Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ступеня загрози інформації, що захищається

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

таблиці дані одержані для стін, 30% площі яких займають віконні отвори із звичайним склом. Якщо віконні отвори закриті металевими гратами з осередком 5 см, то екранування збільшується на 30-40 %. Екрануючі властивості цегляних і залізобетонних стін будівель в 2-3 рази вище, ніж дерев'яних.

Таблиця 6.
 
Наприклад, напруженість поля, створювана випромінюванням радіозакладки з потужністю випромінювання 10 мВт, на відстані 500 метрів від закладки складатиме 0,001 В/м, що цілком достатнє для прийому цього сигналу будь-яким приймачем з невисокою чутливістю.
 
Рис. 1. Схема витоку і несанкціонованого доступу до інформації в типовому одноповерховому офісі.
 
Канали витоку інформації
 1. Витік по мережі опалювання, газо- та водопостачання;
 2. Витік по мережі електроживлення;
 3. Витік по мережі трансляції і гучномовному зв'язку;
 4. Витік через лінії зв'язку;
 5. Візуальне зняття з дисплея і принтера;
 6. Зняття з дисплея по електромагнітному каналу;
 7. Зняття з клавіатури і принтера по акустичному каналу;
 8. Зняття інформації за рахунок використовування "телефонного вуха";
 9. Несанкціоноване копіювання;
 10. Зняття інформації направленим мікрофоном;
 11. Високочастотний канал витоку в побутовій техніці;
 12. Розкрадання носіїв інформації;
 13. Зняття акустичної інформації з використанням диктофонів;
 14. Дистанційне зняття відео інформації (оптика);
 15. Зняття інформації за рахунок наведень і „ нав'язування " ;
 16. Комп'ютерні віруси, логічні бомби і т.п.;
 17. Виробничі і технологічні відходи;
 18. Лазерне зняття акустичної інформації з вікон;
 19. Зняття інформації за системою вентиляції
 20. Радіо-закладки в стінах і меблях;
 21. Програмно-апаратні закладки в ПЕОМ;
 22. Зняття інформації з використанням відео-закладок;
 23. Витік за рахунок структурного звуку в стінах і перекриттях 
Під технічними засобами прийому, обробки, зберігання і передачі інформації (ТЗПІ) розуміють технічні засоби, які безпосередньо оброблюють конфіденційну інформацію. До таких засобів відносяться: електронно-обчислювальна техніка, режимні АТС, системи оперативно-командного і гучномовного зв'язку, системи звукопідсилення, звукового супроводу і звукозапису і т.д.
При виявленні технічних каналів витоку інформації ТЗПІ необхідно розглядати як систему, що включає основне (стаціонарне) устаткування, кінцеві пристрої, контактні лінії (сукупність дротів і кабелів, що прокладаються між окремими ТЗПІ і їх елементами), розподільні і комутаційні пристрої, системи електроживлення, системи заземлення.
Окремі технічні засоби або група технічних засобів, призначених для обробки 
конфіденційної інформації, разом з приміщеннями, в яких вони розміщуються, складають об'єкт ТЗПІ. Під об'єктами ТЗПІ розуміють також виділені приміщення, призначені для проведення закритих заходів.
Разом з ТЗПІ в приміщеннях встановлюються технічні засоби і системи, що безпосередньо не беруть участь в обробці конфіденційної інформації, але використовуються спільно з ТЗПІ і  знаходяться в зоні електромагнітного поля, що створюється ними. Такі технічні засоби і системи називаються допоміжними технічними засобами і системами (ДТЗС). До них відносяться: технічні засоби відкритого телефонного, гучномовного зв'язку, системи пожежної і охоронної сигналізації, електрифікації, електропобутові прилади і т.д.
Як канал витоку інформації найбільший інтерес представляють ДТЗС, що мають вихід за межі контрольованої зони (КЗ), тобто зони, в якій виключена поява осіб і транспортних засобів, що не мають постійних або тимчасових пропусків.
Окрім контактних ліній ТЗПІ і ДТЗС за межі контрольованої зони можуть виходити дроти і кабелі, що не відносяться до приміщення, але проходять через нього, в місцях де встановлені технічні засоби, а також металеві труби систем опалювання, водопостачання і інші струмопровідні металоконструкції. Такі дроти, кабелі і струмопровідні елементи називаються сторонніми провідниками.
Залежно від фізичної природи виникнення інформаційних сигналів, а також середовища  їх розповсюдження і способів перехоплення, технічні канали витоку інформації можна розділити на електромагнітні, електричні і параметричні.
Електромагнітні канали витоку інформації:
До електромагнітних відносяться канали витоку інформації, що виникають за рахунок різного виду побічних електромагнітних випромінювань (ЕМВ) ТЗПІ:
 • випромінювань елементів ТЗПІ;
 • випромінювань на частотах роботи високочастотних (ВЧ) генераторів ТЗПІ;
 • випромінювань на частотах самозбудження підсилювачів низької частоти (ПНЧ) ТЗПІ.
Електромагнітні випромінювання елементів ТЗПІ. У ТЗПІ носієм інформації є електричний струм, параметри якого (сила струму, напруга, частота і фаза) змінюються за законом інформаційного сигналу. При проходженні електричного струму по струмопровідним елементах ТЗПІ навколо них (у навколишньому просторі) виникає електричне і магнітне поле. Через це елементи ТЗПІ можна розглядати як випромінювачі електромагнітного поля, модульованої згідно із законом зміни інформаційного сигналу.
Електромагнітні випромінювання на частотах роботи ВЧ генераторів ТЗПІ і ДТЗС. До складу ТЗПІ і ДТЗС можуть входити різного роду високочастотні генератори. До таких пристроїв можна віднести: задаючи генератори, генератори тактової частоти, генератори стирання і підмагнічування магнітофонів, гетеродини радіоприймальних і телевізійних пристроїв, генератори вимірювальних приладів і т.д.
В результаті зовнішніх дій інформаційного сигналу (наприклад, електромагнітних коливань) на елементи ВЧ генераторів наводяться електричні сигнали. Приймачем магнітного поля можуть бути котушки індуктивності коливальних контурів, дроселі в ланцюгах електроживлення і т.д. Приймачем електричного поля є дроти високочастотних ланцюгів і інші елементи. Наведені електричні сигнали можуть викликати ненавмисну модуляцію власних ВЧ коливань генераторів. Ці модульовані ВЧ коливання випромінюються в навколишній простір.
Електромагнітні випромінювання на частотах самозбудження ПНЧ ТЗПІ. Самозбудження ПНЧ ТЗПІ (наприклад, підсилювачів систем звукопідсилення і звукового супроводу, магнітофонів, систем гучномовного зв'язку т.п.) можливо за рахунок випадкових перетворень від’ємних зворотних зв'язків (індуктивних або ємнісних) в паразитні додатні, що призводить до переходу підсилювача з режиму посилення в режим авто генерації сигналів. Частота самозбудження 
лежить в межах робочих частот нелінійних елементів ПНЧ (наприклад, 
напівпровідникових приладів, електровакуумних ламп і тому подібне). Сигнал на частотах самозбудження, як правило, виявляється про модульованим інформаційним сигналом. Самозбудження спостерігається, в основному,
Фото Капча