Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості американського варіанту англійської мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота:
«Особливості американського варіанту англійської мови» 
 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Історія формування американського варіанту англійської мови
1.1. Формування й розвиток американського варіанту англійської мови
1.2. Ной Вебстер як творець американського варіанту англійської мови
1.3. Вивчення англійської мови в США
1.4. Проблема статусу американського варіанту англійської мови
2. Фонетичні особливості американського варіанту англійської мови
2.1. Фонетика американського варіанту англійської
2.2. Лексичні особливості американського варіанту англійської мови
2.3. Шляхи розвитку американської лексики та особливості словотворення
2.4. Особливість деривації
Висновки
Список викорастаних джерел 
 
ВСТУП
 
Мова будь-якої країни є частиною її культури. У наш час загальновизнаною мовою міжнародного спілкування є англійська мова. Єю говорять і пишуть сотні мільйонів людей різних національностей (наприклад, тільки в Індії англійською мовою виходять до трьох тисяч газет). Це мова сучасного бізнесу, науки, діловодства, інформаційних технологій та, звичайно ж, спілкування. Англійська є найбільш досліджуваною мовою в світі, чий вплив так величезен, що здатен впливати не тільки на словник, а й на лінгвістичний склад інших мов, тому зараз більше мільярда людей на землі говорять і прагнуть говорити англійською. Англоцентрізм сприяє широкому поширенню англійської мови в сучасному світі. Багатство словника  (близько 600. 000 слів, за даними Оксфордського словника, не рахуючи спеціальної технічної лексики)  і великий відсоток міжнародних понять  (до 200. 000 слів)  − одна з можливих причин поширення англійської мови.
Американський варіант англійської мови виявився більш удачливим суперником британського, і для цього було кілька причин. Одна з них полягає в тому, що американська англійська була у мовному відношенні особливо чиста і правильна, так як поселенці, люди з різних кутів Британії, опинившись разом в нових і ризикованих умовах, були змушені відкинути діалектні відмінності і утримати в мові лише те, що було спільним для них усіх. Цікаво, що будучи модернізованим варіантом англійської, мова американців в той же час зберігає очевидні риси англійської мови XVI-XVII ст., які для сучасних британців є цілком архаїчними, зниклими ще у XVIII столітті. Розбіжність між американським і англійським варіантами була набагато істотнішою ще на початку цього століття, але пізніше, завдяки засобам масової інформації, насамперед телебаченню, ця розбіжність згладилась. Близько 70% носіїв англійської мови проживають на території США, саме цей мовний варіант поступово стає домінуючим при вивченні англійської як іноземної мови. У ХХ столітті в поширенні англійської мови найбільшою мірою сприяла саме Америка. Протягом тривалого часу відмінності між англійською мовою в Америці і англійською у Великобританії обговорювалися як у спеціальній лінгвістичный, так і в популярній літературі. Донині тривають суперечки з приводу того, який з варіантів англійської мови слід вважати «зразковим» і чи слід вважати американську англійську самостійною мовою, остаточно відділену від британської. Вищевикладене пояснює актуальність роботи.
Темою курсової роботи є особливості фонетики та вимови в американському варіанті англійської мови. Об'єктом дослідження являються основні риси американського варіанту англійської мови. Предмет дослідження  ̶ історія формування американської англійської та її особливості в області фонетики. Також метою дослідження є систематизування основних фонетичних відмінностей американського варіанту від британського варіанту англійської мови. Ми визначили такі завдання дослідження: вивчення історичних етапів походження американської англійської мови, виявлення граматичних, фонетичних та лексичних особливостей американського варіанту англійської мови. Основним методом дослідження є теоретичний аналіз науково-методичної літератури.
Структура роботи: у першому розділі будуть розглянуті історія формування американського варіанту англійської мови та причини появи відмінностей між двома варіантами мов, буде розглянут вклад Ноя Вебстера у формуванні та поширенні американської англійської; друга глава роботи буде присвячена фонетичним, лексичним і граматичним особливостям американського варіанту англійської мови; у висновку будуть викладені основні положення про особливості американської англійської і його відмінностях з британським варіантом.
 
1. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 
1.1. Формування й розвиток американського варіанту англійської мови
 
На початку сімнадцятого століття колоністи з Англії почали приносити свою мову до Америки. Перше поселення англійців у Північній Америці було засновано у 1607 р. – це було місто Джеймстаун біля нинішнього штату Віргінія. У листопаді 1620 р. прибули кораблем пуританці до «Мэйфлауэр» та утворили місто Плимут.
Жителі цих двох поселень мали різні мовні традиції. Колоністи Джеймстауна «прибували головним чином із західній частині Англії з таких графств як Сомерсет і Глостершир, з дуже характерною для тих місць вимовою  (вокалізація звуку [s], тобто назва Сомерсет вони вимовляють як Зомерзет, і розкотисте вимова звуку [r] після гласных) ». Плимутские колоністи прибували зі східних графств Англії  (Линкольншир, Ноттингемшир, Ессекс, Кент)  і Лондона, де говори були трохи інакше – так, звук [r] після гласних там був відсутній. Ці звукові відмінності продовжували зберігатися й надалі.
Носії різних діалектів розселялися захід і з півдня. І хоча картина поширення діалектів не була чіткої через постійні міграції населення із півночі на південь та притоку емігрантів різних країн світу, відмінності лише на рівні діалектів продовжують зберігатися до й зараз. У XVII – XVIII ст. потоки емігрантів постійно зростають, приносячи з собою розмаїтість мов і культур діалектів. Наприклад, штат Пенсільванія заселявся переважно квакерами, що відбувалося, зазвичай, із середньої і північної частин Англії [1, с. 254].
На формування мови колоній надавала вплив Англія. Вже XVIII в. в Північну Америку зайшла хвиля іммігрантів з Ірландії. В Юго-Западі сучасних Сполучених Штатів головним була іспанська мова. Уздовж річки Св. Лаврентія селилися емігранти з Франції. У Нью-Йорку, спочатку що називався Новим Амстердамом, очолювала голландська мова. У Пенсільванії селилися німці. З іншого боку, у південні райони ввозили дуже багато негрів, які стали об'єктом работоргівлі.
Всі ці нові жителі Північної Америки  (непотрібно забувати також корених жителів – індіанців)  вносили свій внесок у формування діалекту колоній.
Масова еміграція до нової держави – Сполучених Штатів Америки – продовжилася у ХІХ – XX ст. Незважаючи на велику кількість мов і культур, ця земля новосельців продовжувала керуватися англійською мовою. «Завдяки природному процесу асиміляції більшість сімей іммігрантів починали розмовляти англійською мовою протягом одного-двох поколінь». Проте полікультурний характер Сполучених Штатів неважко помітити. Зокрема, полікультурність виражена лише на рівні антропонімики: «в антропонімиці США зустрічаються особисті імена, які зберегли свої національні риси: іспанські – Rodolfo, Dolores та інші., італійські – Antonio, Niccolo, Paolo та інших., португальські – Mario, Manuel, Raul та інших., німецькі – Rupert, Rudolf та інші».
Проте англійська мова північноамериканських колоній була істотно збагачена за допомогою запозичень. Поселенці запозичували слова з індіанських мов для позначення незнайомих рослин  (наприклад, hickory – рід ліщини, чи persimmon – хурма)  і тварин  (raccoon – єнот, woodchuck – лісової бабак). З французької запозичені слова chowder – різновид юшки, prairie – прерія; із голландського – слова scow – шаланда, ялик, sleigh – сани. Багато новослів з'явилося шляхом комбінації вже, наприклад, backwoods – глухомань, закутку, bullfrog – лягушка-бык  (вид жаби). Багато англійських слів отримали "нове значення, наприклад, lumber в знач. «мотлох»  (використовний щодо англійської мові у вужчому значенні – ганчірки, лахміття) ; corn у значенні «кукурудза»  (в Англії це слово раніше означало будь-яке зерно, зазвичай, пшеницю). Крім лексикону, з'являлася різниця у вимові, в граматичних конструкціях, особливо сильна – в інтонації [2, с. 290-293].
Часто можна почути думку, якби якщо колонізація відбулася б двома-трьома століттями раніше, американський варіант англійської сильно б відризнявся від британської, як сучасна французька – від італійської, тобто замість різних варіантів однієї мови з'явився б різновид мови. Проте колонізація відбулася по винайденні друкарства та тривала за добу Просвітництва з її ідеями загальної освіти.
Протягом тривалого часу більшість книжок, які читаються і в Америці, були англійськими. Понад те, багато колоністів продовжували підтримувати через відкликання Англією те, що вони відрізнялися від своїх англосаксонських предків. Проанглійсько налаштовані американці засуджували всякі «американізми», що підкреслюють відмінність між ними та англійцями.
А в наш час багато «американізми» набули поширення навіть у британському варіанті англійською. У США американська англійська є рідною для 80% населення країни і має свої особливості в області фонетики, орфографії, граматики і лексики. Однак, також як і англійська, вона не закріплена у федеральній конституції як офіційна мова США, хоча фактично єю і є. Останнім часом посилився рух за надання їй державного статусу [7, с. 509].
Історія формування американського варіанту англійської мови пов'язана з історичним розвитком США. Англійська мова, під впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів, придбала ряд своєрідних рис на всіх мовних рівнях. Англійська мова в ті часи не була однорідна навіть в межах Англії: у мовленні аристократів, селян та буржуазії можна було помітити великі відмінності. В Америку попав не рафінований аристократичний варіант англійської, а мова селянства та буржуазії. На початковому етапі американська англійська мова мало чим відрізнялась від британської. Англійські колоністи прибували з різних областей Великобританії, і мова групп людей з різних регіонів відрізнялась як за вимовою окремих слів, так і за вживанням лексичних оборотів. Не було єдності і в письмовій мові. Перед переселенцями стояли інші проблеми, ніж перед жителями Англії, їх оточувала інша флора і фауна, по-іншому розвивалася історія, інші речі ставали пріоритетними, в людях цінувалися інші якості. Мова просто не могла не увібрати в себе життєві реалії американців – і вона швидко змінювалась [6, с. 177].
Як не важко здогадатися, міграція народів стала головною причиною формування і широкого поширення американської англійської мови, призвела до того, що американська англійська стала мовою найбільшого міжнаціонального спілкування. До неї звертаються 80% людей у світі. І, незважаючи на те, що виникає багато суперечок на рахунок того, яка ж все-таки мова «правильна»: британський або американський варіанти, обидва вони, безумовно, мають право на існування.
Сьогодні американська англійська − найпоширеніша мова на земній кулі. Вона є основною мовою спілкування в Північній і Південній Америці, у країнах Центральної Америки і в Канаді. Оскільки американський варіант англійської є лише варіантом англійської мови, він, в основному, зберігає звукову базу англійської мови, маючи при цьому деякі особлисті. В американському варіанті англійської мови є лексичні та орфографічні особливості, що, втім, не заважає англійцям там американцям чудово розуміти один одного. Між американським і британським варіантом англійської значно більше схожості, ніж відмінностей. Нині мільярди чоловік землі розмовляють і прагнуть спілкуватися англійською мовою, англійська є найбільш досліджуваною мовою у світі, вплив якої так величезна, що може впливати на словник та лінгвістичний склад інших мов. Одна із можливих причин поширення англійської – багатство словника  (близько 600. 000 слів, згідно з Оксфордським словником, беручи до уваги спеціальноу технічну лексику)  і великий відсоток інтернаціональних понять  (до 200. 000 слів). Сюди слід додати багатство синонімічних рядів, що дозволяє носіям англійської розрізняти відтінки значень [4, с. 301].
Американський варіант англійської виявився більш удачливим суперником британського, і для цього було кілька причин. Одна з них полягає у тому, що американська англійська була у мовному відношенні особливо чиста і правильна, оскільки поселенці та люди з різних кутів Британії, опинившись разом, змушені були відкинути діалектні розбіжності, утримати у мові лише те, що було зрозумілим для усіх. Цікаво, що будучи модернізованим варіантом англійської, мова американців до теперешнього часу зберігає очевидні риси англійської «єлизаветинської» мови XVII і навіть XVI століть, яка для сучасних британців є цілком архаїчною, зниклою ще у XVIII столітті. В Америці нині мешкає найбільше число носіїв англійської  (в 1995 р. населення США становило 263057 тис. чол.). Саме Америка в XX столітті найбільше сприяла поширенню англійської [5, с. 102].
 
1.2. Ной Вебстер як творець американського варіанту англійської мови
 
Ной Вебстер народився Хартфорді, Коннектікут 16 жовтня 1758 року. Ной був четвертою дитиною у сім'ї, де всього було п'ятеро дітей. Ще дитиною, хлопчик виявляв виняткові таланти. Своє дитинство Ной провів на маленькій сімейній фермі. Але фермерством, на відміну своїх братів, абсолютно не займло його, він сидів під деревом і читав книжки. Його батько пожертвував багатьом, щоб його син отримав найкращу освіту. У 1774 року батьки, зібравши скільки змогли грошей, відправили п'ятнадцятирічного Ноя в Єльський коледж. Під час спалахи революції навчання Ноя перервалося. Він пійшов добровольцем на військову службу під начальством свого батька. Коли війна закінчилася Ной повернулося у коледж і закінчив навчання у 1778 року. Він сподівався продовжити свою медичну освіту і вивчати закони, але тому, що не хватало грошей на життя юнак влаштувався шкільним учителем в Хартфорд, Коннектікут. Проте, Вебстер продовжував багато читати і вивчати право. Невдовзі Ной отримав право адвокатської практики в суді, й у 1781 року здобув ступінь магістра мистецтв.
Розчарувавшись в англійських підручниках призначених до навчання дітей, Вебстер вирішив створити свій власний. Він зазначив: «Я занадто гордий, щоб бути у боргу Британії за книжки для навчання дітей». Ще учителем, Ной відчував обурення до американських початкових школ: коло одного шкільного кабінету юрбилося близько сімдесяти дітей різного віку, викладачі були некваліфікованими, парти були відсутні, а підручники надсилали з Англії. Вебстер вважав, що американці повинні навчатися за американськими підручниками. І він почав писати тритомний довідник «AGrammatical Institute of the Englishlanguage». Видання складалося з правопису  (опублікованого в 1783 року), орфографії  (опублікованого 1784 року)  та хрестоматії  (опублікованої в 1785 року). Словник мав величезний успіх і втратив значення до нашого часу. Метою Ноя було забезпечити дітей унікальним американським підходом до навчання [17, с. 238-241].
Вебстер висловлював невдоволення, що англійська мова псується під впливом британської аристократії, яка встановила свій варіант правопису і вимови. Ной відкидав думки, що вивчення грецької та латинської має перевершувати вивчення граматики англійської. З того часу мрією, завданням і місією Вебстера було створення великого тлумачного словника американської мови. Його першою пробою був шкільний словник, де давалось пояснення і правопис найбільш уживаних слів американської англійської. Він був у найдешевшому виданні, поганий папір, а задняя обкладинка – дощечка, обтягнута синьої матерією. Маленька книжка з малесеньким шрифтом містила 37 тисяч словникових одиниць, зокрема тисячі слів, які перебували у американському побутті, але котрі до того не потрапили до жодного з існуючих словників. Успіх був несподіваним і карколомним. Батьки, вчителя, священики, друкарі, іноземці розбирали словник.
Усі прикмети і цитати в його словнику були обрані лише з американських письменників, політиків, з промов Вашингтона і Франкліна. З того часу цей словник вдосконалювався [6, с. 299].
Із власного досвіду вчителя Вебстер розумів, що словник має бути простим та навіть з правильним тлумаченням слів, правильним написанням і вимовою. Вебстер зауважив, що легше розуміють, коли слова розбивються на складові компоненти. Вебстер вважав, що дітей молодший п'яти не можна вчити читати. Він учив правопису, починаючи з вивчення алфавіту, систематично пересуваючись через приголосні і голосні звуки, потім вивчалися склади, після – прості слова, потім вже – складні слова та пропозиції.
Його перший орфографічний словник невдовзі було перейменовано на “The first part of the Grammatical Institute of the English language”. За книгою Вебстера вчили дітей читати, писати і вимовляти слова. Це була популярна американська книга на той час. До 1861 року тираж становив близько одного мільйона копій на рік. Повільним темпом він змінював вимовиу слів, і вони ставали американізованими [17, с. 221].
У 1806 року Вебстер опублікував свій перший словник «ACompendious Dictionary of the English language». Наступного року Ной почав писати обширніший словник «An American Dictionary of the English language». Написння словника выдвбрало в Ноя двадцять сім років життя. Щоб поповнити словник етимологією слів, Вебстер вивчив двадцять шість мов, включаючи англо-саксонську, німецьку, грецьку, латинську, італійську, іспанську, французьку, арабську, іврит та санскрит. Ной сподівався стандартизувати американську мова, оскільки в різних частинах країни виголошували й писали слова по-різному.
Під час роботи Ноя над своєю книжкою сім'я переїхала в Амхерст, Массачусетс в 1812 року, де згодом Вебстер допоміг заснувати коледж. У 1822 року сім'я повернулося у НьюХавен, де Вебстеру присудили почесну ступінь. У 1825 року він завершив свій словник, перебуваючи у Франції. Словник містив 70 тисяч слів, 12 тисяч з яких раніше не з'являлися в опублікованих словниках. Вебстер вважав, що перестороги стосовно англійського правопису занадто складні, й тому він представив американський спосіб англійського правопису, замінивши «colour» на «color», «center» на «centre» іт. д. У словник Вебстер також додав такі американські слова як «skunk» та «squash», которих були в британських словниках. У 1828 року, сімдесятирічним, він опублікував словник. Попри те що, що зараз словник займає чільне місце, історія американської англійської тоді становила тираж лише з двох тисяч копій. Щоб закінчити друге видання, Вебстер вимушений був закласти свій дім, і відтоді його життя було пов'язане з боргами [6, с. 299].
У 1840 року було опубліковано друге видання в двох томах. Але 28 травня 1843 року мало завершивши перевірку докладання до другого видання Вебстер помер. Ной Вебстер бачив потребу у кращому навчанні і підручниках для вчителів, тому що небагато підручників, які були доступні для навчання, були британським оригіналом. У 1783 року Ной почав публікувати свої підручники з граматики і правопису. Підручники Вебстера підвищили почуття ідентичності американців і тим самим встановили свій стандарт американськї англійської своїм відмежуванням англійської мови від британської. З того часу вимова, написання і граматика англійської стало виключно американського типу, а по підручниками Вебстера у шкілах навчалися близько ста років.
Інтереси Вебстера не обмежувалися виключно американським стилем використанням англійської. Він дуже сильно відстоював національну конституцію й у 1784 року почав публікувати свої аргументи і докази. У 1789 року Ной практикувався під юрисдикцією, та його головним інтересом залишалося писемність. У Нью-Йорку він створив газету під назвою «Мінерва». Вебстер публікував численні брошури на різні теми. Його роботи охоплювали широкий спектр тем: від історії інфекційних захворюваннь до його роздумів про банки і страхування. Вебстер справді був дуже талановитим письменником.
Та особливо великим досягненням Вебстера, завдяки якому він став таким знаменитим, є «American Dictionary of the English Language», опубликований у 1828 року із чималим тиражем у дві з половиною тисячі примірників. У Вебстера пішли роки, щоб завершити його. Ной розшукував першоджерела походження слів. Він подорожував Європою, вивчаши все нове, щоб становити правильну орфографію, вимову та використання слів. Початкова робота включала у собі 12 тисяч унікальних слів і понад 40 тисяч дефініцій. Словник створив новий стандарт і виділив Вебстера як видатного американського лексикографа. Його словник багаторазово переглядавя, розширювався і оновлювався. Тому перевидана версія 1967 року є прекрасної роботою, яка досі широко вітається істориками. Навіть після смерті Вебстера його словник продовжували публікувати у різних варіантах. У 1843 року два типографа з Массачусетс, Джордж і Чарльз Мерриам, придбали права, що дозволило переглянути видання Вебстера 1841 року, й одержали права створювати переглянуті видання. Ной Вебстер помер 28 травня 1843 року, та його спадщина продовжує існувати разом із сучасної версією словника Мерриам-Вебстер [5, с. 98].
Вебстер об'їздив Сполучені Штати від Мена до Джорджії, продавав свої підручники і переконував всіх, що Америка повинна бути незалежною як в літературі, так і в політиці, та бути настільки відомою у мистецтві як у зброї. Щоб досягти цього Америка повинна була захистити авторським правом твори американських письменників. Під час своїх поїздок Вебстер нелегально продавав книжку «Sketches of AmericanPolicy» 1785 року. У книзі описувалися інтереси та пропонування федералістів, які потім стали дуже популярними, віра у сильну державу. У Філадельфії, Пенсільванії Вебстер опублікував політично результативну роботу « An Examination into the Leading Principles of the FederalConstitution» (1787).
У Нью-Йорку Вебстер створив «American Magazine» (1787-1788), що він вважав стане національно-періодичним виданням. У цьому журналі він виступав за американську інтелектуальну незалежність та підтримував ідеї федералістів. Попри те що, що журнал проіснував лише 12 місяців, він запам'ятався дуже яскравим і рішучим виданням. Вебстер продовжував працювати політичним журналістом і видавав такі брошури як «The Effects of Slavery on Morals and Industry» (1793), «The Revolution in France» (1794), «The Rights of Neutral Nations» (1802).
Але головним інтересом Вебстера залишалася ідея зміни та вдосконалення мови. Свої ідеї він описував у «Dissertation of the English Language» (1789). Він замінив такі слова: «theatre» на «theater», «machine» на «masheen», «plough» на «plow»[7, с. 130].
 
 1.3. Вивчення англійської мови в США
 
Відмінності між англійською мовою в Америці та Великій Британії обговорювалися протягом великого відрізку часу. Суперечки по тому, чи варто вважати американську англійську самостійною мовою, остаточно відокремленою від британської, актуальні і в наш час. Мабуть, найбільш гіпертрофоване зображення специфічних черт американського варіанту англійської можна побачити у Г. Л. Менкена, автора відомої книжки «Американська мова». Його робота представляє інтерес як колекція великого фактичного матеріалу. Проте цінність зібраних їм фактів значною мірою знижує їх явно тенденційний добір, підлеглий раніше поставленої їм мети – довести існування окремішньої американської мови. До того ж інтеграція мовних фактів у книзі Менкена часом представляється вкрай сумнівною (наприклад, віднесення до специфічних рис американської англійської такі форми, як «wont», «aint», подвійне заперечення та інші.) Власне всі докази Менкена на користь визнання Американської англійської як самостійної мови зводяться до того, що в цих двох варіантах англійської відсутня повна тотожність.
Аналогічного підходи до цієї проблеми дотримується і Дж. Ф. Крэпп, чия докладна монографія «Англійська мова в Америці» [Krapp, 1960] присвячена дослідженню характерних ознак американського варіанта англійської мови та їх походженню. Двухтомна монографія Дж. Ф. Крэппа стала серйозною працею, присвяченою дослідженню характерних ознак американського варіанта та їх походження. Надзвичайно цікаві розділи книжки, присвячені дослідженню американської вимови на історичній основі. Крэпп одним з перших встановив і документально обгрунтував історичний зв'язок між сучасною американською вимовою та староанглійською мовою. [6, с. 156].
Специфікою мовної ситуації періоду становлення англомовної спільності у Північній Америці XVII-XVIII ст. було те, що до того часу у самої Англії вже сформувався загальнонаціональний літературний стандарт, виконувавший функції діалектної комунікативної системи. Важливим чинником, що сприяв розширенню соціальної бази літературної англійської мови в Америці, був високий престиж освіти і певний консерватизм американської системи освіти, що довго орієнтувався на британські норми. На думку А. Д. Швейцера, є підстави припускати, що ступінь варіативності літературної мови у рівні його структури пов'язані з моделлю її формування. Як приклад автор називає історію формування літературного варіанту англійської мови в Англії й США. У Великобританії формування національного літературного стандарту відбувалося навколо єдиного центру − Лондона, мова якого надала визначальний вплив до процесів становлення і стабілізації загальнонаціональної мовної норми.
Таку модель літературної норми А. Д. Швейцер називає моноцентричной. Інша залежить від Північної Америки, де, як зазначалося вище, еталоном літературної норми продовжувла залишатися мова Лондона, тобто діяла екстрацентрична модель. Потім на цю модель наклалася інша в час формування в колоніальній Америці таких центрів як Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія, Річмонд, де інтенсивно йшло формування літературної норми. Цю модель автор визначає як поліцентричну [8, с. 64].
Цей поліцентризм американського варіанта по-різному проявлявся в різних рівнях мовної структури. Факт, що стандарт американського варіанту англійської мови формувався під впливом складних та суперечливих чинників за умов високої географічної й соціальної мобільності населення, орієнтуючись на норму британського варіанта, і регіональні норми колоніальних центрів, наклав певні умови на статус та структуру мови. Її відмітними рисами є невизначеність та розмитість меж упорядкування і значна варіативність її структури.
В одному з своїх ранніх праць «Dissertations on the English language» американський лінгвіст Вебстер висловив думку про необхідність докладного вивчення «американізмів» і перебудови всієї системи викладання англійської мови в американських школах. Найцікавішим, безсумнівно, є лексикографічна діяльність Вебстера, вінцем якого було опублікування в 1828 року його відомого словника «American Dictionary of the English language». Однак в Америці далеко не усі вчені позитивно зустріли висловлювання Вебстера про «рівноправність» американського варіанта англійської [15, с. 155].
Американський лінгвіст Джон Пікерінс закликав своїх співвітчизників покласти край «псуванням» англійської мови в Америці (то він іменував будь-які відхилення від британського літературного зразка) й відновити її чистоту. Але, попри протидії пуристів, які ігнорували нові історичні факти живого народного мовлення, рух за перегляд літературних норм і вироблення відповідного американського зразка завоювало нових прибічників. Особлива заслуга в цьому плані належить Вашингтону Ірвингу, Фенимору Куперу, Уолту Уітмену, Марку Твену, О. Генрі та Джеку Лондону – частина з видатних американських письменників цього періоду були гарячими сторонниками глибокого вивчення скарбниці народного мовлення і переконаними противниками пуристів, рівнявших будь-які американізми до варваризмів.
Проте, поруч із процесом відокремлення обох варіантів англійської, слід зазначити що у ХІХ столітті намічається відома тенденція до зближення обох варіантів. Ця тенденція, отримавши сильний розвиток в XX столітті, поки що проявилась лише в незначній мірі і зводилась, переважно, до проникнення окремих американізмів в мову англійців. Наприклад, назви флори і фауни, політичних термінів. Усе це наводить незалежних вчених на те, що американський варіант англійської більш архаїчний, ніж британський варіант. Найяскравіше втілення ця крапка зору отримала у англійського лінгвіста Хоруіла, який вважав, що з лінгвістичного погляду американський народ є предком англійців. Термін «американізм» вперше введений в ужиток Джоном Уізерспуном, ректором Прінстонського Університету і політичним діячем в одній із статей, написаних ним в 1781 року. У ролі прикладів американізмів Уізерспун, зокрема, наводить вживання «either» у разі, якщо загальна кількість предметів більше двох [10, с. 259].
Слід підкреслити, що на той час відхилення від британського зразка, носили переважно діалектний характер. Америка ще не мала своєї національної літератури, ще не утвердився американський варіант літературного варіанту англійської. Американських школярів навчали по граматикам, складеним в Англії, а єдиним більш-менш надійним лексикографічним посібником був словник З. Джонсона. Більшість американізмів прирівнювалися до помилок і варваризмів. Притому цю думку поділяли як і англійці, так і видатні діячі Америки, як Бенджамін Франклін, ратовавший збереження «чистоти» англійської мови та боровшийся проти «засмічення» його американізмами.
Ведучи мову про зіставленні американського і британського варіантів літературної англійської, слід зазначити, що попри перехрещування їх мікросистем, спостерігається наявність певних диференціальних черт на всіх рівнях. Основну розрізнювальну силу набувають не ті чи інші елементи, взяті окремо, а сама комбінація цих елементів, що у кожній оказії буде неповторною. Наявність певних диференційних ознак американської англійської на всіх рівнях дає певні підстави у тому, щоб характеризувати сучасний літературний варіант англійської мови в США як дискретну мікросистему чи особливий варіант літературного англійської [17, с. 123].
 
1.4. Проблема статусу американського варіанту англійської мови
 
Історія кожної мови є унікальною, оскільки вона здійснюється на своєму неповторному мовному матеріалі. Мовні зміни призводять до вдосконалення мови як засобу спілкування і пізнання. При цьому зміни мовної системи, як правило, обумовлені розвитком суспільства, його матеріальної і духовної культури.
Особливості англійської мови в Америці вже давно привертають увагу лінгвістів. І немає єдності думок про місце, займаним американською англійською по відношенню до британського англійської. Одні автори вважають мову американців варіантом або різновидом англійської мови. Інші дотримуються тієї думки, що це самостійна мова. Існує і третя точка зору, згідно з якою, так званий, American English є діалектом англійської мови у Великій Британії.
Кількість мовних явищ, що відрізняються в британському і американському вживанні, відносно невелика. Переважна більшість граматичних форм і лексичних одиниць збігається як за своїм значенням, так і з вживання. Більше помітні розбіжності в області фонетики. Однак більшість з них зводиться до відмінностей у відтінках і варіантах окремих фонем, до функціональних або артикуляційним особливостям деяких звуків.
Літературна норма, прийнята в США, являє собою дещо модифікований варіант британської норми. У цьому неважко переконатися, ознайомившись з нормативними посібниками з граматики і лексиці, що видаються в Америці. Обидва варіанти збігаються в своїх найбільш суттєвих структурних ознаках. Це знаходить особливо яскраве виявлення в галузі словотворення, синтаксису і морфології [18, с. 151].
 
2. ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 
2.1. Фонетика американського варіанту англійської
 
Американський варіант сходить до англійської мови поселенців, які заснували в XVII в. перші англійські колонії в Вірджинії і Нової Англії. Розпізнавальні ознаки американського варіанту частково обумовлені збереженням у мові американців реліктових рис в області фонетики, граматики і лексики, а також власними іноваціями. У XIX-XX ст. ці розпізнавальні елементи стали нормативними, а англійська мова в Америці набула статусу рівноправного варіанту англійської мови.
Як відомо, в Англії наявність єдиної діалектної бази літературної мови забезпечує значно вищу ступінь уніфікації її вимовних норм. Так звана «південноанглійська» або «загальноприйнята» вимова досить поширена серед освіченого населення всієї країни і, на відміну від територіальних діалектів, не має місцевого забарвлення. Літературну вимову британської англійської детально описано в науковій та навчально-методичній літературі. Тим часом питання про стандарт американської вимови значно менше вивчений. Той факт, що в Америці немає єдиного мовний стандарту, який базується, як це є в Англії, на якому-небудь місцевому типі вимови, досить добре відомий. Істотною фонетичною відмінністю в британському варіанті англійської мови В. В. Ощепкова називає безліч інтонаційних моделей. Так, американському варіанту присутня практично одна рівна шкала і низхідний тон. Ця інтонаційна модель визначає і всю звукову структуру американського варіанту. У британському варіанті англійської мови, навпаки, багато шкал і тонів. Іноді акцент видає не вимовлення звуку, а темпоральні характеристики, такі як подовження або скорочення звуку, що і видає іноземця [19, с. 185].
Розглянемо деякі типові вимовні відмінності американського варіанту англійської мови від британського:
− В американському варіанті звук [ж] замість [a: ] вимовляється в таких словах, як ask [жsk], dance [dжns], path [pжи].
− Звуки [л] і [л: ] вимовляються ще з меншим округленням губ і чітким відтінком [a: ], слова cot і caught звучать як [ka: t].
− В американській англійській t дуже часто вимовляється як слабо артикульований звук [d], наприклад, в словах: later [leidə], Writer [raidə]. Таким чином, слова writer і rider можуть звучати абсолютно однаково.
− Звук [ju] часто становиться [u: ] в американському варіанті английскої: new [nu: ], knew [nu: ], due [du: ], duty [‘du: ti], student [stu: dnt], tune [tu: n].
− Літери t и d перед [ju] и [ju: ] можуть вимовлятися як [tЗ] и [dЗ]
− [Ju] часто стає [u: ]: new [nu: ], knew [nu: ], due [du: ], duty [ ‘du: ti], student [stu: dnt], tune [tu: n].
− Літери t і d перед [ju] і [ju: ] можуть вимовлятися як [tЗ] і [DЗ]: tune [TЗu: n].
− Важлива фонетична відмінність полягає у вимові звуку [r] навіть в тих словах, де він відсутній. Наприклад, Denmark [ ‘den ma: rk], horse [Hо: rs].
− [H] часто випадає в тих випадках, коли знаходиться в безударном складі, але вимовляється в ударних складах, наприклад: an historical novel [ǝn is'torical nзuvǝl] [14, с. 230].
В американському варіанті англійської мови існує тенденція до чіткого вимовлення окремих слогів у таких словах, як voluntarily, в той час як британці «ковтають» склади в таких словах. Американська інтонація диктує зв'язування слів при вимові, в той же час, показує настрій і коротко позначає значення. Для американської мови характерен рівний напрямок руху тону, більш ритмізована мелодика, яка веде до прискорення темпу вимови. Спостерігається більш чітке виділення ударних складів за рахунок спадаючого тону.
Одна з головних особливостей американської інтонації − її ступенчатість. Американці подовжують голосні звуки і ставлять їх на дві різні ступені замість однієї. Найбільш помітні відмінності між американською і британською інтонацією в неемфатичних твердженнях і питаннях виявляються не в кінцевому, завершальному контурі, що несе основне смислове навантаження, а в попередньому йому. При цьому відмінності носять не смисловий, а експресивно-стилістичний характер.
На рівні звукової системи англійська мова в Америці відрізняється значно більшою варіативністю літературних норм, ніж англійська в Англії. Якщо в Англії існує єдиний мовний стандарт, то в Америці йому протистоїть не один, а кілька регіональних стандартів. Фонологічна макросистема американського варіанту літературної англійської мови розпадається на мікросистеми восточноанглійского, східно-центрального, південно-східного і Середньозахідного ареалів. Найпоширеніші − північний і південний діалекти, менш поширений − західний діалект. Незважаючи на думку про поступове стирання діалектних відмінностей в сучасній американській англійській, південні діалекти набувають все більш яскраві риси, які відрізняють їх від інших американських діалектів і є їх своєрідною візитною карткою. Південні діалекти – це не тільки найвідоміші і найбільш широко обговорювані різновиди американського варіанту англійської, але і роблять величезний вплив на всю культуру Америки в силу того, що саме їх асоціюють з англійською, властивою афро-американському населенню США. Більш того, американська англійська зародилася саме на півдні, в штаті Віргінія, де влаштувалися перші колонії англомовних поселенців. Традиційно вважається, що мова південців звучить більш м'яко, доброзичливо, але в той же час менш культурно і витончено [15, с. 148].
Багато американців мають тенденцію вимовляти довгий голосний [u: ] як [i: ]. Це відбувається повсюдно, але на півдні проявляється найяскравіше. Наприклад, гласний в слові ‘who» звучить так само, як в слові «tree». Відповідно, звучання «true blue» нагадує «tree blee». Один з американських дослідників діалектів, Ерік Томас, вважає, що в регіоні, що включає штати Міссісіпі, Алабами, Джорджії, Південну Кароліну, Теннесі, Кентуккі ті захід Вірдгінії, подібний звук вимовляється в кінці, як гласний високого підйому («treey bleey» замість «tree blee»). Інша частина країни вимовляє його як «treew bleew».
Однією з найбільш яскравих відмінних рис американських діалектів є присутність або відсутність звуку «r» після голосних. Представники здебільшого півдня, як і жителі Нової Англії і Нью-Йорка, цей звук не вимовляють, на відміну від решти населення США. Наприклад, «far» вимовляються як [fa: ], harm як [ha: m], bird як [bз: d]. Також наголошується використання палаталізованих аллофонів [k] і [g] в таких словах як car, garden, а також вживання gwine замість going.
Варіативність американської англійської дуже часто порівнюють з різноманітністю клімату на континенті. Так, цікавим вважається вимова Нью-Йоркського діалекту. Мало хто знає, що він має не дуже хорошу репутацію. Говорити як житель Нью-Йорка − означає бути неписемним, неосвіченим. По розмові людини співрозмовник може впізнати його соціальне становище. В цілому, в Нью-Йорку відзначається наступна тенденція, що чим освіченіша й успішніша людина, тим вона більше докладає зусиль, щоб позбутися від свєї рідної вимови. Крім того, люди намагаються наблизити свою рідну мову до мови іншої частини населення континенту, особливо до каліфорнійського стандарту. Він вважається еталоном американського вимови на телебаченні і радіо, в різних музичних програмах та розважальних заходах [19, с. 184].
На американському варіанті англійської мови розмовляє приблизно в 4 рази більше людей, ніж на британській англійській. Частково це пояснюється лідируючим положенням США в світі. Американська вимова стає все більш популярною. Економічні зв'язки країни і міжнаціональні контакти сприяють поширенню американської англійської.
 
2.2. Лексичні особливості американського варіанту англійської мови
 
Спочатку американська та британська англійська нічим не відрізнялися, оскільки перші англійські колоністи завезли з собою до Америки ту мову, якою говорили в Англії. Надалі різноманітність вносилася також більш пізніми імігрантами з Англії в США, оскільки мова їхньої рідної країни зазнала численні зміни протягом XVIII − XX ст. З цих різноманітних варіантів англійської мови розвинулась американська англійська, котра в ряді відносин відрізняється від британської. Більш того, Лексичні відмінності американського варіанту досить великі в силу числених запозичень з іспанської та індіанських мов, чого не було в британському варіанті англійської. тІснують розбіжності і між американськими і британськими фразеологическими одиницями. Але, як правило, більшість фразеологізмів, поширених в США, по суті, є варіантами британських. Ці одиниці виявляють лише часткові розбіжності в лексичному складі.
Якщо протягом раннього періоду найбільш характерною рисою американського варіанту було його відокремлення від британського літературного зразка, то з часом становище помітно змінилося. Сучасний період характеризується значним зближенням цих мов в області лексики. Цьому сприяли зростання культурних і економічних зв'язків між Англією і США [25, с. 195].
 
 2.3. Шляхи розвитку американської лексики та особливості словотворення
 
Мова є інструментом пізнання й відображення світу, засобом того чи іншого колективу, перебуває в постійному русі, змінюється у тому, щоб бути в змозі найбільш адекватно відобразити картину світу і задовольнити потребам мовного колективу. Розвиток мови здійснюється на всіх рівнях: фонетичному, морфологічному, синтаксичному, семантичному і т. д. Однак, говорячи про динаміку та зміни в мові, ми відносимо ці явища перш за все до лексичним складом як найбільш відкритою і найбільш динамічною підсистемі мови.
Англійський вокабуляр продовжує оновлюватися і поповнюватися новими одиницями. За деякими даними, в середньому за рік в англійській мові з'являється близько 800 нових слів – більше, ніж у багатьох інших мовах світу. Поповнення словникового складу йде не тільки за рахунок запозичень різного роду, тобто створення нових слів за моделями іншої мови за допомогою перекладу морфем (наприклад: «chainsmoking», від німецького «kettel-rauchen»), але і за рахунок «внутрішніх ресурсів» мовної системи − словотворчих процесів і переосмислення вже існуючих значень (вторинної номінації) [23, с. 205].
Щоб зберігатися, за висловом Б. А. Серебреннікова, «в стані комунікативної придатності», мова повинна постійно перебудовуватися й розвиватися, не втрачаючи при цьому своєрідності системи. Не кожне нове слово, створене яким-небудь мовцем, закріплюється в мові. Спочатку це слово – оказіоналізм, значення якого жорстко пов'язане з даним контекстом і не сприймається за його межами. Пізніше, при наявності цілого комплексу передумов до цього, слово може поступово закріпитися в мові; на цій стадії воно вже − неологізм, який може або остаточно ввійти в лексичну систему, або припинити своє існування [25, с. 93].
Нове слово може бути новим або за формою, або за змістом, або й за формою, і за змістом. Виходячи з цього, прийнято розрізняти: неологізми (нова форма й новий зміст) : bio-computer, telecommuter, audiotyper; перенаіменування (нова форма – вже відоме зміст) : sudser (soap opera), big C (cancer) ; переосмислення (уже наявна в мові форма – новий зміст) : acid (narcotics), bread (money), box (TV-set).
Перші дві групи припускають використання внутрішніх ресурсів англійської словотворчої системи. До них же можна додати й так звані фонологічнінеологізми, тобто штучно створювані конфігурації звуків. Найчастіше це терміни або товарні знаки. Часто відбувається з'єднання з морфемами грецького або латинського походження (acryl, perlon). В. І. Заботкіна включає в цю групу і неологізми-вигуки (yuk, yech), та їх сленгові похідні (zizz), але ця точка зору не безперечна. Третя група відноситься до сфери вторинної номінації [26, с. 149].
У складі будь-якої мови з високорозвиненою освітньою системою основну частину лексичного запасу становлять похідні слова. Думка більшості дослідників щодо словотворчих прийомів істотно не розходяться. Так, М. М. Амосова виділяє аффиксальной словотвір (деривацію), словоскладання, конверсію, скорочення слів (абревіація), чергування голосних (аблаут). Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьєва та М. М. Морозова вважають, що до найбільш продуктивним типами словотворення відносяться деривація, словоскладання та конверсія, в той час як другорядними типами словотвору є звуконаслідування, редуплікація, реверсія. Н. І. Мостовий також відносить афіксацію і словоскладання до основних способів англійського словотворення. У зв'язку з тим, що США є високорозвиненою країною, особливо в таких сферах, як економіка і культура, американський англійський розвивається дуже динамічно. Він має великий вплив на використання інших варіантів англійської мови, хоча і не визнаний самостійною мовою. Говорячи про шляхи розвитку американської лексики, доцільно розглянути особливості словопроізводства американського варіанту англійської мови.
Словотвір – наука, що вивчає процес освіти, складання слів із значущих частин. Існує велика кількість способів словотворення, таких як словоскладання, конверсія, скорочення слів, звуконаслідування, редуплікація та ін Але не всі з них є продуктивними для американського варіанту англійської мови, а лише частину з них. Ми можемо виділити такими деривацію, словоскладання, конверсію, скорочення і бленди [28, с. 317].
 
2.4. Особливість деривації
 
Деривація − один з найпоширеніших способів словотвору, який представляє собою приєднання афікса до основи. При цьому афікси і префікси можуть відрізнятися не тільки за місцем у слові, але і за ступенем самостійності. Афікси, які оформляють слово як певну частину мови, тісніше пов'язані з основою, у той час як префікси головним чином змінюють семантику слова і більш самостійні лексично.
В американському варіанті англійської мови використовуються ті ж словотворчі афікси, що і в британському варіанті. Наприклад, дієслово debunk – викрити, розвінчати від іменника bunk − дурниця, слова; іменник railroader − залізничник або власник, залізниці від railroad − залізниця; іменник roomer − квартирант, жилець від дієслова room − жити на квартирі.
Більше того, такі словотворчі засоби, як наприклад, суфікси іменників – er, – eer, – ist, дієслівний суфікс – ize, префікси un -, de -, однаково продуктивні в обох варіантах. Розглянемо ті афікси, які представляються більш продуктивними в американському варіанті англійської мови. До їх числа належить, зокрема, суфікс іменників – ee. Цей суфікс, запозичений з французької мови, дуже широко поширений і в Англії. Такі утворення, як employee − службовець, referee − спортивний суддя, conferee − особа, з яким ведуться переговори, безсумнівно є общеанглійскімі. Однак у США кількість подібних іменників значно більше. У більшості випадків слова, утворені за допомогою цього суфікса, означають особа, що є об'єктом дії, що позначається відповідної дієслівної основою. Так, наприклад, іменник draftee, утворене від дієслова draft, який в Америці вживається у значенні закликати на військову службу, означає призовник. Іменник parolee від дієслова parole − достроково звільняти з в'язниці і вживається по відношенню до дострокового звільнення ув'язнених. В американській медичній літературі хворий, у якого ампутували руку чи ногу, нерідко називається amputee. Значно рідше зустрічаються іменники з суфіксом – ee, що означають не об'єкт, а суб'єкт дії, що виражається відповідним дієсловом: standee – стоячий пасажир, contestee – учасник змагання, escapee – утікач. [27, с. 139].
Наведені вище приклади показують, що слова, утворені за допомогою цього суфікса, частіше за все мають офіційно-термінологічну або розмовну забарвлення.
Значно ширше, ніж в Англії, використовується суфікс – ette (в Америці зустрічається і спрощене написання – et). Цей суфікс, як і попередній, французького походження і має два значення. В окремих випадках він використовується для вказівки на приналежність до жіночої статі (наприклад, в таких словах, якofficerette – жінка-офіцер, conductorette – кондукторка, copette – жінка-поліцейський від сленгового cop – поліцейський, фараон). Поряд з цим – ette (- et) використовується і як зменшувальні суфікси, переважно в словах, що позначають малогабаритні та мініатюрні приміщення. Сюди відносяться такі іменники як kitchenette – кухонька, roomette – невелике купе на одну людину, superette – невеликий продовольчий магазин із самообслуговуванням. В іменах збірних, що позначають людей, зайнятих у певній галузі: playdom, theaterdom, showdom − театральний світ, filmdom, moviedom, screendom − працівники кіно, sportdom – спортсмени.
У словах, що позначають будь-яке положення або стан: pauperdom – злидні, stardom – провідне положення актора або актриси. В іменах збірних, що позначають осіб певного типу чи характеру, наприклад, crokdom – обманщики, шахраї, fandom – «вболівальники» будь-якого виду спорту або прихильники «зірки», flapperdom – легковажні жінки. В іменах збірних, що позначають осіб, що відрізняються спільністю інтересів. Наприклад, flowerdom любителі квітів, puzzledom любителі розгадувати кросворди, shrinedom любителі пам'яток старовини.
Неологізми, утворені за допомогою цього суфікса, частіше використовуються в газетно-публіцистичному жанрі і рідше – у мові художньої літератури та розмовної мови. Дуже продуктивний в американському варіанті і суфікс – ster. Словам, створеним за допомогою цього суфікса, часто властиве яскраво емоційне забарвлення. Так за зразком gangster був утворений синонімічні американізм mobster (від іменника mob у значенні банда, зграя). У значенні бандит, член злочинної організації використовується в Америці і слово ringster від ring зграя, злочинна організація. Негативний відтінок і у іменників dopester наркоман від dope наркотик, дурман і shyster стряпчий по темних справах. Іноді цей суфікс надає словам іронічний відтінок [19, с. 259].
З префіксів, що відрізняються великою продуктивністю, звертає на себе увагу super, − який можна виявити у значної кількості американських неологізмів: superwar – війна із застосуванням ядерної зброї; superweapon – зброя масового знищення; supergang – потужна злочинна організація; supercriminal – король злочинного світу.
Кількість подібних утворень порівняно велика, однак сфера їх вживання вельми обмежена. В основному, вони використовуються в публіцистиці і в рекламних виданнях [26, с. 164].
 
ВИСНОВКИ
 
У цьому дослідженні було зроблено аналіз вивченій літератури, що дозволяє простежити розвиток американського варіанта англійської мови. У данній роботі ми розглянули фонетичні та лексичні відмінності між американським і британським варіантами англійської мови, вивчили історію формування англійської мови в США і різні точки зору відомих лінгвістів з даної проблеми. Розглянутий матеріал дозволяє зробити наступні висновки: американський англійський є лише варіантом англійської мови, а не самостійною мовою, також було доведено твердження про взаємне проникнення і асиміляції американського і британського варіантів англійської мови, а так само те, що роль смислодиференційних відмінностей невелика, так як варіант англійської мови, якою розмовляють в США зрозумілий носіям британського варіанту і навпаки, нам стало відомо, що американський варіант англійської мови в основному поповнювався завдяки емігрантам з різних куточків світу: англійцям, французам, іспанцям, індіанцям, італійцям, португальцям.
Завдяки цій праці ми вивчили, що американьска англійська є більш спрощеною як граматично, так і фонетично, в ній багато запозичень та комбінованих слів, для американського варіанта англійської мови характерне спрощення написання. Ной Вебстер увів у словник багато просторечій, мотивуючи це тим, що ці слова вживаються людьми, отже вони мають право увійти до мови. Але водночас, всі дані процеси здійснюються на базі саме англійської мови. Ной Вебстер обернув увагу на проблеми навчання в Америці та недостатню кількість підручників, які вноді були не актуальними в навчанні американських дітей. Він вважав, що мова повинна бути простою та зрозумілою, а не ускладненою, якою він називав британський варіант англійської.
Також ми розглянули особливості американської вимови, з'ясували фонетичні відмінності між британським і американським варіантами англійської мови. Описали основні характеристики американської інтонації. Були розглянуті лексичні особливості американського англійського та виявлено його відмінні риси від британського варіанту.
Англійська мова в США є одним з національних варіантів англійської мови. Їй притаманна вся та сума ознак, які характеризують національну мову як соціолінгвістичних категорію. Для мовної ситуації в англомовних країнах характерно те, що англійці, американці, канадці, австралійці та ін., хоча і схильні часом перебільшувати мовні відмінності між використовуваними ними варіантами англійської мови, разом з тим відчувають свою приналежність до єдиної мовної спільності.
Упродовж цієї курсової ми зрозуміли те, що англійська мова в США є варіантом англійської мови, а не окремою мовою, та знаходить своє відображення як в об'єктивній, так і в суб'єктивній стороні мовної ситуації. Проблематика цієї праці є актуальною у наш час, існує багато невивчених питань, які потребують подальшого розглядання.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 1. Антрушина Г. Б. Лексикологія англійської мови / Г. Б. Антрушина. – М. : Дрофа, 2005. – 286 с.
 2. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Л. Г. Верба. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 248 с.
 3. Гороть Є. Г. Лексикологія сучасної англійської мови / Є. Г Гороть. – К. : Либідь, 1996.
 4. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови / Д. І. Квиселевич. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 128 с.
 5. Минаева Л. В. Лексикология и лексикография английского язика / Л. В. Минаєва. – М. : Ступені, 2003. – 224 с.
 6. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови // теорія і практика / А. Г. Ніколенко. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 528 с.
 7. Аракін В. Д. Історія англійської мови / В. Д. Аракін − М. : Просвітництво, 1985. – 256с.
 8. Арбекова Т. І. Лексикологія англійської мови / Т. І. Арабекова − М. : 1977. − 240 с.
 9. Голубцова М. Г. До питаннь про фонетичні особливості американської англійської // Іноземна мова і міжкультурна комунікація / М. Г. Голубцова. − 2007. – 250с.
 10. Заботкіна В. І. Нова лексика сучасної англійської мови / В. І. Заботкіна. – М. : 1989. − 124с.
 11. Іванова І. П. Історія англійської мови / І. П. Іванова. – М. : СПб, 1999. − 512 с.
 12. Кауфова Л. А. Відмінні риси південних діалектів в американському англійському / Л. А. Кауфова. – М. : Просвітництво. – 2005. – 420 с.
 13. Кристал Д. І. Англійська мова як глобальна мова / Д. І. Кристал. − М. : Весь світ. – 2001. − 240 с.
 14. Леонович О. А. Топоніми США // Навчальний посібник з англійської мови / О. А. Леонович. − М. : Російська енциклопедія, 2004. − 247 с.
 15. Ярцева В. М. Лінгвістичний енциклопедічний словник / В. М. Ярцева. − М. : Рад. Енциклопедія, 1990. – 410 с.
 16. Швейцер А. Д. Сучасна соціолінгвістика / А. Д. Швейцер. – М. : Просвітництво, 1976. – 450 с.
 17. Арнольд І. В. Лексикологія сучасної англійської мови / І. В. Арнольд. − М. : Освіта, 1959. – 240 с.
 18. Булавін Н. М. Про американський варіант англійської мови // Співвідносна характеристика новоутворень в британському варіанті англійської мови та її американському варіанті / Н. М. Булавін. − М. : Всесвіт, 1956. – 500 с.
 19. Степанов Ю. С. У тривимірній просторі мови // Семіотичні проблеми лінгвістики, філософії та мистецтва / Ю. С. Степанов. − М. : Наука, 1985. – 335 с.
 20. Ільіш, Б. А. Сучасна англійська мова / Б. А. Ільіш. − М. : Освіта, 1948. – 333 с.
 21. Чернов Г. В. Американський варіант англійської мови / Г. В. Чернов. – М. : Наука, 2001. – 400 с.
 22. Швейцер А. Д. Американський варіант літературної англійської мови // шляхи формування і сучасний статус // Питання мовознавства / А. Д. Швейцер. – М. : Просвітництво, 1995. – 380 с.
 23. Шахбагова Д. А. Фонетичні особливості вимовних варіантів англійської мови / Д. А. Шахбагова. – М. : Просвітництво, 1982. – 440 с.
 24. Щвейцер А. Д. Співвідношення американського і британського варіантів англійської мови / А. Д. Швейцер. – М. : Освіта, 1976. – 420 с.
 25. Борисова Л. В. Теоретична фонетика англійської мови / Л. В. Борисова. – М. : Освіта, 1980. – 300 с. Дікушина О. І. Фонетика англійської мови / О. І. Дікушина. – М. : Видавництво літератури на іноземних мовах, 1952. – 450 с.
 26. Артемов В. А. Психологія вивчення іноземних мов / В. А. Артумов. – М. : Просвітництво, 1969. – 279 с.
 27. Панова С. В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем // Іноземні мови / С. В. Панова – М. : Освіта, 1980. – 350 с.
 28. Вайсбурд М. Л. Навчання розумінню іностранних мов / М. Л. Вайсбурд – М. : Просвітництво, 1965. – 280 с.
 29. Ярцева, В. М. Лінгвістичний енциклопедичний словник / В. М. Ярцева. – М. : Рад. Енциклопедія, 1990. – 410 с.
 30. Панова С. В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем // Іноземні мови / С. В. Панова. – М. : Освіта, 1998. – 400с.
 
 
 
 
 
Фото Капча