Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ступеня загрози інформації, що захищається

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Для формування віброакустичних перешкод застосовуються спеціальні генератори на основі електровакуумних, газорозрядних і напівпровідникових радіоелементів. На практиці найбільш широке застосування знайшли генератори шумових коливань. Разом з шумовими перешкодами в цілях активного акустичного маскування використовують «мовоподібні» перешкоди, хаотичні послідовності імпульсів і т.д.

Роль кінцевих пристроїв, що здійснюють перетворення електричних коливань в акустичні коливання мовного діапазону частот, зазвичай виконують малогабаритні широкосмугові акустичні колонки, а електричних коливань, що здійснюють перетворення, у вібраційні - вібраційні випромінювачі. Акустичні колонки систем зашумлення встановлюються в приміщенні в місцях найбільш вірогідного розміщення засобів акустичної розвідки, а вібраційні випромінювачі кріпляться на склі. До складу типової системи віброакустичного маскування входять шумогенератор і від 6 до 12...25 вібраційних випромінювачів (п’єзокерамічних або електромагнітних).
При організації акустичного маскування необхідно пам'ятати, що акустичний шум може створювати додаткове джерело завад (дискомфорту), що заважає власнику приміщення, і дратівливо впливає на нервову систему людини, викликаючи різні функціональні відхилення, приводять до швидкої стомлюваності. Ступінь впливу перешкод, що заважають, визначається санітарними нормативами щодо величини акустичного шуму. Норма для величини шуму, що заважає, не повинна перевищувати сумарний рівень 45 дБ. 
У системах акустичного і віброакустичного маскування використовуються шумові, "мовоподібні" і комбіновані перешкоди. Найчастіше з шумових використовуються наступні види перешкод:
  • «білий» шум (шум з постійною спектральною щільністю в мовному діапазоні частот);
  • «рожевий» шум (шум з тенденцією спаду спектральної щільності 3 дБ на октаву у бік високих частот);
  • шум з тенденцією спаду спектральної щільності 6 дБ на октаву у бік високих частот;
  • шумова «мовоподібна» перешкода (шум з огинаючою амплітудного спектру, подібною до мовного сигналу).
У системах акустичного і віброакустичного маскування, як правило, використовуються перешкоди типу «білого» і «рожевого» шумів.
«Мовоподібна» перешкоди формуються (синтезуються) з мовних сигналів. При цьому можливе формування перешкоди, як з прихованого сигналу, так і з некорельованих прихованих сигналів мовних фрагментів (відрізків). Характерним представником перешкод, що формуються з мовних фрагментів, що не корелюються з приховуваним сигналом, є перешкода типу «мовний хор». Така перешкода формуються шляхом змішення фрагментів мови декількох людей(дикторів). Серед перешкод, що формуються з прихованого сигналу, можна виділити два типа: «мовно подібну» ревербераційну і «мовно подібну» інверсійну. «Мовно подібна» ревербераційна  перешкода формується з фрагментів прихованого мовного сигналу шляхом багатократного накладення з різними рівнями. «Мовно подібна» інверсійна перешкода формується з прихованого мовного сигналу шляхом складної інверсії його спектру.
Комбіновані перешкоди формуються шляхом змішення різного виду перешкод, наприклад перешкод типу «мовний хор» і «білий» шум, «мовоподібна» ревербераційна  і інверсійною перешкод і т.п. «Мовоподібна» перешкода типу «мовний хор» і комбінована перешкода типу «мовний хор» і «білий» шум реалізовані в комплексі «Барон». Для цих цілей в його склад окрім звичайного генератора шуму включено три радіоприймачі, що незалежно настроюються на різні радіомовні станції FM (УКВ-2) діапазону .
«Мовоподібна» комбінована (ревербераційна і інверсійна) перешкода використовується в системі акустичного маскування «Луна». Перешкода формується шляхом багатократного накладення зміщених на різний час затримок різнорівневих сигналів, що отримуються шляхом множення і ділення частотних складових прихованого мовного сигналу.
 
3.2.2 Виявлення і придушення диктофонів
Для виявлення диктофонів, що працюють в режимі запису, застосовуються так звані детектори диктофонів. Принцип дії приладів заснований на виявленні слабкого магнітного поля, створюваного генератором підмагнічення або працюючим двигуном диктофона в режимі запису. Електрорушійна сила (ЕРС), що наводиться цим полем в датчику сигналів (магнітній антені), посилюється і виділяється з шуму спеціальним блоком обробки сигналів. При перевищенні рівня прийнятого сигналу деякого встановленого порогового значення спрацьовує світлова або звукова сигналізація. Щоб уникнути помилкових спрацьовувань поріг виявлення необхідно коректувати практично перед кожним сеансом роботи, що є недоліком подібних приладів.
Принцип дії пристроїв електромагнітного придушення заснований на генерації в дециметровому діапазоні частот (зазвичай в районі 900 Мгц) потужних шумових сигналів. В основному для придушення використовуються імпульсні сигнали. Випромінені направленими антенами  сигнали завади, впливаючи на елементи електронної схеми диктофона (зокрема, підсилювач низької частоти і підсилювач запису), викликають в них наведення шумових сигналів. Внаслідок цього одночасно з інформаційним сигналом (мовою) здійснюється запис і детектованого шумового сигналу, що приводить до значного спотворення першого.
Зона придушення диктофонів залежить від потужності випромінювання, його вигляду, а також від типа використовуваної антени. Зазвичай зона придушення є сектором з кутом від 30 до 80 градусів і радіусом до 1,5 м (для диктофонів в екранованому корпусі).
Системи ультразвукового придушення випромінюють потужні нечутні людським вухом ультразвукові коливання (зазвичай частота випромінювання близько 20 кГц), що впливають безпосередньо на мікрофони диктофонів або акустичних закладок, що є їх перевагою. Дана ультразвукова дія приводить до перевантаження підсилювача низької частоти диктофона або акустичної закладки (підсилювач починає працювати в нелінійному режимі) і тим самим - до значних спотворень записуваних (передаваних) сигналів.
На відміну від систем електромагнітного придушення подібні системи забезпечують придушення в набагато більшому секторі. Наприклад, комплекс "Завіса" при використанні двох ультразвукових випромінювачів здатний забезпечити придушення диктофонів і акустичних закладок в приміщенні об'ємом 27м3. Проте системи ультразвукового придушення мають і один важливий недолік: їхня ефективність різко знижується, якщо мікрофон диктофона або закладки прикрити фільтром із спеціального матеріалу або в підсилювачі низької частоти встановити фільтр низьких частот з граничною частотою 3,4 ... 4 кГц.
 
Фото Капча