Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ступеня загрози інформації, що захищається

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

конфіденційна інформація. Такі технічні засоби і системи називаються допоміжними технічними засобами і системами (ДТЗС). До них відносяться: технічні засоби відкритого телефонного, гучномовного зв'язку, системи пожежної і охоронної сигналізації, радіотрансляції, електропобутові прилади і т.д., а також самі приміщення, призначені для обробки інформації обмеженого розповсюдження.

Виявлення і розпізнавання каналів просочування інформації, так само як будь-яких об'єктів, проводиться по їх демаскуючих ознаках. Як достатньо загальні ознаки або індикатори каналів просочування інформації можуть служити ознаки, вказані в табл. 5. Приведені індикатори є лише орієнтирами при пошуку потенційних каналів витоку. В конкретних умовах їх склад істотно більший.
Потенційні канали витоку визначаються для кожного джерела інформації, причому їх кількість може не обмежуватися одним або двома. Наприклад, від джерела інформації  – керівника фірми просочування інформації можливе по наступних каналах:
  • через двері в приймальню або коридор;
  • через вікно на вулицю або в двір;
  • через вентиляційний отвір в сусідні приміщення;
  • з небезпечними сигналами по радіоканалу;
  • з небезпечними сигналами по кабелях, що виходять з приміщення;
  • по трубах опалювання в інші приміщення будівлі;
  • через стіни, стелю і підлогу в сусідні приміщення;
  • за допомогою заставних пристроїв за територію фірми.
 
Таблиця 1.
Стосовно моделей каналів просочування інформації доцільно мати моделі, що описують канали в статиці і динаміці.
Статичний стан каналу характеризують структурна і просторова моделі. Структурна модель описує структуру (склад і зв'язки елементів) каналу витоку. Просторова модель містить опис положення каналу витоку в просторі: місця розташовує джерела і приймача сигналів, віддаленість їх від меж території організації, орієнтація вектора розповсюдження носія інформації в каналі просочування інформації і його протяжність. Структурну модель каналу доцільно представляти в табличній формі, просторову  – у вигляді графа на плані приміщення, будівлі, території організації, прилеглих зовнішніх ділянок середовища. Структурна і просторова моделі не є автономними, а взаємно доповнюють один одного.
Динаміку каналу просочування інформації описують функціональна і інформаційна моделі. Функціональна модель характеризує режими функціонування каналу, інтервали часу, протягом яких можливе просочування інформації, а інформаційна містять характеристики інформації, витік якої можливий по даному каналу: кількість і цінність інформації, пропускна спроможність каналу, прогнозована якість інформації, що приймається зловмисником.
Вказані моделі об'єднуються і ув'язуються між собою в рамках комплексної моделі каналу витоку. В ній указуються інтегральні параметри каналу просочування інформації: джерело інформації і її вигляд, джерело сигналу, середовище розповсюдження і її протяжність, місце розміщення приймача сигналу, інформативність каналу і величина загрози безпеки інформації.
Кожний вид каналу містить свій набір показників джерела і приймача сигналів в каналі, що дозволяють оцінити максимальну дальність каналу і показники можливостей органів державної і комерційної розвідки.
Оскільки приймач сигналу є приналежністю зловмисника і точне місце його розміщення і характеристики не відомі, те моделювання каналу проводиться стосовно гіпотетичного приймача. Як приймач доцільно розглядати приймач, параметри якого відповідають сучасному рівню, а місце розміщення вибрано раціонально. Поважне відношення до інтелекту і технічних можливостей супротивника гарантує від крупних помилок в значно більшому ступені, ніж зневажливе.
Якщо можливе місце розміщення приймача сигналів вибрано, то в ході моделювання каналу розраховується енергетика носія на вході приймача з урахуванням потужності носія на виході джерела, загасання його в середовищі розповсюдження, рівня перешкод, характеристик сигналу і його приймача.
Наприклад, дозвіл при фотографуванні людей і предметів, що знаходяться в службовому приміщенні, з відстані L легко оцінити по відомій формулі: H=hL/f, де h  – дозвіл в частках мм системи “об'єктив-фотоплівка”, f  – фокусна відстань телеоб'єктива фотоапарата, L  – відстань від об'єкту нагляду до фотоапарата. Якщо фотографування проводиться фотоапаратом “фотоснайпер ФС-122” з f = 300 мм і h = 0.03 мм (дозвіл 33 лин/мм), то для L = 50 м Н рівно 5 мм Враховуючи, що для виявлення і розпізнавання об'єкту його зображення повинне полягати не менше ніж з 9 крапок, то мінімальні розміри об'єкту складають 15х15 мм Очевидно, що на фотографії можна буде розглянути людину, продукцію, але не можна прочитати машинописний текст на папері або екрані монітора.
Загасання акустичної хвилі на межі контрольованої зони залежить від безлічі чинників, таких як конструкція приміщення, матеріал стін, тип і кількість дверей і вікон, наявність звукопоглинальних елементів і т.п. Для орієнтовної оцінки можна використовувати дані, приведені в нижченаведених таблицях.
Значення ослаблення звуку огорожами, виконаними з деяких часто вживаних будівельних матеріалів, вказані в табл.6.
Таблиця 2. Звукопоглинальні властивості деяких будівельних конструкцій
 
Рівень акустичного сигналу за огорожею можна приблизно оцінити по формулі:
Roг >> Rрс + 6 + 10lg Soг  – Koг дБ
де Rрс  – рівень мовного сигналу в приміщенні (перед огорожею), дБ;
Sог  – площа огорожі, м2;
Koг  – звукоізолююча здатність огорожі, дБ.
Таблиця 3. Звукоізоляція вікон
 
Таблиця 4. Звукоізоляція звичайних дверей
 
Таблиця 5. Звукоізоляція спеціальних дверей
 
При розрахунках слід мати у вигляді, що рівень звуку при помірній мові складає 50-60дБ, а гучна мова відповідає 70-80 дБ.
Ступінь ослаблення електромагнітного випромінювання залежить від розмірів контрольованої зони і від наявності перешкод на шляху розповсюдження електромагнітної хвилі. Екрануючі властивості деяких елементів будівлі приведені в табл.10.
Примітка: вказані в
Фото Капча