Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив людини на навколишнє середовище

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 

чинники: – знищення рослинності і лісів;

- надмірний випас худоби;
- відвальна обробка ґрунтів і ін..
Серед різних форм прояву водної ерозії значна шкода природному довкіллю, в першу чергу ґрунтам, приносить яружна ерозія – екологічний збиток від ярів величезний. Яри знищують цінні сільськогосподарські землі, сприяє інтенсивному змиву ґрунтового покриву, замулюють малі річки і водосховища, створюють густо розчленований рельєф. Підчитано, що щоденні втрати ґрунтів із-за розвитку ярів досягають 100-200 га.
 
Вторинне засолення і заболочування ґрунтів
 
В процесі господарської діяльності людина може посилювати природне засолення ґрунтів. Таке явище носить назву вторинного засолення і розвивається воно при надмірному поливі зрошуваних земель в посушливих районах. У всьому світі до процесів вторинного засолення і осолонцювання схильні близько 30% зрошуваних земель.
Засолення ґрунтів послабляє їх вклад в підтримку біологічного кругообігу речовин. Зникають багато видів рослинних організмів, з'являються нові рослини галофіти (солянка та ін.). Зменшується генофонд наземних популяцій у зв'язку з погіршенням умов життя організмів, посилюються міграційні процеси.
Заболочування ґрунтів спостерігаються в сильно перезволожених районах, в зонах вічної мерзлоти. Заболочування ґрунтів супроводжуються деградаційними процесами у біоценозах, появою ознак гниття і накопиченням на поверхні залишків, що не розклалися.
Заболочування погіршує агрономічні властивості ґрунтів і знижує продуктивність лісів.
Запустинювання – це одне з глобальних проявів деградації ґрунтів, до і усього довкілля в цілому, це процес безповоротної зміни ґрунту і рослинності і зниження біологічної продуктивності, який в екстремальних ситуаціях може привести до повного руйнування біосферного потенціалу і перетворення території в пустелю. Всього у світі схильні до запустинювання більше 1 млрд. га практично на усіх континентах. Причини і основні чинники запустинювання різні, як правило, це поєднання декількох чинників.
На території, схильній до запустинювання, погіршуються фізичні властивості ґрунтів, гине рослинність, засолюються ґрунтові води, різко падає біологічна продуктивність, а отже, підривається і здатність екосистем відновлюватися.
Запустинювання є одночасно соціально-економічним і природним процесом, він погрожує приблизно 3, 2 млрд. га земель, на яких мешкають більше 700 млн. чоловік. Особливо небезпечне положення склалося в Африці – між пустелею Сахара на півночі і саваною на півдні. Причина – поєднання двох чинників: посиленням дії людини на природні екосистеми з метою забезпечення продовольством швидко зростаючого населення; метеорологічними умовами (тривалими посухами), що змінюються.
В результаті непродуманої господарської діяльності на цих територіях сталися глибокі безповоротні деградаційні зміни природного середовища.
Це спричинило різке зниження біорізноманітності фіто- і зооценозів і руйнування природних екосистем.
Фахівці відмічають, що там, де за умовами рельєфу, якості ґрунту, потужності первостою, можна було випасати тільки одну вівцю, випасалось в десятки разів більше.
Відчуження земель. Ґрунтовий покрив агроекосистем безповоротно порушується при відчуженні земель для потреб несільськогосподарського використання: будівництва промислових об'єктів, міст, селищ, для прокладення лінійно-протяжних систем (доріг, трубопроводів, ліній зв'язку), при відкритій розробці родовищ корисних копалини і тому подібне За даними ООН у світі тільки при будівництві міст і доріг щорічно безповоротно втрачається більше 300 тис. га орних земель. Звичайно, ці втрати у зв'язку з розвитком цивілізації неминучі, проте вони мають бути скорочені до мінімуму.
 
Забруднення ґрунтів
 
Поверхневі шари ґрунтів легко забруднюються. Великі концентрації в ґрунтах різних хімічних сполук – токсикантів згубно впливає на життєдіяльність ґрунтових організмів. При цьому втрачається здатність ґрунту до самоочищення від хвороботворних і інших небажаних мікроорганізмів, що відгукнеться тяжкими наслідками для людини, рослинного і тваринного світу. Наприклад, в сильно забруднених ґрунтах збудники тифу і паратифу можуть зберігатися до півтора років, тоді як в не забруднених – лише впродовж двох-трьох днів.
Шляхи забруднення ґрунту
Різні ґрунтові забруднення, більшість з яких антропогенного характеру, різними шляхами потрапляє в грунт:
1. З атмосферними осіданнями. Багато хімічних сполук, що потрапляють в атмосферу в результаті роботи підприємств, потім розчиняються в крапельках атмосферної вологи і з осіданнями випадають на грунт. Це, в основному, гази – оксиди сірки, азоту та ін. Більшості з них не просто розчиняються, а утворюють хімічні сполуки з водою, що мають кислотний характер. Таким чином, і утворюються кислотні дощі.
2. Що осідають у вигляді пилу і аерозолів. Тверді і рідкі з'єднання при сухій погоді зазвичай осідають безпосередньо у вигляді пилу і аерозолів. Такі забруднення можна спостерігати візуально, наприклад, навколо котельних взимку сніг чорніє, покриваючись частками сажі, автомобілі, особливо в містах і біля доріг, вносять значний внесок в поповнення ґрунтових забруднень.
Це важкі метали сірчисті і азотні з'єднання.
3. При безпосередньому поглинанні грантом газоподібних з'єднань. Насухо погоду гази можуть безпосередньо поглинатися ґрунтом, особливо вологим. Таким чином, в грунт потрапляє сірка, мідь, цинк, свинець, цезій і ін. наявні в забрудненому повітрі речовини.
4. З рослинним опадом. Різні шкідливі сполуки, у будь-якому агресивному стані, поглинаються листям через стоми або осідають на поверхні. Потім, коли листя падає, усі ці з'єднання поступають в грунт. Таким чином в грунт потрапляють важкі метали, азотні, фосфорні, сірчані та ін. з'єднання, пестициди.
 
Висновок
 
У наш час фауна і флора дозволяє людству вирішувати найважливіші проблеми: продовольчу, енергетичну, екологічну і охорона здоров'я
Фото Капча