Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив людини на навколишнє середовище

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 

біосферного потенціалу і ушкодження території в пустелю. Всього у світі схильні до запустинювання більше 1 млрд. га. Землі

4. Деградація земель – безповоротні зміни ґрунту на основі не правильного ведення землеробства
5. Відчуження земель для промислового і комунального будівництва. За даними ООН у світі тільки при будівництві міст і доріг щорічно безповоротно втрачається 300 тис. га. орних земель
6. Забруднення земель
24. Вкажіть номер неправильної відповіді. Шляхи забруднення ґрунту:
1. З атмосферними осіданнями. Багато хімічних сполук, подають в атмосферу в результаті роботи підприємств і транспорту, потім розчиняються з крапельками атмосферної вологи і з осіданнями випадають на грунт. Це, в основному, гази – оксиди сірки і азоту. Більшість з них не просто розчиняються, а утворюють хімічні сполуки з водою, що мають кислотний характер
2. Що осідають (у вигляді пилу і аерозолів). Тверді і рідкі з'єднання при сухій погоді зазвичай осідають безпосередньо у вигляді пилу і аерозолів. Такі забруднення можна спостерігати візуально, наприклад, навколо котельних взимку сніг чорніє, покриваючись частками сажі..
3. При рекультивації земель
4. При безпосередньому поглинанні ґрунтом газоподібних з'єднань. У суху погоду гази можуть безпосередньо поглинатися ґрунтом, особливо вологим. Таким чином, в грунт потрапляє сірка. Мідь, цинк, свинець, цезій, наявні в забрудненому повітрі речовини
5. З рослинним опадом. Різні шкідливі сполуки у будь-якому агресивному стані, поглинаються листям через стоми або осідають на поверхні. Потім, коли листя падає, усі ці з'єднання поступають в грунт
25. Вкажіть номер неправильної відповіді. Класифікація ґрунтових забруднення:
1. Забруднення сміттям, викидами, відвалами, відстійними породами
2. Забруднення важкими металами
3. Забруднення мікотоксинами
4. Забруднення фітонцитами
5. Забруднення радіоактивними речовинами
6. Забруднення нафтою і нафтопродуктами
7. Забруднення пестицидами
8. Забруднення мінеральними добривами
26. Назвіть номер правильного визначення. Гранично допустима концентрація це:
1. Мінімальна концентрація речовини в повітрі, яка може привести до летального кінця
2. Допустима концентрація речовини в усіх середовищах для нормальної життєдіяльності людини
3. Максимальна концентрація якоїсь речовини в повітрі, воді, їжі, яка не шкодить здоров'ю людини, не погіршує його самопочуття і працездатності
27. Вкажіть номер правильної відповіді. Виражається гранично допустима концентрація (ГДК) в концентраціях шкідливих речовин:
1. В повітрі мг/м3, г/м3;
У воді мг/л, г/л;
У ґрунтах і продуктах харчування мг/кг, г/кг
2. В повітрі мг/м2, г/м2;
У воді мг/кг, г/кг;
У ґрунтах і продуктах харчування г/л, мг/л
3. В повітрі л/м2, г/м2;
У воді г/кг, мг/м3;
У ґрунтах і продуктах харчування мг/м3, г/м3
28. Вкажіть номер правильної відповіді. ГДК у безпеці життєдіяльності, охороні праці це:
1. Глобальна демократична кооперація
2. Гранично допустима концентрація
3. Головна діюча концентрація
4. Градус Кельвіна (К0)
29. Вкажіть номер правильної відповіді. ЛД100, ЛД50 означає:
1. Летальна доза відповідно для 100% чи 50% осіб
2. Легальна дія відповідно на 100% чи 50%
3. Лужна доза відповідно 100% (повна) та 50% (на половину) характеризує кислотно-лужний баланс середовища
4. Латентна дія, що характеризується 100% чи 50% затримкою передачі імпульсу
 
Тести для студентів агрономічного факультету
 
30. Вкажіть номер неправильної відповіді. Шкідливі гази потрапляють в рослини через стоми в листі і руйнують їх, найбільш шкідливі для рослин:
1. Сірчистий газ
2. Фтористий водень
3. Азот
4. Озон
5. Діоксид азоту
6. Соляна і азотна кислота
31. Вкажіть номер правильної відповіді. При вмісті діоксиду сірки SO2 у кількості 1 г/м3 відбувається зниження урожаю на:
1. 5%
2. 10%
3. 14%
4. 20%
А при кількості 2 г/м3 відбувається зниження урожаю на:
1. 10%
2. 20%
3. 26%
4. 30%
32. Вкажіть номер правильної відповіді. Найбільш серйозну шкоду для лісів приносять викиди пилових часток сірки і з'єднань фтору. Пил призводить до утворення шарів, в яких відбувається процес фотосинтезу. Зазвичай в радіусі 1-3 км від джерела викидів продуктивність лісу знижується на наступну кількість відсотків:
1. 30-50%
2. 5-10%
3. 10-30%
4. 40-60%
33. Вкажіть номер правильної відповіді. Відомо, що зелені насадження міста це:
1. Джерело вступу кисню в атмосферу повітря
2. Поглинач з повітря шкідливих для людей викидів
3. Джерело виділення азоту
4. Сильний антимікробний очисник повітря
5. Рослини не лише очищають міське повітря, але і охолоджують і зволожують його приземний шар
6. Вони знижують міський шум на 20-30% і на 10-15% інтенсивність електромагнітних випромінювань що впливають на організм людини
34. Вкажіть номер правильної відповіді. Один гектар зелених насаджень міста здатний виділити в атмосферу кисню за період вегетації (для нашого регіону 150 днів в році) :
1. Від 3 до 5 т.
2. Від 5 до 10 т.
3. Від 10 до 20 т.
4. Від 20 до 30 т.
35. Вкажіть номер правильної відповіді. Один гектар земельних насаджень міста може поглинути пилу за період вегетації (для нашого регіону 150 днів в році) :
1. Від 14 до 65 т.
2. Від 5 до 12 т.
3. Від 12 до 38 т.
4. Від 38 до 44 т.
36. Вкажіть номер правильної відповіді. Один гектар земельних насаджень міста може поглинути з'єднань фтору за період вегетації (для нашого регіону 150 днів в році) :
1. Від 10 до 15 т.
2. Від 15 до 17 т.
3. Від 20 до 66 т.
4. Від 30 до 70 т.
37. Вкажіть номер правильної відповіді. Один гектар земельних насаджень міста може поглинути вуглекислого газу за період вегетації (для нашого регіону 150 днів в році) :
1. Від 2 до 3 т.
2. Від 5 до 10 т.
3. Від 3 до 5 т.
4. Від 10 до 15 т.
38. Вкажіть номер правильної відповіді. Одно доросле дерево в місті поглинає свинцю в рік:
1. Від 90 до 100 г.
2. Від 10 до 20 г.
3. Від 20 до 50 г.
4. Від 100 до 200 г.
39. Вкажіть номер правильної відповіді. У 1 м3 міського повітря міститься бактерій (в т. ч. хвороботворних) в 200-300 разів більше ніж в лісі:
1. Від 10 до 20 тис.
2. Від 30-40 тис.
3. Від 20 до 30 тис.
4. Від 40 до 60 тис.
40. Вкажіть номер правильної відповіді. Рослинність сприяє підвищенню іонізації повітря негативними легкими іонами, позитивно впливає на організм людини, збагачує його фітонцидами – леткими речовинами, що мають антимікробну активність. За одну добу гектар земельних насаджень виділяє фітонцидів:
1. До 0, 5 кг
2. До 1 кг
3. До 3 кг
4. До 2 кг
41. Вкажіть номер правильної відповіді. Всього 2 кг фітонцидів здатні очистити повітря від хвороботворних мікробів за 5-25 хв.
1. Декілька десятків м3
2. Декілька сотень м3
3. Декілька тисяч м3
4. Декілька десятків тисяч м3
42. Вкажіть номер правильної відповіді. Під впливом з'єднань, що входять до складу фітонцидів, в повітрі міста знижується концентрація деяких небезпечних забруднювачів, чадного газу і оксидів азоту:
1. На 5-10%
2. На 7-8%
3. На 10-30%
4. На 30-40%
Сірчистого газу:
1. На 20-30%
2. На 40-50%
3. На 50-70%
4. На 65-85%
43. Вкажіть номер неправильної відповіді. За рахунок випару води одним дорослим деревом (до 400 літрів за добу) створюється охолоджувальний ефект, рівний роботі 10 побутових кондиціонерів на протязі 20 годин
1. До 50 тис. ккал/добу
2. До 200 тис. ккал/добу
3. До 400 тис. ккал/добу
4. До 250 тис. ккал/добу
44. Вкажіть номер правильної відповіді. Випаровуючи воду, рослини здатні понизити температуру повітря влітку:
1. На 2-5%
2. На 5-10%
3. На 8-25%
4. На 25-30%
Збільшити вологість повітря:
1. На 2-7%
2. На 7-10%
3. На 10-20%
4. На 20-30%
Збільшити вологість ґрунту:
1. На 2-5%
2. На 5-10%
3. На 10%
4. На 15%
45. Вкажіть номер правильної відповіді. Що покривають грунт асфальтові і інші покриття міста розігріваються влітку на сонці і тоді температура повітря досягає 26-270С, то температура ґрунту під покриттям на глибині 10 см досягає:
1. 50-560С
2. 28-300С
3. 30-400С
4. 55-600С
46. Вкажіть номер правильної відповіді. Вчені вважають, що для того, щоб створити резерв землі, необхідний для компенсації витрат кисню на виробничі потреби, окислення шкідливих речовин, що містяться у викидах виробництв і автотранспорту, необхідно мати зелених насаджень на людину:
1. Не менше 50-70 м2
2. Не менше 100-150 м2
3. Не менше 70-100 м2
4. Не менше 150-170 м2
47. Вкажіть номер правильної відповіді. Нині прийнята ВОЗ норма, яка значно нижче резерву, зелені насаджень в місті на людину:
1. До 10 м2
2. До 40 м2
3. До 50 м2
4. До 60 м2
48. Вкажіть номер правильної відповіді. Нині рівень озеленення м. Дніпропетровська майже в 2 рази менше норма, розроблених галузевими стандартами (35% проти 65% по нормі). Забезпеченість одного жителя м. Дніпропетровська зеленими насадженнями складає:
1. 6, 3 м2
2. 2, 4 м2
3. 4 м2
4. 8 м2
49. Вкажіть номер правильної відповіді. Надлишок при передозуванні азотних добрив (нітритів) в овочах, фруктах викликає порушення функції крові як переносники кисню і створює загрозу життя. Вони викликають набряк легенів, кашель, блювоту, сердечну недостатність. При надходженні нітриту в організм у високих концентраціях, що викликають ураження печінки і розвитку злоякісних новоутворень, нітрит перетворюється на нітрит при концентрації:
1. Понад 10 мг/л
2. Понад 50 мг/л
3. Понад 40 мг/л
4. Понад 100 мг/л
 
Фото Капча