Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проведення експертизи варених ковбасних виробів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Аналітичний огляд
1.1 ТПП її завдання та функції
1.2 Особливості приймання і проведення експертизи варених ковбасних виробів
1.3 Вимоги до якості і дефекти варених ковбасних виробів
1.4 Ідентифікація і фальсифікація варених ковбасних виробів
2. Проведення експертизи варених ковбасних виробів
2.1 Об'єкти і методи проведення експертизи
2.2 Проведення ідентифікації і визначення фальсифікації варених ковбасних виробів
2.3 Проведення товарознавчої експертизи варених ковбасних виробів
2.4 Порівняльна експертиза варених ковбасних виробів
2.5 Документальне оформлення результатів експертизи
Висновки
Література
Додатки
 
Вступ
 
У сучасних умовах ринкових відносин проблема контролю якості, формування асортименту, умов транспортування, зберігання, реалізації і забезпечення населення товарами народного споживання стоїть дуже гостро.
В системі суспільного виробництва на всіх ступенях його розвитку значне місце належить виготовленню м'ясних продуктів.
На ринок України надходить широкий асортимент ковбасних виробів вітчизняного виробництва і не всі вони відповідають діючим вимогам.
Розширення самостійності м'ясопереробних підприємств, поява нових джерел надходження на споживчий ринок м'ясної продукції різної за якістю, в тому числі фальсифікованої, вимагає всебічного комплексного контролю її якості, відповідності нормативно – технічній документації. Також, поряд із державними підприємствами по виробництву ковбас з'явилося багато приватних фірм, не достатньої кваліфікації для виготовлення високоякісної продукції [1].
Сучасний рівень розвитку економіки вимагає тільки високого рівня якості продовольчих товарів.
Держава повинна забезпечувати громадянам захист їх інтересів як споживачів, надати можливість вільного вибору ковбасних виробів, гарантувати придбання продукції у обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності, гарантувати високу якість продукції і безпеку її для здоров'я людини [5].
Якість продукції повинна постійно удосконалюватися відповідно до вимог споживачів, які визначаються відношенням попиту і пропозиції продукції на вітчизняному ринку країни [14].
Продовольчі товари забезпечують постійну фізіологічну потребу людини в харчових речовинах для підтримання нормальної її життєдіяльності важливе значення має м'ясо та м'ясні продукти.
М'ясо є одним із головних джерел тваринного білка – найголовнішого
елементу споживання, який не може бути замінений іншим продуктом. Але м'ясо відноситься до швидкопсувних продуктів харчування, тому його переробляють на різні види м'ясопродуктів і копчення, консерви, ковбаси.
Ковбасні вироби – це продукти з м'ясного фаршу із сіллю і спеціями, в оболонці чи без неї, піддані термічній обробці або ферментації до готовності для споживання. Вони характеризуються високою харчовою цінністю завдяки вдалому поєднанню сировини і відповідній їй обробці [45].
В даний час важливе значення має розробка і впровадження новітніх технологій, які б оптимізували і наближали до мінімуму витрати при переробці м'яса, забезпечували раціональне використання сировини [39].
Так як ковбасні вироби являються важливим продуктом харчування, а асортимент їх не достатньо широкий, також часто вони бувають не відповідної якості, метою даної дипломної роботи є формування асортименту, оцінка якості і організація торгівлі копченими ковбасами.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
дати характеристику асортименту варених ковбас;
охарактеризувати вимоги до якості і дефекти варенихковбас;
проаналізувати об'єкт і методи дослідження;
дати характеристику якості варенихковбас;
 
1. Аналітичний огляд
 
1.1 ТПП її завдання і функції
 
Торгово-промислові палати існують в усіх розвинутих країнах. Саме поняття «торгова палата» виникло на Заході (у Франції) ще ХІV столітті і було пов′язане із зародженням некомерційних об′єднань, зборів представників ділового світу з метою розробки єдиних правил у торгівлі та виробництві.
Торгово-промислова палата України – одна з головних недержавних структур, яка об′єднує близько п′яти тисяч підприємців, компаній, фірм різних форм власності. Серед її членів – всесвітньо відомі авіакосмічні, металургійні, машинобудівні, агропромислові та інші підприємства, де зайняті десятки тисяч робітників, та дрібні фірми з персоналом у декілька чоловік. Членами ТППУ є також банки, біржі, науково-дослідні інститути, торгівельні асоціації тощо.
Діяльність торгово-промислових палат в Україні ґрунтується на підставі Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 грудня 1997 року, який визначає загальні правові, економічні та соціальні засади їх створення, встановлює організаційно-правові форми і напрямки діяльності, а також принципи взаємовідносин з державою. Відповідно до Закону торгово промислові палати створюються за принципом добровільного об′єднання їх засновників, який полягає у праві входити або не входити до її складу. Регіональні торгово-промислові палати створюються на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
На території України діє Торгово-промислова палата України, створена за принципом добровільного об′єднання регіональних торгово-промислових палат України, громадян України, зареєстрованих як підприємці та юридичні
особи, які створені і діють відповідно до законодавства України.
Створена торгово-промислова палата України у 1973 році відповідно до рішення загальних зборів Всесоюзної торгової палати СРСР від 10 березня 1972 року про перетворення Українського відділення Всесоюзної торгової палати у «Торгово-промислову палату» Української РСР. На загальних зборах членів у січні 1973 року було прийнято Статут Торгово-промислової палати УРСР.
В результаті були внесені зміни до структури. Зокрема, виробнича госпрозрахункова фірма «Укрекспо» була реорганізована в управління міжнародних та іноземних виставок.
У центральному апараті функціонують такі підрозділи:
- управління міжнародних економічних
Фото Капча