Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

План лекції з дисципліни Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і методи фундаментальних і прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту, що дозволить випускнику вирішувати професійні завдання за обраною спеціальністю з розрахунком ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, які заподіюють надзвичайні ситуації та їх негативні наслідки.

Таким чином, це нова синтезована наука, спрямована на вирішення проблем життя людини в суспільстві.
 
Питання 3. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності,
система «людина – машина – життєве середовище» та її компоненти
 
Вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» почнемо з назви, яка складається з двох слів «Безпека» і «Життєдіяльність».
«Життєдіяльність» складається з двох слів «життя» і «діяльність».
«Життя « – це одна з форм існування матерії (поряд з іншими – фізичної, хімічної, енергетичної, тощо) – її вища форма, яка відрізняється від інших: здатністю до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функцій, різними формами руху, можливістю пристосовуватися до середовища, реакцією на подразнення, наявністю обміну речовин.
Життя можна розглядати як послідовний упорядкований процес обміну речовин і енергії.
«Діяльність» є специфічною людською формою активності, необхідною умовою існування людського суспільства, змістом якого є цілеспрямована зміна і перебудова в інтересах людини навколишнього середовища.
«Життєдіяльність» – це процес існування людини в просторі та часі.
«Безпека» згідно з державним стандартом України 2293 – 99 це: стан захищеності особи або суспільства від ризику отримати шкоду. Це збалансований, за експертною оцінкою, стан людини, держави, природних антропогенних систем тощо.
«Безпека людини» – це такий стан людини, коли вплив зовнішніх і внутрішніх факторів не призводять до смерті, погіршення функціонування і розвитку організму, осмисленості психіки людини в цілому, не шкодить досягненню певних і бажаних для людини цілей.
Безпека людини – невід'ємна складова, стратегічного направлення людства, яка визначена ООН як «сталий розвиток людства» – такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й до спеціального, культурного, духовного зростання – який сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.
Для забезпечення безпеки життєдіяльності громадян України створені такі системи:
- система охорони громадського та цивільного порядку – Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Рада Національної безпеки;
- система профілактики та охорони здоров'я – Міністерство охорони здоров'я;
- система запобігання та реагування на НС – Міністерство з надзвичайних ситуацій і захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Національна рада з питань безпеки життєдіяльності;
- система забезпечення екологічної безпеки – екологічна прокуратура, міліція.
Розглянемо систему «людина – машина – життєве середовище « та її компоненти. Під терміном «людина» мається на увазі не одна істота, а група людей, колектив, мешканці населеного пункту, регіону, країни, суспільства, особистості в цілому.
Життєве середовище є часткою Всесвіту де прибуває, чи може прибувати в даний час людина і функціонує система життєзабезпечення.
Життєве середовище людини складається з 4 компонентів:
Перший – природне середовище, тобто об'єкти природного походження і створені ними екологічні системи (гори, річки, поля, ліси, моря, океани, континенти, космічні об'єкти).
Другий – соціально – політичне середовище (людину оточують інші люди, другої спільності, які складають цю середу по відношенню до об'єкта системи). Між ним виникає зіткнення інтересів і протиріч, нерозуміння та інші конфліктні ситуації.
Третій – побутове середовище, тобто середовище проживання людини, яке містить сукупність житлових приміщень, споруд спортивного і культурного призначення, а також комунально-побутових організацій і установ. Параметрами цього середовища є:
- розмір житлової площі на людину;
- ступінь електрифікації;
- газифікація житла;
- наявність центрального опалення;
- наявність холодної та гарячої води;
- рівень і наявність суспільного транспорту і т. д.
Перші три компоненти складають дисципліну Безпека життєдіяльності.
Четвертий – техногенне середовище – це житло, транспорт, промислові, сільськогосподарські та енергетичні об'єкти, озброєння, домашні та сільськогосподарські тварини, сільськогосподарські рослини, тобто матеріальна культура створена людиною за час його існування. Цей компонент становить дисципліну основи охорони праці.
Техногенне середовище ділиться на виробниче і побутове.
Виробниче середовище – це середовище, в якому людина здійснює свою трудову діяльність.
Параметрами виробничого середовища є:
- види продукції, яка виробляються на ній;
- обсяг виробництва;
- продуктивність праці;
- енергоємність;
- сировинна база;
- відходи виробництва тощо.
 
Висновок
 
Людина і середовище проживання безперервно перебувають у взаємодії, утворюючи постійно діючу систему «людина – машина – середовище проживання». У процесі еволюційного розвитку світу, складові цієї системи безперервно змінювалися, на початковому етапі свого розвитку, людина взаємодіє з природою, навколишнім середовищем, що включає біосферу, надра землі, галактики і безмежний космос, гіпотези виникнення яких оновлювалися завжди.
При цьому слід зауважити, що природне довкілля, самодостатнє і може існувати і розвиватися без участі людини, а всі інші види середовища проживання, створені людиною, самостійно розвиватися не можуть, і після їх виникнення приречені на старіння і руйнування.
 
Лекція 1. Безпека життєдіяльності. Загальна характеристика. Середовище проживання людини
 
Вміст:
 
Введення
Питання 1.
1. Аксіоми, методологічні основи, системний підхід
Фото Капча