерна і адаптивністю до енерго- та ресурсозбережних технологічних заходів, а також середньостиглий Дніпровський 337 МВ і середньопізній Кадр 443 СВ, які характеризуються підвищеною посухостійкістю і придатні для вирощування на високому агрофоні за інтенсивною технологією.
 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
 
1. Андрієнко А. Л. Зміна хімічного складу зерна гібридів кукурудзи в залежності від строків сівби та рівня мінерального живлення в північному Степу України // Корми і кормовиробництво. – 2003. – № 51. – С. 94-96.
2. Андрієнко А. Л. Фотосинтетична діяльність та продуктивність нових гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – Дніпропетровськ, 2003. – № 20. – С. 36-38.
3. Пащенко Ю. М., Андрієнко А. Л., Пащенко О. Ю. Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи залежно від строків сівби // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – Дніпропетровськ, 2003. – № 20. – С. 65-67 (Пащенко Ю. М. – наукове керівництво, Андрієнко А. Л – проведення дослідів, написання статті, Пащенко О. Ю. –
Фото Капча