Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття "свобода надання послуг" в праві Євросоюзу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зайнятості. Нова стратегія має надати нового поштовху реалізації амбітної цілі, визначеної Лісабонським процесом - 2010 рік. Більше того, після процесу розширення внутрішній ринок необхідно зміцнити аби уникнути ризику його фрагментації та повністю використати можливості, які пропонує країнам-членам розширений ринок. І насамкінець, стратегія повинна надати прискорення структурним реформам, необхідним ля розширення потенціалу росту європейських економік. Стратегія має на меті зміцнити „основи" або „базис" внутрішнього ринку: зняти перепони на шляху торгівлі товарами та послугами і забезпечити належну імплементацію та виконання законодавчих норм. Тому стратегією визначено перелік пріоритетів та план їх виконання. Вона має розглядатися як спільний план, для виконання якого Рада Міністрів, Європейський Парламент та країни-члени повинні докласти всіх зусиль [9, 176].

Стратегія внутрішнього ринку визначила головні пріоритети, яких необхідно досягти у найближчі декілька років, а саме:
- сприяння вільному руху товарів. Технічні бар'єри продовжують заважити вільному руху товарів між країнами-членами, а торгівля між країнами-членами залишається більш дорогою і складною ніж ведення бізнесу всередині країни. Свобода руху товарів (та послуг) спирається, насамперед, на довіру щодо контролю з боку інших країн-членів. А отже, існує необхідність у заходах, які б зміцнили довіру о нормативно-правової бази у сфері свободи руху товарів.
- інтеграція ринків послуг. У сфері послуг між країнами-членами все ще лишаються значні відмінності у їх законодавчих нормах, які становлять перешкоду вільному переміщенню послуг. Перешкоди стоять на всіх етапах ведення бізнесу – від заснування бізнесу до сервісного обслуговування, що відлякує компанії, особливо малі та середні підприємства, від ведення бізнесу в інших країнах-членах.
- організація високоякісної мереженої галузі. За останні десять років завдяки технологічному поступу та розвитку законодавства Співтовариства були значно відкриті ринки мережевої галузі. Мережева галузь підпорядковується окремим зобов'язанням щодо суспільних послуг. Європейська Комісія скоро опублікує Зелену Книгу з метою створення широкої бази даних питань, які потребують вирішення в даній сфері. Необхідно зробити значні інвестиції ля підвищення якості інфраструктури галузі в ЄС, особливо у його нових членах, і як засіб формування таких інвестицій буде корисне тісне партнерство між держаним і приватним сектором, хоча деякі питання ще потребують свого вирішення.
Право внутрішнього ринку ЄС:
- зниження негативного впливу податкових перепон. Існування 25 різних систем оподаткування підприємств становить проблему для рівного функціонування внутрішнього ринку. Такі проблеми, як існуюча система ПДВ, трансфери між двома компаніями однієї групи, різні ставки податків у різних країнах-членах (наприклад, податку з дивіденів) та ін., стримують транскордонні відносини на внутрішньому ринку.
- розширення можливостей для проведення закупівель. Транскордонна участь у замовленнях залишається обмеженою. Низький рівень конкуренції у сфері державних закупівель веде о втрати можливостей та, особливо, до неефективного використання коштів платників податків. Тому необхідно спростити та гармонізувати низку національних норм щодо процедур проведення конкурентноздатних тендерів. Також необхідне сприяння партнерствам між державним і приватним сектором.
- покращання умов для бізнесу. Заходи, необхідні для розвитку підприємництва та інновацій, знаходяться у сфері прямого контролю країн-членів. Європейська Комісія займається організацією обміну досвідом та найкращими підходами у даній сфері через програму BEST. Тим не менше, політика у сфері внутрішнього ринку також прямо пов'язана з розвитком підприємництва та інновацій в рамках економіки, яка все більше стає економікою знань.
- вирішення демографічних питань. Старіння населення становить проблему ля пенсійної системи, економічного зростання, державних фінансів та системи охорони здоров'я. Певні заходи на рівні Співтовариства можуть зіграти позитивну роль у сфері пенсій за посадою і, особливо в становленні розумної основи, яка б дозволяла пенсійним фондам ефективно працювати на внутрішньому ринку.
- спрощення нормативно-правового середовища. Покращення та спрощення нормативно-правового середовищає визначальним для конкурентоспроможності. Це також є важливим при інкорпорації європейського законодавства в національні законодавства країн-членів.
- дотримання норм. Країни-члени повинні відігравати активну роль у повсякденному управлінні внутрішнім ринком з метою забезпечення ефективної реалізації відповідних заходів. Єдиним засобом вирішення проблеми є подання скарги до Європейської Комісії, яка може розпочати процес щодо порушення країною-членом правових норм або судовий процес на національному рівні. Ці ва заходи передбачають повільні, а інколи і дорогі процедури. Європейська Комісія розробила ініціативу SOLVIT, метою якої є поліпшення застосування норм щодо внутрішнього ринку. Країни-члени повинні визначати більш амбітні цілі для заміни національних норм європейськими для підтримання політичного тиску щодо інкорпорації директив. Європейська Комісія видасть Рекомендації щодо „найкращих підходів” та пришвидшить превентивний діалог з країнами-членами. Також можливим є зобов'язати країни-члени повідомляти Європейську Комісію в електронній формі про відповідні заходи та надавати таблиці відповідності. Мають бути розроблені стандартний період заміни законодавчих норм (2 роки), стандартні статті та статті, що містять санкції, які б поставили співробітництво в адміністративній сфері на більш стабільну.
 
1.3 Правове регулювання свободи надання послуг в ЄС
 
Свобода надання послуг - це базова свобода Спільного Ринку, яка разом з свободою переміщення осіб, товарів і капіталу становить основу процесу європейської інтеграції. Вона робить можливим для громадян ЄС надавати послуги і користати з послуг без будь-яких обмежень щодо громадянства.
Юридичні норми, що стосуються цієї свободи, були визначені в Договорі. Згідно зі ст. 49, перший абзац (до внесення змін - ст. 59, перший абзац) Договору обмеження свободи
Фото Капча