Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив людини на навколишнє середовище

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 

10 побутових кондиціонерів впродовж 20 годин.

За період вегетації зелені насадження Дніпропетровська випаровують 38500 т води. Випаровуючи воду, рослини здатні понизити температуру повітря влітку на 8-25%, збільшити її вологість і вологість ґрунту відповідно на 10-20% і 10%.
По-п'яте – зелені насадження знижують міський шум на 20-30% і на 10-15% інтенсивність електромагнітних випромінювань що шкідливо впливають на організм людини.
Зелені трудівники – рослини, заслуговують не лише бережливого до них відношення з боку людини, але і величезної поваги, бо їм доводиться « працювати» в тяжких умовах.
Що покривають грунт асфальтові і інші покриття розігріваються влітку на сонці, і тоді температура повітря досягає 26-27 0С, те температура ґрунту під покриттям на глибині 10 см досягає 50-56 0С, на глибині 10-20 см температура досягає 34-370С, на глибині 20-40 см температура досягає 29-32 0С (тобто на глибині зосередження основної маси живих закінчень коренів рослин. У містах виникає ситуація, коли температура підземних органів рослин набагато вища, ніж зовнішніх (в природних умовах, за винятком пустель, ситуація зворотна).
Говорячи про санітарну роль зелених насаджень в містах, слід мати зважаючи на, що вони можуть виконати, її тільки в період вегетації, а решта часу ж, за рахунок вічнозелених лісів інших регіонів Планети, зберегти які щонайперше завдання людства.
Учені вважають, що для того, щоб створити резерв зелені, необхідної для компенсації витрат кисню на виробничі потреби, окислення шкідливих речовин, що містяться у викидах виробництв і автотранспорту, необхідно мати не менше 100-150 метрів квадратних зелених насаджень на людину.
Нині прийнята ВООЗ норма, яка значно нижче резерву зелені тобто 50 метрів квадратних на людину.
У Дніпропетровську росте близько 15, 5 тис. гектарів зелених насаджень. Забезпеченість 1-го міського жителя зеленими насадженнями загального використання складає 6, 3 метра квадратних на чол.
Рівень озеленення міста майже в 2-а разу менше норм, розроблених галузевими стандартами (38% проти 65% по нормі).
Дія забруднень на матеріали, будову, устаткування, що піддалися корозії.
Двоокис сірки руйнує різні види полімерів шляхом безпосередньої реакції, уповільнює тверднення олійних фарб, призводить до гідролітичного розщеплювання поліаміду, целюлози, полеефірив і інших полімерних матеріалів.
Під впливом часток сажі, оксидів азоту і сірки руйнуються будівлі, архітектурні пам'ятники.
Екологічними наслідками забруднення атмосфери є:
- «парниковий ефект», можливе потепління клімату;
- випадання кислотних опадів;
- зміг;
- руйнування озонового шару Землі;
- зникнення лісів.
 
Парниковий ефект
 
Під «парниковим ефектом» розуміють можливе підвищення глобальної температури земної кулі в результаті зміни теплового балансу обумовлене парниковими газами.
Спалювання пальних копалин і інших видів палива супроводжується викидом вуглекислого газу в атмосферу. Збільшення кількості вуглекислого газу в результаті антропогенної дії веде до зміни теплового балансу Землі (украй небезпечним вважається викид близько 15-20 млрд. т. в рік). Вуглекислий газ пропускає ті, що падають на Землю сонячні випромінювання, але поглинає відбите від Землі довгохвильове інфрачервоне випромінювання. Це призводить до нагрівання атмосфери.
Забруднюючі домішки і пил в атмосфері поглинають частину випромінювання, що падає на Землю, що додатково підвищують температуру атмосфери.
Нагріта атмосфера посилає додатковий потік тепла на Землю, піднімаючи її температуру. Цей процес називається « парниковим» по аналогії з парником, в який вільно проходить сонячне випромінювання в оптичній частині спектру, а інфрачервоне випромінювання затримується. У міру збільшення забруднення атмосфери збільшується температура поверхні Землі. Особливо характерний прояв «парникового ефекту» в містах з промисловим виробництвом – температура в центрі виявляється на декілька градусів вище за температуру в околицях міста, особливо у безвітряну погоду.
Парникові гази – це гази, здатні посилено поглинати теплове випромінювання Землі і тепло господарської діяльності людини і тим самим розігрівати нижню частину атмосфери.
До парникових газів відносяться: – вуглекислий газ;
- водяні пари; – метан; – озон; – різні оксиди;
- хлорвуглецеві; – фторвуглецеві та ін.
Відомі близько 30 парникових газів, але основним є вуглекислий газ. За наявними даними, за рахунок парникових газів температура на Землі за останні 100 років підвищилася на 0, 3 – 0, 60С.
Зміна клімату вже привела до різного роду не бажаним наслідкам, включаючи погіршення стану здоров'я. Подальша зміна клімату у бік потепління може привести до танення вічних снігів і льодів, до підйому океану на 1, 5 метра.
Прогнозується, що подальше потепління супроводжуватиметься:
- збільшенням нестійкості погоди;
- зміщенням меж природних зон;
- прискоренням вимирання тварин і рослин;
- загибелі екосистем суші і водних об'єктів;
- порушенням циркуляції в атмосфері.
Існують чинники, що діють в напрямі протилежному парниковому ефекту. Так, запилена атмосфери, що збільшується, призводить до підвищення вологості, хмарності, що перешкоджає вступу до земної поверхні сонячної радіації.
Основне джерело атмосферного пилу – здобич і використання будматеріалів, металургійна промисловість. У пилі багато різних матеріалів (гіпс, азбест, кварц та ін.), близько 20% окислу заліза, 15% силікатів, 5% сажі, окислів різних металоїдів.
Вступ техногенних часток в атмосферу Землі складає щорічно 500 млн. т. Пил створює екран для сонячної радіації, із-за забруднень великі міста отримують на 15%
Фото Капча