Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні підходи до організації діяльності малого (середнього) підприємства

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
105
Мова: 
Українська
Оцінка: 

такі висновки.

Людські ресурси є специфічним і найважливішим з усіх видів економічних ресурсів. Як фактор економічного розвитку людські ресурси – це  працівники, що мають певні професійні навички і знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі. Вивчення людських ресурсів має велике значення для оцінки ринку праці й розробки відповідної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та його зайнятості.
Специфіка людських ресурсів порівняно з іншими факторами економічного розвитку полягає в тому, що, по-перше, люди не лише створюють, а і споживають матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність людського життя не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, для того, щоб ефективно використовувати людську працю, потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості; по-третє, науково-технічний прогрес і гуманізація суспільного життя стрімко збільшують економічну роль знань, моральності, інтелектуального потенціалу та інших особистих якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються людиною лише за сприятливих умов.
Раціональне використання людських ресурсів та їх адекватна оцінка є стимулюючою умовою професійного зростання працівників підприємства.
У процесі функціонування підприємства ефективне управління людськими ресурсами повинно здійснюватися на підставі використання сучасних методів кількісної оцінки потенціалу та результатів діяльності управлінського персоналу підприємства.
Продуктивність праці, яка характеризує ефективність використання людських ресурсів підпри¬ємства, є рухливим та динамічним показником результативності праці та ефективності виробництва, який коригується низкою факторів, має визначальне значення в розвитку окремого підприємства в країні в цілому. Тому власники, наймані працівники та керівники повинні постійно шукати шляхи та результати підвищення продуктивності праці.
 
РОЗДІЛ 2. Дослідження ефективності використання людських ресурсів ТОВ «Компаньйон Фінанс»
 
2.1 Аналіз основних соціально-економічних показників діяльності ТОВ «Компаньйон Фінанс»
 
ТОВ «Компаньйон Фінанс» балансує кредитний ринок України, пропонуючи невеликі короткострокові кредити більш швидким і зручним способом, ніж банки і великі кредитні компанії.
ТОВ «Компаньйон Фінанс» є кредитною компанією.
Кредитна установа – це фінансова установа, яка відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.
Фінансові компанії можуть бути створені як самостійні юридичні особи на акціонерних чи пайових засадах або ж як окремі структурні підрозділи, філії, дочірні підприємства банків і страхових компаній, що відображає прагнення останніх опанувати відповідні сектори ринку кредитних послуг. Крім того, фінансові компанії можуть створюватись промисловими фірмами – виробниками споживчих товарів.
Ресурси фінансових компаній формуються шляхом випуску власних боргових зобов'язань, як правило таких, як облігацій або векселів. Крім того, фінансові компанії можуть використовуватися короткостроковими кредитами комерційних банків.
Основною функцією фінансових компаній є надання кредитів покупцям споживчих товарів шляхом придбання у торговельних фірм боргових зобов'язань, якими були оформлені відповідні продажі.
Підприємство ТОВ «Компаньйон Фінанс» було засноване 27.01.2011 р. 
Головний офіс ТОВ «Компаньйон Фінанс»  знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 16, оф. 102, «Будинок профспілок».
ТОВ «Компаньйон Фінанс» має відділення за адресами:
-пр-т Московський, 23, ст.м. Петрівка, с/м техніки «City – Com»;
-Харківське шосе, 57, ТЦ Універсам;
-вул. Старовокзальна, 23, с/м «Фуршет»;
-бульвар Перова, 36, ТЦ «Квадрат».
 Основним видом діяльності ТОВ «Компаньйон Фінанс» є видача короткострокових кредитів.
Компанія ТОВ «Компаньйон Фінанс» має ліцензію на надання кредитів, видану Комітетом з Держфінпослуг при Міністерстві економіки України. 
ТОВ «Компаньйон Фінанс» пропонує гнучкі умови видачі кредитів фізичним особам. Клієнт визначає сам, скільки він хоче взяти в борг, на скільки днів. ТОВ «Компаньйон Фінанс» розраховує відсотки і повну суму негайно і показує цю суму клієнтові. Після прийняття позитивного рішення за заявкою ТОВ «Компаньйон Фінанс» надає кредит протягом декількох хвилин. Повернення кредиту також не викликає незручностей і проходить швидко і безперешкодно для клієнта. 
ТОВ «Компаньйон Фінанс» пропонує короткострокові кредити терміном до 15 днів. 
Прибуток для ТОВ «Компаньйон Фінанс» полягає у своєчасній виплаті суми кредиту клієнтами підприємства, а не постійне продовження кредиту із збільшенням відсотків.
ТОВ «Компаньйон Фінанс» є юридичною особою з дня його державної реєстрації і має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку і кутовий штамп зі своєю назвою та символікою. Підприємство може мати товарний знак та фірмову марку, які реєструються згідно діючого законодавства.
У своїй діяльності ТОВ «Компаньйон Фінанс» керується Конституцією України, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими нормативними актами, рішеннями Київської міської Ради.
ТОВ «Компаньйон Фінанс» самостійно визначає основні напрямки своєї діяльності  та перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надаються підприємством, а також з необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності.
Зa дaними фiнaнсoвoї звiтнoстi ТOВ «Компаньйон Фінанс» зa 2011-2013 рoки (Дoдaтки A – Ж) прoвeдeмo aнaлiз oснoвних економічних пoкaзникiв дiяльнoстi пiдприємствa (тaбл. 2.1).
Тaблиця 2.1
Aнaлiз основних економічних пoкaзникiв дiяльнoстi
ТOВ «Компаньйон Фінанс» зa 2011-2013 рр.
ПoкaзникиРoки Aбсoлютнe вiдхилeння 
(+,-)Тeмп рoсту, %
2011201220132012
вiд 20112013 
вiд 20122012 дo 20112013 дo 2012
Фото Капча