Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ступеня загрози інформації, що захищається

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

при переході ПНЧ в нелінійний режим роботи, тобто в режим перевантаження.

Перехоплення побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ здійснюється засобами радіотехнічної розвідки, розміщеними поза контрольованою зоною.
Зона, у якій можливе перехоплення (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних випромінювань і подальша розшифровка інформації (тобто зона, в межах якої відношення "інформаційний сигнал/перешкода" перевищує допустиме нормоване значення), що міститься в них, називається (небезпечною) зоною 2.
Електричні канали витоку інформації:
Причинами виникнення електричних каналів витоку інформації можуть бути:
  • наведення електромагнітних випромінювань ТЗПІ на контактні лінії ДТЗС і сторонні провідники, що виходять за межі контрольованої зони;
  • витік інформаційних сигналів в ланцюзі електроживлення ТЗПІ;
  • витік інформаційних сигналів в ланцюзі заземлення ТЗПІ.
Наведення електромагнітних випромінювань ТЗПІ виникають при випромінюванні елементами ТЗПІ (у тому числі і їх контактними лініями) інформаційних сигналів, а також за наявності гальванічного зв'язку контактних ліній ТЗПІ і сторонніх провідників або ліній ДТЗС. Рівень сигналів, що наводяться, в значній мірі залежить від потужності випромінюваних сигналів, відстані між провідниками.
Простір навколо ТЗПІ, в межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище за допустимий (нормованого) рівень, називається (небезпечною) зоною 1.
Випадковою антеною є коло ДТЗС або сторонні провідники, здатні 
приймати побічні електромагнітні випромінювання.
Витік інформаційних сигналів в ланцюзі електроживлення можливо за наявності магнітного зв'язку між вихідним трансформатором підсилювача (наприклад, ПНЧ) і трансформатором випрямляча. Крім того, струми підсилюваних інформаційних сигналів замикаються через джерело електроживлення, створюючи на його внутрішньому опорі падіння напруги, яка при недостатньому загасанні у фільтрі випрямного пристрою може бути виявлено в лінії електроживлення. Інформаційний сигнал може проникнути в ланцюги електроживлення також в результаті того, що середнє значення споживаного струму в крайових каскадах підсилювачів більшою чи меншою мірою залежить від амплітуди інформаційного сигналу, що створює нерівномірне навантаження на випрямляч і приводить до зміни споживаного струму за законом зміни інформаційного сигналу.
Витік інформаційних сигналів в ланцюзі заземлення. Окрім заземляючих провідників, які служать для безпосереднього з'єднання ТЗПІ з контуром заземлення, гальванічний зв'язок із землею можуть мати різні провідники, що виходять за межі контрольованої зони. До них відносяться нульовий дріт мережі електроживлення, екрани (металеві оболонки) сполучних кабелів, металеві труби систем опалювання і водопостачання, металева арматура залізобетонних конструкцій і т.д. Всі ці провідники спільно із заземляючи пристроєм утворюють розгалужену систему заземлення, на яку можуть наводитися інформаційні сигнали. Крім того, в грунті навколо заземляючого пристрою виникає електромагнітне поле, яке також є джерелом інформації.
Перехоплення інформаційних сигналів по електричних каналах витоку можливе шляхом безпосереднього підключення до контактних ліній ДТЗС і стороннім провідникам, що проходять через приміщення, де встановлені ТЗПІ, а також до їх систем електроживлення і заземлення. Для цих цілей використовуються спеціальні засоби радіо - і радіотехнічної розвідки, а також спеціальна вимірювальна апаратура. Збір інформації з використанням апаратних закладок. Останніми роками почастішали випадки з йому інформації, що обробляється в ТЗПІ, шляхом установки в них електронних пристроїв 
перехоплення інформації — заставних пристроїв.
Електронні пристрої перехоплення інформації, що встановлюються в ТЗПІ, інколи називають апаратними закладками. Вони є міні-передавачами, випромінювання яких модулюється інформаційним сигналом. Найчастіше закладки встановлюються в ТЗПІ іноземного виробництва, проте можлива їх установка і у вітчизняних засобах.
Перехоплена за допомогою заставних пристроїв інформація або безпосередньо передається по радіоканалу, або спочатку записується на спеціальний пристрій, що запам'ятовує, а вже потім по команді передається до системи зловмисника. 
Параметричний канал витоку інформації:
Перехоплення оброблюваної в технічних засобах інформації можливе також шляхом їх “високочастотного опромінення”. При взаємодії опромінюючого електромагнітного поля з елементами ТЗПІ відбувається випромінення електромагнітного поля. У ряді випадків це вторинне випромінювання модулюється інформаційним сигналом. При зйомі  інформації для виключення взаємного впливу може використовуватися їх тимчасова або частотна розв'язка. Наприклад, для опромінення ТЗПІ можуть використовувати імпульсні сигнали. При випромінені параметри сигналів змінюються. Тому даний канал витоку інформації часто називають параметричним.
Для перехоплення інформації по даному каналу необхідні спеціальні високочастотні генератори з антенами, що мають вузькі діаграми напрямленості і спеціальні радіоприймальні пристрої. 
Інформація після обробки в ТЗПІ може передаватися по каналах зв'язку, де також можливе її перехоплення.
В наш час для передачі інформації використовують в основному КХ, УКХ, радіорелейні, тропосферні і космічні канали зв'язку, а також кабельні і волоконно-оптичні лінії зв'язку. Залежно від виду каналів зв'язку технічні канали перехоплення інформації можна розділити на електромагнітні, електричні і індукційні.
Високочастотні електромагнітні випромінювання передавачів засобів зв'язки, що модулюються інформаційним сигналом, можуть перехоплюватися портативними засобами радіорозвідки і при необхідності передаватися в центр обробки для їх розкодування.
Даний канал перехоплення інформації найширше використовується для прослухування телефонних розмов, що ведуться по радіотелефонах, стільниковим телефонам або по радіорелейних і супутникових лініях зв'язку.
Електричний канал перехоплення інформації, передаваної по кабельних лініях зв'язку, припускає контактне підключення апаратури розвідки до кабельних ліній зв'язку.
Найпростіший спосіб — це безпосереднє паралельне підключення до лінії зв'язку. Але при пошуку закладок даний факт легко виявляється, оскільки приводить до зміни характеристик лінії зв'язку за рахунок падіння напруги.
Тому до лінії зв'язку підключаються або через пристрій, що узгоджує, падіння напруги, або через спеціальні пристрої компенсації падіння напруги. У останньому випадку апаратура розвідки
Фото Капча