Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мовознавство

Тема Тип роботи К-сть стор.
Походження фразеологічних одиниць сучасної англійської мови та граматичні особливості фразеологічних одиниць різних типів Курсова робота
26-12-2015
49
Порівняння полісемії та моносимії Реферат
21-12-2015
21
Синонімія словотворчих афіксів Автореферат
03-12-2015
31
Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові XIX-XX ст. Автореферат
03-12-2015
36
Лексичний вплив як чинник динаміки структури мовиреципієнта (на матеріалі латинських запозичень українських пам’яток кінця XVI – XVII ст.) Автореферат
03-12-2015
27
Науковий стиль Реферат
09-11-2015
14
Вербальний компонент традиційного поховального обряду в Поліських говорах Автореферат
03-11-2015
30
Явище парцеляцiї в мовi сучасних засобiв масової комунiкацiї Автореферат
31-10-2015
25
Семантико-стилістична характеристика хронологічно маркованої лексики (на матеріалі української історичної прози другої половини ХХ століття) Автореферат
26-10-2015
25
Структурно-комунікативні ознаки неповноти речення Автореферат
23-10-2015
29
Ареалогія будівельної лексики східнополіського діалекту Автореферат
23-10-2015
26
Лексика традиційної народної медицини в українських говірках Автореферат
23-10-2015
31
Структура і поетичні функції атрибутивних словосполучень у поезіях шістдесятників Автореферат
23-10-2015
26
Антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України: лінгвістичний аналіз Автореферат
22-10-2015
27
Речення узагальненого змісту: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти Автореферат
22-10-2015
35
Семантико-синтаксична структура речень із тотивними предикатами Автореферат
18-10-2015
30
Стилістична транспозиція термінологічної лексики в сучасній українській мові (кодифікаційний аспект) Автореферат
15-10-2015
31
Зіставний аналіз категорії авторизації в українській та англійській мовах: структура та семантика Автореферат
08-10-2015
34
Семантико-структурна та стильова характеристика фразеологізмів в українських пам’ятках ХVІ – ХVІІ ст. Автореферат
06-10-2015
30
Українськомовний комп’ютерний сленг: формування і функціонування Автореферат
06-10-2015
31