Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистичні методи аналізу заробітної плати в промисловості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 що складає 28% від усіх працюючих  цеху, а у другому –  по 8 робітників з 4-им і 5-им розрядом, але немає робітників з першим ( на відміну від І цеху). Загалом найбільш типовим розрядом по двох цехах є 4-ий, до якого входять 13 чоловік з 55, що складає 23,6% загальної кількості працівників.

 
Завдання №3.
Побудувати ряд розподілу робітників кожного цеху і всього заводу за розміром місячного заробітку, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Дані представити в табличній формі (табл.4). Дати назву таблиці. Зобразіть графічно отриманий ряд і проаналізуйте його.
 
       Для розв`язання конкретних аналітичних задач проводяться нестандартні групування за певними ознаками, що легко розпізнаються. Групування за однією ознакою називають простим, у разі поєднання двох і більше ознак – комбінаційним. Різновидом структурного групування є ряд розподілу, характеристиками якого є варіанти та частоти, або частки. Варіанти – це конкретні значення групувальної ознаки, частоти – кількості елементів сукупності, яким властиві окремі варіанти. Відносні частоти (% до підсумку) називають частками.
У процесі формування груп за варіаційною ознакою, необхідно встановити інтервали груп та визначити межі кожного з них. Якщо значення групувальної ознаки змінюється рівномірно, то виділяють рівні інтервали груп за формулою:
і = (Xmax-Xmin)/n,                                        (1)
де Xmax , Xmin – найбільше і найменше значення ознаки;
      n – кількість груп.
Визначимо розмір інтервалу:
і=(196-91,46)/4=26,14.
Отже, 1 інтервал: 91,46 – 117,6 грн.;
2: 117,6 – 143,74 грн.;
3: 143,74 – 169,88 грн.;
4: 169,88 – 196 грн.
Виходячи з цього результати групування оформимо у  наступній таблиці (табл.4.2.):
Таблиця 4.2.
Розподіл робітників за розміром заробітної плати
Місячна ЗРП, грн.Число робітників, чол.
І цехІІ цехВсього по заводу
чол.%чол.%чол.%
91,46 – 117,6
117,6 – 143,74
143,74 – 169,88
169,88 – 1969
12
3
136
48
12
44
3
16
713,3
10,0
53,3
23,413
15
19
823,6
27,3
34,6
14,5
Разом:251003010055100
 
Зобразимо отримані дані графічно, тобто у вигляді діаграми:
 
Отже, найбільш типовою у першому цеху є заробітна плата в розмірі від 117,6 до 143,74 грн., яку отримують 12 робітників і що складає 48% . У другому цеху більше робітників отримують вищу заробітну плату, тобто, 16 працюючих мають заробітну плату в розмірі від 143,74 до 169,88 грн., що складає 53,3%. Але в цілому по двох цехах 19 чоловік з 55 отримують заробітну плату від 143,74 до 169,88 грн., що складає 34,6% від всієї кількості робітників.                        
Завдання №4.
Провести комбінаційне групування робітників заводу за загальним стажем роботи та кваліфікацією (розрядом). Результати групування представити в таблиці 5. Зробити висновки.
Таблиця 5.2.
Розподіл робітників заводу за кваліфікацією та стажем роботи
РозрядСтаж, роківЧисло робітників, чол.
І цехІІ цехПо заводу
чол.в % до підсумкучол.в % до підсумкучол.в % до підсумку
 
1 - 21 –2444,4--430,8
3 – 4444,4125538,4
5 і більше111,2375430,8
Разом:Х9100410013100
 
3 - 4до 418,3--14,3
5 – 6541,719,1626,1
7 – 8433,3218,2626,1
9 і більше216,7872,71043,5
Разом:Х121001110023100
 
5 - 6до 11125--15,3
12 – 16375640947,3
17 – 21--853,3842,1
22 і більше--16,715,3
Разом:Х41001510019100
Всього по заводу:
25
Х
30
Х
55
Х
 
У першому цеху для робітників з 1-2 розрядом найбільш типовим стажем роботи є 1-4 років, з 3-4 розрядом – 5-6 років, з 5-6 – 12-16 років. У другому цеху з 1-2 розрядом найбільш типовим стажем роботи є 5 і більше років, з 3-4 розрядом – 9 і більше, а з 5-6 – 17-21 років. А загалом по двох цехах для робітників з 1-2 розрядом найтиповішим є стаж роботи 3-4 роки, з 3-4 розрядом – 9 і більше років, з 5-6 – 12-16 років.
 
Завдання №5.
1.За результатами групування розрахуйте середній тарифний розряд та середню заробітну плату по кожному цеху і по заводу в цілому.
2.Визначте моду тарифного розряду і заробітної плати (див.табл.3.2. і 4.2.).
3.Визначити медіану тарифного розряду і заробітної плати
4.За даними завдання 2 і 5 визначте: дисперсію тарифного розряду і заробітної плати в кожному цеху і по заводу в цілому.
Порівняйте варіації по тарифному розряду і по заробітній платі.
 Розв’язання
1.Перш за все середня величина – це узагальнююча міра варіаційної ознаки, яка характеризує її рівень у розрахунку на одиницю сукупності. Середні величини дозволяють охарактеризувати сукупність по кількісній варіаційній ознаці.  У статистиці використовують декілька видів середніх величин:
-середня арифметична;
-середня гармонійна;
Фото Капча