Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення системи управління персоналом підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
82
Мова: 
Українська
Оцінка: 

СМ. (рис. 2.2). Планова чисельність - 1017 чоловік.

 
У ЖЕД №4 - 110 чоловік;
У ЖЕД №5 - 117 чоловік;
У ЖЕД №6 - 93 чоловік;
У ЖЕД №7 - 114 чоловік;
У ЖЕД №8 - 90 чоловік; 
У ЖЕД №9 (У тому числі КП "ЖЕД 2") - 184 чоловік;
У АДС - 39 чоловік;
У РСС - 116 чоловік;
У СМ - 29 чоловік.
З організаційної структури видно, що всі рішення приймає директор. Директор представляє інтереси підприємства, здійснює в установленому порядку угоди від імені підприємства, затверджує структуру і штатний розклад підприємства, здійснює прийом на роботу працівників підприємства, робить висновок з ними, змінює і припиняє трудові договори, видає накази, видає доручення в порядку, встановленому законодавством, а також несе відповідальність за наслідки своїх дій відповідно до федеральних законів та інше. Директору підпорядковується весь адміністративний та виробничий персонал, який зобов’язаний виконувати всі його вказівки, розпорядження, накази. 
Директор Підприємства і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку і достовірності обліку і патетичної звітності.
Заступник директора [16]: постійно контролює зниження експлуатаційних витрат, стан благоустрою та санітарного стану домоволодінь; контролює роботу експлуатаційних ділянок по своєчасному виконанню заявок, вживання заходів скаргами і проханнями мешканців; бере участь в роботі по складанню заявок на матеріали; очолює роботу по своєчасному постачанню виробничих служб об`єднання необхідними матеріалами відповідно до плану матеріально-технічного постачання; контролює і надає допомогу житлово-експлуатаційним службам і ділянкам в правильній організації робіт по експлуатації житлового фонду; забезпечує виконання встановлених державних планів житлово-експлуатаційними ділянками; контролює виконання розпорядку дня усіма працівниками житлово-експлуатаційних ділянок; вживає заходів по створенню та розширенню комплексних спортивних споруд та майданчиків, дитячих майданчиків, майданчиків активного відпочинку трудящих; щомісячно контролює установку гаражів квартиронаймачами без дозвільної документації та надає до районної ради необхідну документацію по самозахоплення земельних ділянок для розміщення гаражів.
Головний бухгалтер: здійснює керівництво працівниками бухгалтерії організації; здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства; формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи із структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості; очолює роботу по: підготовці і прийняттю робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, вживаних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми документів внутрішньої бухгалтерської звітності; забезпеченню порядку проведення інвентаризацій; контролю за проведенням господарських операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу; раціональній організації бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю; формуванню і своєчасному представленню повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майнове положення, прибутки і витрати.
Головний спеціаліст з кадрів на цьому підприємстві виконує наступні обов'язки: планує і організовує роботу у напрямку кадрів; здійснює персональний і статистичний облік працівників підприємства; складає звіти по кадрах і забезпечує їх своєчасне надання у вищестоящі органи; здійснює своєчасне оформлення наказів про прийом, переміщення, звільнення, надання відпусток і відряджень працівників підприємства; веде персональний облік по штатно-посадовій книзі, особистим справам, трудовим книжкам, особистим карткам працівників, своєчасно вносить в них зміни; реєструє і заповнює трудові книжки працівників; стежить за закінченням терміну дії контрактів; оформляє і видає довідки і виписки з трудових книжок працівникам; формує справи відповідно до номенклатури справ; готує і здає в архів особисті справи звільнених працівників; обчислює загальний і безперервний стаж працівникам і оформляє пенсійні документи.
Начальник виробнично-технічного відділу: здійснює контроль за виконанням обов'язків відділу; удосконалює роботу відділу з удосконалення експлуатації житлового фонду; приймає участь в організації нових ділянок, відділів; надає практичну допомогу ділянкам ремонтної служби; організовує перевірку експлуатації житлового фонду; контролює роботу ліфтів, системи димоусунення; здійснює контроль за будівлями які знаходяться в особливих умовах експлуатації.
Начальник планово-економічного відділу:
-керує роботою відділу в інтересах підвищення рентабельності роботи організації;
-приймає участь в розробці положень, показників та умов примірювання робітників КП СЄЗ;
-здійснює контроль за організацією праці службовців, сприяти підвищенню ефективності праці;
-розробляє штатний розклад апарату управління, робітників, службовців;
-підготовлює і здавати своєчасно звіти;
-розглядає листи та жалоби громадян з питань які стосуються компетенції відділу;
-розраховує плату податку на землю по жилому та нежилому фонду та плати податку на воду.
Головний інженер [17]: забезпечує схоронність і правильність експлуатації житлового фонду, нежитлових будинків та споруд, так же вбудованих і окремо розташованих на закріпленій за житловим підприємством території; організовує періодичне обстеження житлового фонду, для визначення технічного стану і рівня благоустрою житлових будинків, виявлення квартир і житлових будинків, непридатних для проживання, технічного стану інженерного обладнання будинків, вживає заходів по ліквідації виявлених недоліків; затверджує графіки профілактичних оглядів будинків і квартир, контролює їх виконання; розробляє річні і перспективні плани ремонту житлових будинків та інженерного обладнання, визначає обсяг ремонту та забезпечує розробку необхідної технічної документації, організовує виконання цих планів; проводить контроль над проведенням робіт по ремонту житлового фонду, їх якості та технологічної послідовності; приймає роботи і
Фото Капча