Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мовознавство

Тема Тип роботи К-сть стор.
Мова як суспільне явище Курс лекцій
16-05-2019
175
Сучасна українська літературна мова Курс лекцій
07-05-2019
81
Особливості використання церковної та релігійної лексики в романі Ю. Збанацького «Хвилі» Курсова робота
03-05-2019
27
Оформлення курсової роботи Інше
04-03-2018
33
Семантико-функціональні особливості демінутивізованих іменників української та латинської мов Стаття
27-02-2018
11
Текстовий вимір омонімії Стаття
26-02-2018
13
Фразеологічний статус тавтологічних висловлень у німецькомовному дискурсі Стаття
19-02-2018
12
Ділова українська мова Інше
18-02-2018
89
Проблеми запозичень романських мов Курсова робота
06-02-2018
43
Повсякдення: проблема дефініції та предмету на локальному рівні Стаття
23-01-2018
10
Тематична група лексики природи у побутових та обрядових українських піснях Курсова робота
09-09-2017
39
Методичні матеріали з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) « до теми «Ділові папери як засіб мовної комунікації» Методичні вказівки
29-08-2017
66
Дослідження мови повісті «Слово о смерти и рыцаре добром и славном» у науковому доробку Василя Зборовця Стаття
15-06-2017
11
Елементи образності в англомовному науковому тексті: стилістичний аспект Стаття
13-06-2017
11
Епітет як засіб створення жіночих образів в американському пісенному фольклорі Стаття
12-06-2017
11
Синонімія в українській науковій термінології Реферат
12-05-2017
17
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)" Методичні вказівки
11-05-2017
31
Публічний виступ-презентація прочитаної книги «Джен Ейр» Індивідуальне завдання
01-05-2017
16
Казка про будову слова. Загальне поняття про будову слова. Розрізнення префіксів і прийменників. Суфікс. Визначення суфіксів у словах. Розвиток зв’язного мовлення. Складання тексту за планом та опорними словами «Годівниці для тварин». Конспект заняття
10-04-2017
21
Культурно-національна конотація структури та семантики заголовку (на матеріалі німецьких журналів) Інше
11-03-2017
32