Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистичні методи аналізу заробітної плати в промисловості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">-середня геометрична тощо.

Якщо середня визначається за первинними або не згрупованими ознаками, то вона є простою, а якщо за згрупованими або вторинними даними – зважена форма. 
 Середня арифметична – це одна з найбільш поширених середніх величин, застосовується у випадках, коли обсяг варіаційної ознаки для всієї сукупності є сумою індивідуальних значень її окремих елементів.
Розрізняють арифметичну просту і зважену. 
Середній тарифний розряд та середню заробітну плату ми розраховуємо за  формулою середньої арифметичної зваженої:
 ,              (2)
                          де Х – індивідуальне значення ознаки, f - частота                                                                                                    
  У нашому випадку Х – це розряд, f – кількість робітників по кожному розряду.
Отже, середній тарифний розряд І цеху дорівнює:
 розряд;
ІІ цеху:
  розряд;
По заводу:
  розряд;
 
Оскільки заробітна плата визначена інтервально, то середнє значення заробітної плати визначаємо таким способом:
1.Знаходимо середину кожного інтервалу. 
 
Це буде варіаційна ознака, частотою буде кількість робітників, що отримують відповідну заробітну плату. Побудуємо таблицю, в якій зазначимо середини інтервалів. 
Таблиця 6.2.
Дані для обчислення середньої заробітної плати
Місячна ЗРП, грн.
                                          Число робітників, чол.
  І цех          ІІ цех    По заводу
104.53
130,67
156,81
182,949
12
3
14
3
16
713
15
19
8
Разом:253055
 
2.За формулою середньої зваженої обчислюємо середню ЗРП:
По І цеху:
 
по ІІ цеху:
 
по заводу: 
  
Висновок: Обчисливши середній розряд ми побачили, що в І цеху він становить 3, а ІІ і в загальному – 4, тобто в ІІ цеху більш кваліфіковані працівники. Середня заробітна плата в І цеху – 126,49 грн., в ІІ – 153,32 грн., а загалом – 141,12 грн., тобто в ІІ цеху робітники отримують заробітну плату приблизно на 25 грн. більшу.
2.Модою називається величина ознаки, тобто варіанта, яка найчастіше зустрічається у даній сукупності.
Модою в дискретному ряду розподілу буде варіанта, яка має найбільшу частоту.
Отже, модою тарифного розряду у І цеху буде: Мо1= “3-ій розряд”;          ІІ цеху: Мо2 =“4-ий розряд,5-ий розряд”; по заводу:Мо3= “3-ій розряд”.
Модою в інтервальному ряду розподілу визначається за залежністю:
  (3)
де x0 та   – відповідно нижня межа та ширина модального інтервалу;
fm0, fm0-1, fm0+1 – частоти модального, перед модального та після модального інтервалу.
Звідси мода заробітної плати дорівнює:
По І цеху:  грн.;
по ІІ цеху:  грн.;
по заводу:  грн.
Висновок: Найбільше робітників у І цеху з 3-ім розрядом, у ІІ цеху – з 4-им, а загалом – з 4-им розрядом. У І цеху найбільш розповсюдженою заробітною платою є 124,1 грн., у ІІ цеху – 159,19 грн., а загалом – 150,71 грн.
 
3.Медіана – це варіанта, яка знаходиться всередині варіаційного ряду, тобто медіана поділяє ряд розподілу на 2 рівні за чисельністю частини. 
 (4)
 де x0 та   – відповідно нижня межа та ширина медіанного інтервалу;
fmе, - частота медіанного інтервалу; S me-1 – кумулятивна частота перед медіанного інтервалу.
 
Для того, щоб знайти медіану тарифного розряду, треба спочатку знайти серединну частоту:                                          (5)
Далі потрібно накопичувати частоти доти, поки їхня сума не буде перевищувати величину серединної частоти. Потому значенню, на якому ми зупинилися, визначаємо ознаку, а отже, і медіану.
Для знаходження медіани побудуємо допоміжні таблиці.
Для І цеху:   = ;
для ІІ цеху:  = ;          
для заводу:    = ;
 
                                              Таблиця 7.2.
                 Визначення медіани для І цеху по розряду     
Розряд                      І цех
    чол.накопичення частот
I
II
III
IV
V
VI6
3
7
5
3
16
9
16>12,5
Разом:25
 
Фото Капча