Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистичні методи аналізу заробітної плати в промисловості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 

виходять на пенсію, надбавки до державних пенсій, стипендії студентам та учням, які навчаються у вищих навчальних закладах за направленням підприємств, вартість путівок на лікування, відпочинок, екскурсії та подорожі, здешевлення вартості харчування працівників в їдальнях, профілакторіях, відшкодування витрат на утримання дітей, що перебувають в дитячих санаторіях, яслах, таборах підприємств, затрати на покриття кредитів, які видані працівникам на покращення житлових умов, придбання садових будиночків, затрати на благо устрій садових товариств, інші види виплат.

Крім того, до цих джерел відносять також доходи (дивіденди, проценти), що виплачуються за акціями і внесками трудового колективу в майно підприємства чи об’єднання.
У звіті Форма №1 –ПВ “Звіт з праці” наводяться дані про загальну суму коштів, що спрямовують на споживання в цілому і в розрізі окремих складових цього фонду, зокрема, фонд основної заробітної плати і фонд додаткової заробітної плати.
 
4.Визначення середнього рівня оплати праці
 
Показники середнього рівня оплати праці обчислюють загалом по персоналу підприємства, а за даними первинного обліку можна розрахувати рівні оплати по окремих категоріях персоналу. На основі даних про годинний, денний і місячний  фонди і відповідні дані про затрати праці в людино-годинах, людино-днях, людино-місяцях обчислюють середню годинну, денну і місячну заробітну плату.
Середню годинну заробітну плату обчислюють шляхом ділення фонду годинної заробітної плати Fг на кількість відпрацьованих людино-годин Тг. 
Середню денну заробітну плату визначають діленням фонду денної заробітної плати Fд на кількість відпрацьованих людино-днів за цей період.
Розмір середньомісячної заробітної плати визначають як частку від ділення місячного фонду оплати праці Fм на середньоспискову чисельність робітників. 
Всі ці показники взаємопов’язані, що може бути використано для визначення будь-якого з них на базі інших. Так, середній річний заробіток можна виразити таким чином:
fp=fг*  *К1* *К2*К3;
де К1 – коефіцієнт доплат за невідпрацьовані людино-години;
fг – середня годинна заробітна плата;
  - середня фактична тривалість робочого дня;
Тд – середня кількість днів роботи одного робітника;
К2 – коефіцієнт доплат за невідпрацьовані людино-дні;
К – коефіцієнт збільшення середнього заробітку за рахунок різних виплат. 
Це так звана мультиплікативна модель взаємозв’язку показників, крім якої може бути застосована і друга – адитивна. В практиці статистичного аналізу нерідко використовуються моделі змішаного типу взаємозв’язків.
Методику розрахунку цих показників розглянемо на  прикладі, що наведений нижче (табл.2.1).
Таблиця 2.1.
Дані для обчислення показників середнього рівня оплати праці
ПоказникСимволБазисний періодЗвітний
періодВідхилення
(+,-)
Годинний фонд оплати праці, тис. грн.Fг30003200+200
Денний фонд оплати праці, тис. грн.Fд32003360+160
Річний фонд оплати праці, тис. грн.Fр34503690+240
Денні доплати, тис. грн.П350410+60
Відпрацьовано, тис. люд.-год.Тг15621612+44
Відпрацьовано, тис. люд.-днівТд224227+3
Середньо спискова кількість робітниківТ970980+10
Середня годинна заробітна плата, грн.fг1,9131,985+0,072
Середня тривалість робочого дняТ17,07,1+0,1
Коефіцієнт доплат за невідпрацьовані людино-годиниК11,0671,050-0,017
При аналізі оплати праці важливе значення має вивчення диференціації робітників за рівнем їх заробітної плати. Статистична звітність, що надходить в органи державної статистики, має відповідну інформацію, яка забезпечує відображення зміни у рівні оплати праці всіх категорій працівників галузей народного господарства.
Більш глибоке вивчення диференціації оплати праці дає одноразовий облік. Під диференціацією оплати праці розуміють різницю між рівнями заробітної плати окремих працівників чи окремих груп працівників. В одноразовому звіті подається поділ виробничого персоналу за різницями оплати праці в розрізі категорій і форм оплати праці. Окремо враховується поділ працівників за розміром оплати праці інших підрозділів.
Для характеристики диференціації працівників за рівнем оплати праці широко використовуються такі групування ( табл.3.1.): 
 
Таблиця 3.1.
Розподіл робітників за рівнем оплати праці
Групи робітників за рівнем середньої оплати праці за місяць, грн.Чисельність робітників у групі
До переходу на нові ставкиПісля переходу на нові ставки
чоловік%чоловік%
до 200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700 і більше41
61
315
420
309
59
453,3
4,9
25,2
33,6
24,8
4,7
3,512
75
286
402
276
120
791,0
6,0
22,9
32,1
22,1
9,6
6,3
Всього:12501001250100
 Для всебічного аналізу сукупності визначимо відповідні характеристики рядів розподілу, зокрема:
До переходу                  Після переходу
Середня оплата праці, грн.             х         447,1                                 472,3  
Мода, грн.                      Мо       448,6          447,9
Медіана, грн.                                  Ме       449,5                                 462,6
Середнє квадратичне відхилення             155,1 129,6
Коефіцієнт варіації, %
Фото Капча