Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Геодезія

Заголовок Предмет Тип роботи К-сть сторінок Ціна
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Обробка високоточного нівелювання II класу» для студентів спеціальності 6.080101 "Геодезія" денної та заочної форм навчання Геодезія Методичні вказівки 34
Змістовий модуль 2 з дисципліни "Геодезія". Вертикальне знімання Геодезія Курс лекцій 33
Змістовий модуль 1 з дисципліни "Геодезія". Топографічні плани та карти Геодезія Курс лекцій 66
Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Методи математичної обробки результатів геодезичних вимірів та їх функцій” / О.А.Тадєєв, Рівне: НУВГП, 2006. – 24 с. Геодезія Методичні вказівки 24
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з вищої геодезії „Розв’язування задач сфероїдної геодезії” студентами напряму 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” / О.А.Тадєєв, Рівне: НУВГП, 2008. – 56 с. Геодезія Методичні вказівки 55
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Метрологія і стандартизація» студентами за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / І.М. Бялик. – Рівне: НУВГП, 2013. – 30 ст. Геодезія Методичні вказівки 30
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Метрологія і стандартизація» студентами за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / І.М. Бялик. – Рівне: НУВГП, 2013. – 61 ст. Геодезія Методичні вказівки 61
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної (самостійної) роботи з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт” / С.В. Романчук, Р.М. Янчук - Рівне: НУВГП, 2013. – 33 с. Геодезія Методичні вказівки 33
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фотограмметрія та дистанційне зондування ” студентами напряму 6.08.0101 „Геодезія, картографія та землеустрій” / М.П. Мальчук, С.М. Трохимець, Л. М.Чудовець, Рівне: НУВГП, 2013. – 28с. Геодезія Методичні вказівки 17
Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи «Побудова топографічного плану за матеріалами тахеометричного знімання»з дисципліни “Геодезія” / Дмитрів О.П., Чудовець Л.М., Рівне: НУВГП, 2013. – 24 с. Геодезія Методичні вказівки 23