Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління персоналом в органах державної влади

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Джерела набору на державну службу

ДжерелоПеревагиНедоліки

ВнутрішнійПрацівники бачать приклади реалізованих можливостей колег по роботі. Організація знає переваги і недоліки працівника. Скорочення витрат на ньомуЗагроза накопичення складних особистих стосунків працівників. Погане ставлення до людини з боку колишніх колег.

ЗовнішнійВибір з більшого числа кандидатів. Поява нових задумів і прийомів роботи. Менше загроз виникнення інтриг в середині організаціїДовгий період звикання. Погіршення морального клімату серед давно працюючих. Робоча “хватка” нових працівників точно невідома.

Призначення державних службовців на посаду може здійснюватись: Президентом України; Кабінетом Міністрів України; головою обласної, Київської міської державної адміністрації; керівником державного органу.

Відповідно до норм, визначених Конституцією, законами, іншими нормативно-правовими актами України, відносно посади державного службовця може бути застосована загальна або особлива процедура призначення на посаду, а саме: після проходження конкурсу на основі рекомендації конкурсної комісії; після проходження стажування на конкретній посаді або за іншою процедурою, встановленою законодавчими та нормативними актами.

Так відповідно до положень Закону України «Про місцеві державні адміністрації» заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду головою обласної державної адміністрації (ст. 10).

Відповідно до вимог Закону України “Про державну службу” та на виконання п.11 заходів реалізації Стратегії реформування системи державної служби В Україні на 2000-2001 роки, затверджених Указом Президенту України від 26 липня 2000р. за № 925, та з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів Кабінет Міністрів України постановою від 15 лютого 2002 року за № 169 затвердив загальний порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (додаток Л).

Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад та забезпечується конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

Основну роль в проведенні відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців відіграє конкурсна комісія. Вона утворюється наказом керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця у складі голови, секретаря і членів комісії .

Очолює конкурсну комісію, як правило, заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу. Також відповідно до цього Порядку керівником визначаються умови проведення конкурсу в окремому державному органі. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.

Чинним Порядком передбачається певні умови за яких до участі у конкурсі не допускаються особи, які:

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

Конкурс проводиться поетапно:

публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

проведення іспиту та відбір кандидатів.

Розглянемо ці етапи більш докладніше.

Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; 

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Якщо особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Також можливо надати на розгляд комісії додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Кадрова служба державного органу повинна перевірити подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

Фото Капча