Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз політичної лірики Генріха Гейне

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Передумови формування революційних настроїв і поглядів у Генріха Гейне
1.1 Дитячі роки Гейне під впливом французької окупації
1.2 Самовизначення Гейне у студентські роки
1.3 Життя у Франції
РОЗДІЛ 2. Просвітницьке вільнодумство політичної лірики Генріха Гейне
2.1 Просвітництво – літературна доба кінця XVII – початку XIX століття
2.2 Генріх Гейне – «барабанщик революції» (“Doktrin“)
2.3 Пробудження німецького народу від довговічного сну рабства і покори (“Die schlesischen Weber“)
2.4 “Deutschland. Ein Wintermärchen“ – сатира на реакційні монархічні режими
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Одним з найвідоміших ліриків ХІХ століття вважається Генріх Гейне. Перші поезії молодий поет почав опубліковувати у 1817 році в гамбурзькому журналі, а перша його збірка побачила світ у грудні 1821 року. Провідне місце у творчості Гейне займає його політична лірика, яка починаючи із 40-х років ХІХ століття була основним напрямком його політичної і суспільної діяльності.
Актуальність дослідження. Твори Генріха Гейне обумовлені тією соціально-політичною і культурною ситуацією, яка складалася у Західній Європі в першій половині ХІХ століття. Початок ХІХ століття – це період бурхливого розвитку капіталізму, подібно до того, як ринкові відносини капіталізму постають та зміцнюються сьогодні в Україні. Гейне – сучасник ХІХ століття – з гіркотою відмічав, що дух наживи, дух грошей проник у всі сфери суспільного життя, в мораль, у взаємовідносини між людьми. Сучасна Україна повторює цей шлях європейських країн у своєрідному, «пост модерновому», і «постіндустріальному» варіанті. З висоти моральних ідеалів комунізму радянських часів, наше суспільство «скотилося» до «дикого капіталізму» і, можна сказати, розпочало «з нуля» своє нове становлення, на яке Захід перед тим затратив майже двісті років. Дух наживи заполонив собою всі суспільні відношення. Все, що можна продати, сьогодні продається: краса, розум, любов, талант, вірність. В погоні за збагаченням люди іноді забувають прості норми моралі і навіть християнські заповіді. Обман людей став значним явищем не тільки в бізнесі, а й в політиці, медицині, державному управлінні, засобах масової інформації, соціальній сфері [14, с. 19].
Гейне був свідком розвитку подібних процесів у Німеччині і у Франції ХІХ століття. Його твори складають своєрідну інтерпретацію суспільно-політичних подій того часу, відображають кризові явища духовної сфери. Дослідження його праць здатне надати можливість уявити почуття людини, що опинилася у подібній ситуації, як і у нас, показати її моральні і духовні шукання, особистісні переживання. Творчість Гейне показує, що історія схильна до повторення, хоч і на вищому рівні, а осмислення минулих історико-культурних процесів та їх порівняння з сучасними аналогами може надати значний матеріал для роздумів щодо подальшого вдосконалення та покращення суспільства [12, с. 5].
Протягом тривалого часу творчість Гейне мало досліджувалася і не вивчалася в нашій країні. Певну увагу на нього звертали в період колишнього СРСР через те, що деякі його роботи були проникнуті революційним духом: критикою капіталізму та закликом до зміни суспільних порядків. Головними дослідниками творчості Гейне були радянські літературознавці – «германісти»: О. Ф. Кніпович, О. Й. Дейч, А. С. Дмітрієва, С. П. Гіждеу, Г. В. Стаднікова, Ф. П. Шіллер, Я. І. Гордон.
За часів незалежносі України Гейне не присвячено жодної дисертації на здобуття наукового ступеню. Малочисельні публікації в мистецтвознавчій літературі більш висвітлюють загальний біографічний та творчий шлях поета, ніж конкретний літературознавчий аналіз його творів.
Тому метою даної роботи є аналіз політичної лірики Генріха Гейне.
Згідно з метою дослідження поставлено такі завдання:
Проаналізувати теоретичну літературу, в якій описуються причини та обставини формування творчої манери та світогляду Генріх Гейне.
Розглянути і проаналізувати вірші політичної лірики Г. Гейне.
Визначити і встановити елементи Просвітництва в політичній ліриці Г. Гейне.
Об'єктом дослідження є політична лірика Генріха Гейне передберезневого періоду.
Предметом дослідження є особливості творчого стилю, поетики, композиції, жанру поетичних творів.
Матеріалом дослідження є вірші циклу «Сучасні вірші», написані протягом 1842-1844 років, а саме: „Doktrin“, “Die schlesischen Weber“ і поема „Deutschland. Ein Wintermärchen”.
Теоретична значимість курсової роботи полягає у дослідженні політичної лірики Г. Гейне та встановленні у ній рис Просвітництва.
Практична цінність дослідження полягає у можливості використання його результатів для подальшого дослідження творчості Г. Гейне, для викладання у навчальних закладах таких дисциплін як, історія літератури німецької мови, історія зарбіжної літератури, німецька мова, а також для написання курсових, дипломних і магістерських робіт.
Вирішення поставлених завдань зумовило вибір методів дослідження. У роботі застосовано такі методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняльно-історичний метод, метод аналізу словникових дефініцій, метод текстуального аналізу.
Структура роботи визначається цілями та завданнями дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Робота викладена на 30 сторінках друкованого тексту.
 
Розділ 1. Передумови формування революційних поглядів у Генріха Гейне
 
1.1 Дитячі роки Генріха Гейне під впливом французької окупації
 
На початку ХІХ століття вся Європа здригалась від боротьби з революційною Францією на чолі з Наполеоном. Німеччини, як єдиної держави на той час не існувало. Виснажена і знесилена Тридцятирічною війною, пошматована на
Фото Капча