Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія держави і права

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Одним з основних елементів форми держави є форма державного правління, що визначає порядок утворення та організації вищих органів влади та управління.

Цей елемент дає можливість:
визначити структуру вищих органів влади держави;
визначити порядок утворення цих органів;
визначити порядок розподілу повноважень між вищими органами;
дати характеристику взаємодії вищих органів влади в процесі здійснення владних повноважень.
(монархія і республіка).
 
31. Монархія: поняття та особливості.
 
Монархія – форма державного правління, при якій вища влада в державі належить одній особі.
 
Риси монархії:
 
 1. Монарх персоніфікує державу та виступає у внутрішній і зовнішній політиці як глава держави;
 2. Монарх здійснює одноособове правління. Може приймати до розгляду будь-яке питання;
 3. Наявність персональної власності, що забезпечує сім’ю монарха та передається у спадок;
 4. Влада монарха оголошується священною;
 5. Влада поширюється на всі сфери життєдіяльності суспільства;
 6. Влада монарха є формально незалежною і не несе відповідальності;
 7. Наявність особливого порядку легітимізації (передається у спадок, призначається чи обирається);
 8. Встановлення безстрокового правління.
 
32. Республіка: риси та різновиди.
 
Республіка – форма державного правління, що характеризується наявністю вищого органу влади, який має колективно-представницький характер.
 
Ознаки:
 1. Наявність виборних органів влади;
 2. Функціонування органів за принципом розподілу влади;
 3. Наявність складної структури державних органів та лише їм характерних повноважень;
 4. Колегіальність у прийнятті рішень;
 5. Всі вищі органи мають владні повноваження в одній із сфер суспільного життя;
 6. Визначеність терміну повноважень державного органу;
 7. Наявність відповідальності посадових осіб, що існуює у формі відклику чи відставки;
 8. Високий авторитет судової влади.
 
Різновиди республік:
 
 1. Парламентська;
 2. Президентська;
 3. Змішана (Україна).
 
33. Характеристика унітарної держави.
 
Унітарна держава – це єдина централізована держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають ознак суверенітету.
Найважливішими юридичними ознаками унітарної держави вважають такі:
 
 1. До складу унітарної держави не входять державні утворення, що наділені ознаками суверенітету;
 2. Вона має єдину систему державних органів;
 3. В унітарній державі діють єдина Конституція і єдина система заканадавства;
 4. В ній існує єдине громадянство;
 5. У міжнародних стосунках унітарна держава виступає як єдиний представник.
 
 
 
34. Поняття та особливості федерації.
 
Федерація – це форма складної держави, що являє собою союз ряду державних утворень.
 
Особливості федерації:
 
 • Складається з територій – суб’єктів федерації;
 • Суб’єкти федерації мають обмежений суверенітет, частину якого передають загальнофедеральним органам;
 • Наявність двох рівнів державного апарату;
 • Наявність двох рівнів законодавства;
 • Наявність двохпалатної структури парламенту;
 • Подвійне громадянство;
 • Нормативні акти будуються за принципом субординації;
 • Наявність у суб’єктів федерації власної судової системи;
 • Можливість федерації в цілому та її суб’єктів бути учасниками міжнародних відносин;
 • Наявність трьох рівнів повноважень державних органів:
 • компетенція федерації;
 • сумісна компетенція;
 • компетенція суб’єктів.
 
 
 
 
В залежності від характеру суб’єктів, федерації поділяються на:
територіальні, що утворені по принципу адміністративних одиниць, в якихсуб’єкти позбавлені права прямого представництва в міжнародних відносинах та встановлюється заборона одностороннього виходу (США, Мексика, ФРН);
національні, до складу яких входять національні державні утворення та гарантується добровільність входу та виходу (Індія).
 
35. Характеристика складних за формою устрою держав.
 
Федерація – це форма складної держави, що являє собою союз ряду державних утворень.
 
Особливості федерації:
 
 • Складається з територій – суб’єктів федерації;
 • Суб’єкти федерації мають обмежений суверенітет, частину якого передають загальнофедеральним органам;
 • Наявність двох рівнів державного апарату;
 • Наявність двох рівнів законодавства;
 • Наявність двохпалатної структури парламенту;
 • Подвійне громадянство;
 • Нормативні акти будуються за принципом субординації;
 • Наявність у суб’єктів федерації власної судової системи;
 • Можливість федерації в цілому та її суб’єктів бути учасниками міжнародних відносин;
 • Наявність трьох рівнів повноважень державних органів:
 • компетенція федерації;
 • сумісна компетенція;
 • компетенція суб’єктів.
 
 
 
В залежності від характеру суб’єктів, федерації поділяються на:
територіальні, що утворені по принципу адміністративних одиниць, в якихсуб’єкти позбавлені права прямого представництва в міжнародних відносинах та встановлюється заборона одностороннього виходу (США, Мексика, ФРН);
національні, до складу яких входять національні державні утворення та гарантується добровільність входу та виходу (Індія).
Конфедерація – союз держав, кожна з яких зберігає повний суверенітет.
 
Ознаки:
 
 1. Це об’єднання держав, що утворюється на підставі договору;
 2. Наявність мети, для досягнення якої створюється конфедерація;
 3. Досягнення вказаної мети надає можливість переростання конфедерації в іншу форму держави;
 4. Наявність спільних органів управління, що утворюються шляхом рівного представництва держав, незалежно від кількості населення;
 5. Наявність фінансових засобів, що утворюються із добровільних відрахувань за угодою;
 6. Суб’єкти є повністю самостійними державами, що користуються правом вільного виходу з конфедерації;
 7. Відсутність єдиного громадянства;
 8. Збройні сили конфедерації складаються з військових формувань держав-учасників (пн. Америка 17-18 ст.).
 
Співдружність- це організаційне об’єднання держав, що характеризується наявністю спільних ознак та певним ступенем однорідності.
 
Ознаки:
 
 1. Основою утворення є міждержавний статут, договір чи декларація;
 2. Не є єдиним суб’єктом міжнародних правовідносин;
 3. Для координації дій суб’єктів створюються наддержавні органи, що діють у формі співпраці глав держав та глав урядів;
 4. Грошові засоби об’єднуються добровільно і в розмірах, які вважають за необхідні суб’єкти;
 5. Нормативна діяльність здійснюється у формі підписання актів главами держав;
 6. Наявність спільних ознак економічного, правового, культурного, національного чи мовного характеру;
 7. Як правило, є перехідною формою в процесі розвитку держав (СНД, країни Британської співдружності).
 
Фото Капча