Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ступеня загрози інформації, що захищається

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: center;">РОЗДІЛ 4. Розробка схеми розміщення технічних засобів на об'єкті

 
Аналіз представлених матеріалів показує, що в даний час номенклатура технічних засобів комерційної розвідки вельми величезна, що робить задачу надійного блокування каналів витоку і несанкціонованого доступу до інформації винятково складною. 
Рішення подібної задачі можливе тільки з використанням професійних технічних засобів і із залученням кваліфікованих фахівців. 
В Таб.7 зведено розглянуті вище канали просочування інформації і можливі методи їх блокування. 
Таблиця 7. Основні методи і засоби несанкціонованого отримання інформації та можливий захист від них. 
Таким чином, основним напрямом протидії втраті інформації є забезпеченя фізичної (технічної засоби, лінії зв’язку, персонал) та логічного (операційна система, прикладні програми та дані) захисту інформаційних ресурсів. При цьому безпека досягається комплексним застосуванням апаратних, програмних та криптографічних методів та засобів захисту, а також організаційні заходи. 
Для захисту каналів витоку інформації використовувались такі засоби:
 1. Жалюзі, тюлі, штори і.т.
 2. Обмеження фізичного доступу: використання кодових замків, замків з ідентифікацією.
 3. Захист акустичного каналу витоку інформації «РІАС–2ГМ»
 4. Захист від прихованих відеокамер та вставок. «РІАС-РД»
 5. Захист  мережі живлення «РІАС–4ТР/1»
 6. Захист від витоку по радіоканалу «AOR AR5000A».
 7. Генератор радіочастотного шуму «РІАС-1М»
 8. Програма для аналізу мережевого трафіку «EXFOFTB-500 ».
 9. Пакет захисту мережевих даних «Cisco ASA CX».
 10.  Відео спостереження 
 11. Захист мережі аналогового телефонного зв’язку  «РІАС–4РА», захист мережі цифрового телефонного зв’язку «Базальт-31А».
 12. Знищувач документів KGB 4012C.
 13. Скануючий приймач AR8600 Mk2
 
Рис. 2 Схема розташування засобів захисту витоку інформації
 
РОЗДІЛ 5. Вибір технічних засобів захисту інформації на даному об'єкті
 
Генератор акустичного шуму мобільний РІАС–2ГМ
Призначений для захисту об’єктів від витоку конфіденційної інформації акустичними та віброакустичними каналами шляхом генерації шумового сигналу в діапазоні частот від 180 Гц до 5,6 кГц
Максимальна вихідна потужність акустичного та електромеханічного каналу - не менше 10 Вт. Вихідна середньоквадратична напруга акустичного, п’єзоелектричного та електромагнітного каналів при мінімальному опорі навантаження 4 Ом - не менше 5 В. Вихідна середньоквадратична напруга п’єзоелектричного каналу при максимальній ємності навантаження 0,5 мкФ - не менше 20 В. Прилад забезпечиує глибину регулювання окремо низько- та високочастотних складових шумового сигналу у робочому діапазоні частот не менше 20 дБ.
 
Розділовий трансформатор з екрануючою обмоткою РІАС–4ТР/1
Призначений для гальванічного розв’язування та технічного захисту інформаціїв однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу „накачування”, утвореного засобами технічної розвідки.
Забезпечує закриття каналу витоку мовної інформації в смузі частот пригнічення від 180 Гц до 30 МГц на величину не менше 30 дБ.Номінальна первинна та вторинна напруги - не більше 250 В. Номінальна потужність - 1 кВА. Забезпечує автоматичну систему захисту від перевищення струму.
 
Пристрій нелінійний розв’язувальний в колах аналогового телефонного зв’язку РІАС–4РА
Забезпечує технічний захист інформації від витоку через канал, який створюється в кінцевому обладнанні абонентської аналогової телефонної лінії в режимі очікування виклику за рахунок паразитних акустоелектричних перетворень.
Коефіцієнт загасання в смузі частот каналу тональної частоти з високим рівнем сигналу на вході - не більше 3 дБ. Коефіцієнт загасання в смузі частот каналу тональної частоти з низьким рівнем сигналу на вході - не менше 65 дБ. Коефіцієнт нелінійних спотворень - не більше 2 %.
 
Програмно-апаратний комплекс для дослідження електромагнітних випромінювань РІАС-РД
Призначений для проведення спеціальних досліджень технічних засобів передачі та обробки інформації в галузі електромагнітних випромінювань та наведень, а також для виконання високоточних вимірювань напруженості електромагнітних полів та проведення інженерного аналізу результатів вимірювань
Функціональне призначення комплексу - автоматичне сканування та виявлення електромагнітних випромінювань та наведень, вимірювання та аналіз параметрів виявлених електромагнітних випромінювань та наведень, проведення розрахунків результатів вимірювань та аналізу, ведення бази даних.
До складу програмного забезпечення комплексу входять програми «Конфігуратор», «Вимір» , «Розрахунок».
До складу апаратного забезпечення комплексу входять аналізатор спектра R&S,персональна ЕОМ, комплект вимірювальних антен, струмознімачі та інше.
 
Прилад Базальт-31А призначений для забезпечення захисту від витоку каналами цифрових абонентських телефонних ліній мовної інформації.
Прилад може використовуватися з цифровими телефонними апаратами (ЦТА) аналогічним серіям М33 **, М38 **, М39 ** (для цифрової автоматичної телефонної станції (ЦАТС) «Меридіан 1»), які використовують передачу цифрових даних зі структурою 2В + D.
Пристрій включається в розрив лінії зв'язку між ЦАТС і ЦТА і переводиться в режим захисту при встановленій телефонній трубці.
Прилад забезпечує:
захист від проходження мовної інформації циркулюючої на об'єкті в напрямку від ЦТА до порту ЦАТС при покладеній на ЦТА телефонній трубці при живленні приладу від ЦАТС так і при живленні від зовнішнього джерела електроживлення постійного струму індикацію порушення зв'язку, в т.ч. через контактного ВЧ нав'язування сигналами більше 50 мВ в лінії зв'язку з боку ЦАТС в діапазоні частот від 0,01 МГц до 2,00 МГц блокування сигналів ЦТА з індикацією режиму блокування при перевищенні середнього обсягу даних, які передаються каналом D з боку ЦТА, порогу який не перевищує 100 інформаційних біт за інтервал в 1 сек. забезпечення вимог ОСТ 4.169.006-89 (2,4 ... 6) для об'єктів 1
Фото Капча