Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці

Заголовок Предмет Тип роботи К-сть сторінок Ціна
Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Я. О. Сєріков. – Харків, ХНАМГ, 2007. 227с. Охорона праці Навчальний посібник 227
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т. 3. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування. / За загальною редакцією В.В. Могильниченка.– К.: КІМ, 2008.– 152 с. Охорона праці Навчальний посібник 152
Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. О-75 Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. Охорона праці Навчальний посібник 264
Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — 2-ге вид., переробл. — К.: Знання, 2010. — 487 с. Охорона праці Навчальний посібник 246
Захист населення в надзвичайних ситуаціях Охорона праці Реферат 15
Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 280 с. Охорона праці Навчальний посібник 267
Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. / К. Н. Ткачук. За ред. К. Н. Ткачука — К.: Основа, 2006 — 448 с. Охорона праці Навчальний посібник 448
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” студентами всіх спеціальностей денної форми навчання (Лабораторні роботи № 4 – 7) Охорона праці Методичні вказівки 53
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” студентами всіх спеціальностей денної форми навчання (Лабораторні роботи № 1 – 3) Охорона праці Методичні вказівки 29
Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної та самостійної робіт з дисципліни “Основи охорони праці” Охорона праці Методичні вказівки 26