Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення системи управління персоналом підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
82
Мова: 
Українська
Оцінка: 

організаційних аспектів діяльності підприємства

 
Комунальне підприємство "Служба єдиного замовника Київського району м. Донецька", далі іменоване "Підприємство", є суб'єктом господарювання, створеним на базі частини майна комунального підприємства "Служба єдиного замовника Київського району м. Донецька" і частини майна комунальних підприємств «Житлово-експлуатаційна контора-2», «Житлово-експлуатаційна контора-4», «Житлово-експлуатаційна контора-5», «Житлово-експлуатаційна контора-6», «Житлово-експлуатаційна контора-7», «Житлово-експлуатаційна контора-8», «Житлово-експлуатаційна контора-9», «Сервіс-2», «Сервіс-3», «Сервіс-4», «Сервіс-5», «Сервіс-6», «Сервіс-7», «Сервіс-8», «Сервіс-9», створених розпорядженням Донецького міського голови від 04.07. 2003 р. № 774, і є правонаступником майнових прав і обов’язків вищевказаних підприємств у частині розподільчого балансу [40, с. 1-6].
Майно підприємства є власністю територіальної громади м. Донецька. Управління Підприємством від імені міської ради здійснюється Управлінням житлового господарства Донецької міськради.
Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні і інші рахунки в установах банків, має печатку і штамп зі своїм найменуванням.
До складу Підприємства на правах структурних одиниць входять: "Житлово-експлуатаційна контора-2", "Житлово-експлуатаційна контора - 4", "Житлово-експлуатаційна контора-5", "Житлово-експлуатаційна контора-6", "Житлово-експлуатаційна контора-7", "Житлово-експлуатаційна контора-8", "Житлово-експлуатаційна контора-9", ремонтна служба спеціалізованих робіт, аварійно-диспетчерська служба, служба механізованих робіт розташовані у Київському районі м. Донецька.
Підприємство може від свого імені здійснювати будь-які угоди (укладати договори), набувати майнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському і третейських судах.
У своїй діяльності Підприємство керується законами України, законодавчими актами України і справжнім Статутом. Підприємство має право створювати нові структурні одиниці, а також об’єднані підрозділи, з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати положення про них. Структурні одиниці, що входять до складу Підприємства, права юридичної особи не мають.
Підприємство створене з метою задоволення потреб населення району в отриманні житлово-комунальних послуг і розрахунків за них, виконання робіт по обслуговуванню і ремонту житлового і нежитлового фонду, контроль систем опалення, водопровідні та газопровідні роботи [40].
Предметом діяльності Підприємства є: формування проекту плану районного замовлення на житлово-комунальні послуги, джерел та обсягів фінансування; здійснення розрахунків з виконавцями робіт і постачальниками послуг; фінансові кошти, отримані з бюджетних асигнувань, платежів населення і інших фізичних і юридичних осіб, акумулюються на рахунках Підприємства; розгляд та погодження технічних умов на проектування, і будівництво інженерних комунікацій; надання інформаційних послуг наймачам і власникам житлових і нежитлових приміщень, відносно платежів і послуг; ведення паспортного режиму; укладення договорів з підрядниками на надання житлово-комунальних послуг, контроль за їх виконанням, приймання виконаних робіт за напрямками: обслуговування і ремонт житлового фонду усіх форм власності, при будинкової території, ліфтового і антенного господарства, інженерного обладнання житлових будинків, зовнішніх інженерних комунікацій і споруд; надання комунальних послуг; усунення аварій на інженерних комунікаціях в житловому фонді; благоустрій при будинкових територій; здійснення технічного нагляду за реконструкцією, капітальним ремонтом будинків і споруд, проведення проектних кошторисних робіт; участь у формуванні ринку послуг і робіт; раціональне використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів; організація і забезпечення матеріально-технічного постачання житлово-експлуатаційних дільниць; забезпечення збереження, правильності експлуатації, поточного ремонту житлового фонду та інші.
Підприємство надає фінансову допомогу на зміст пансіонатів відпочинку "Азовочка", "Житловик", "Донецьк".
Підприємство очолює директор, який призначається і звільняється з займаної посади міським головою за поданням Управлінням житлового господарства Донецької міськради.
Експлуатація державного і громадського житлового фонду покладена на житлово-експлуатаційні організації (ЖЕО). Нині - "КП СЄЗ Київського району": житлово-експлуатаційні об'єднання, ЖЕО і домоуправління, діючі на основі госпрозрахунку. Основними завданнями для ЖЕО є забезпечення належного змісту і збереження житлового фонду [30, с. 180]. Житлово-експлуатаційні об'єднання створюються за територіальною ознакою: районні - в містах з районним діленням на основі усіх ЖЕО, міські - в містах без районного ділення на основі усіх ЖЕО. У містах з районним ділення, де житловий фонд не перевищує 1,5млн. мІ житлової і прирівняної до неї площі, можуть бути створені міські житлово-експлуатаційні об'єднання. Розміри ЖЕД повинні складати від 80 до 100 тис. мІ житлової і прирівняної до неї площі. У штаті ЖЕД окрім начальника входять майстри.
На підприємстві КП "СЄЗ Київського району" існує лінійна організаційна структура (рис. 2.1), яка ґрунтується на принципі єдності розподілу доручень, згідно з чим право віддавати розпорядження має тільки вищестояща інстанція. Дотримання цього принципу забезпечує єдність управління.
 
Рис. 2.1 Структура управлінського апарату КП "СЄЗ Київського району м. Донецька"
 
Два керівники не можуть безпосередньо зв'язуватися один з одним, сморід повинні це зробити через найближчу вищестоящу інстанцію. Така організаційна структура утворилася в результаті побудови апарату управління з взаємно підпорядкованих органів у вигляді ієрархічних сходів, тобто кожен підлеглий має одного керівника, а керівник має декілька підлеглих. Перевагами такої структури є ті, що у підприємства проста побудова, однозначне обмеження завдань, компетенції, відповідальності, жорстке керівництво органами управління, оперативність і точність управлінських рішень. Недоліками цієї структури є ті, що кожен відділ зацікавлений в досягненні своєї вузької мети, а не спільних цілей фірми, оскільки фахівці, працюючі в одному відділі, замикаються у сфері своїх взаємних інтересів; відсутній тісний зв'язок і взаємодія на горизонтальному рівні між відділами; існує акумуляція на верхньому рівні повноважень за рішенням завдань разом із стратегічною безліччю оперативних питань.
У організаційну структуру КП "СЄЗ Київського району" також входять ЖЕД в кількості – 6, та АДС, РСС,
Фото Капча