Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистичні методи аналізу заробітної плати в промисловості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
І. Теоретична частина
1.1 Суть оплати праці і напрямки її статистичного вивчення
1.2. Фонд заробітної плати
1.3 Годинний, денний та місячний фонди оплати праці
1.4. Визначення середнього рівня оплати праці
1.5. Аналіз використання фонду заробітної плати
1.6. Співставлення темпів зростання рівня оплати праці і рівня продуктивності праці
1.7.Статистичні дані по оплаті праці у вересні 2003 року у промисловості та інших галузях Рівненського району
ІІ. Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
                         
Вступ
 
Статистика – це галузь практичної діяльності людей, яка спрямована на збір, обробку та аналіз даних, які характеризують соціально-економічний розвиток країни та її регіонів. Це наука, яка займається розробкою методів і положень, що використовуються у статистичній практиці.
Статистика досліджує масові суспільні явища чи процеси, кількісно характеризуючи їх за різними ознаками на основі статистичних показників.
Аналіз статистичних показників дає можливість з’ясувати певні закономірності, що проявляються у розвитку явища.
Статистика – багатогалузева наука, в якій виділяють наступні складові:
1.Загальна теорія статистики, яка розглядає категорії статистичної науки і масові явища.
2.Економічна статистика, яка розробляє систему економічних показників і методів н/г.
3.Галузева статистика (промисловість, с/г, будівництво тощо)
4. Соціальна статистика.
 
Особливе місце в економіці займає статистика промисловості, оскільки саме вона дає змогу побачити, як працюють підприємства України, як вони розвиваються та впливають на розвиток економіки в Україні.
Саме ця тема є актуальною для нашої держави та кожного регіону в цілому.
Українська промисловість має безліч проблем, але однією з найактуальніших є проблема заробітної плати.
Тому у своїй курсовій роботі я намагатимуся прослідкувати, як нараховується заробітна плата, виплачується, а також, саме які чинники впливають на неї. Це питання висвітлюватиметься у теоретичній частині, де наведені дані про обчислення фонду оплати праці, аналіз використання фонду оплати праці та співставлення темпів зростання рівня оплати праці і рівня продуктивності праці.
Також у своїй роботі я розглядатиму проблему по виплаті заробітної плати у Рівненському районі, провів порівняння по рівню заробітної плати у різних галузях н/г.
У практичній частині проводитимуться розрахунки заробітної плати підприємства по цехах  та по заводу в цілому, просте, а також комбіноване групування працівників в залежності від розряду, стажу, а також розміру заробітної плати.
За результатами групування будуть розраховані середній тарифний розряд та заробітна плату, визначено моду та медіану  тарифного розряду та заробітної плати, 
Також проводилося вибіркове спостереження.
Загалом заробітна плата є важливим елементом у роботі будь-якого підприємства, тому їй необхідно приділяти якомога більше уваги.
 
   I Теоретична частина      
 
1.Суть оплати праці і напрямки її статистичного вивчення
 
Основним джерелом реальних доходів населення, зростання його добробуту виступає заробітна плата, яка є складовою фонду споживання, що створюється на підприємствах, організаціях різних галузей народного господарства незалежно від форм власності.
Згідно з визначенням із закону “Про оплату праці”  заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
З іншого боку, заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили. Визначається вона вартістю засобів існування, необхідних для її відтворення. До неї входять вартість харчування, одягу, взуття, послуг, витрат на утримання сім’ї, освіту, охорону здоров’я, відпочинок та інші потреби.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітну плату регулюють форми і системи праці.
Основними видами заробітної плати є основна та додаткова заробітна плата. В свою чергу основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрадних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Згідно із законом «Про оплату праці» додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
З 1990 року замість фонду заробітної плати і створюваних за рахунок прибутку фондів економічного стимулювання( фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних  заходів та житлового будівництва) формується фонд споживання. Крім фонду оплати праці до складу фонду споживання входять грошові виплати і заохочення за рахунок прибутку та інших джерел (доходи і дивіденди, проценти, які виплачуються по акціях і внесках штатних працівників спискового складу). 
В умовах ринкової економіки важливим завданням статистики оплати праці поряд з вивченням фонду споживання, динаміки оплати праці та поширення систем оплати праці важливе місце займає оцінка ефективності використання ресурсів. Кожне підприємство, підприємець, здійснюючи свою діяльність, повинні володіти інформацією і знати ціну одиниці праці, що використовується у виробництві. В грошову оцінку затрат виробництва,
Фото Капча