Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз виробничого потенціалу підприємства (на прикладі ВАТ "ПОЛІССЯХЛІБ")

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

“Смаки світу”, в межах якої виходять і вказані новинки. Передбачається інформування споживачів ВАТ “Поліссяхліб” про появу великої кількості нових видів хліба з різноманітними добавками та удосконалення якості тих продуктів, які вже стали традиційними для ринку хлібопекарської галузі.

Реалізація обраних змін дозволить підняти імідж ВАТ “Поліссяхліб” на найвищий рівень серед усіх виробників, що сприятиме формуванню постійного попиту на його продукцію та контингенту постійних покупців. Поява новинок обов'язково викличе інтерес споживачів і прагнення спробувати продукцію. Таким чином висока якість продукції змусить споживачів купувати або запропоновані новинки або традиційний хліб, але вже лише ВАТ “Поліссяхліб”, у якості продукції якого вони пересвідчились, тобто в будь-якому випадку відбудеться збільшення кількості споживання хлібобулочних виробів ВАТ “Поліссяхліб”.
Таким чином реалізація однієї альтернативи при вдалому її плануванні і впровадженні дозволить досягти ВАТ “Поліссяхліб” значно ширших цілей, а саме:
збільшити завантаження потужностей, які характеризуються низьким рівнем їх використання на сучасному етапі;
збільшити обсяг виробництва та реалізації продукції;
зменшити собівартість продукції за рахунок зменшення частки умовно-постійних витрат у собівартості одиниці продукції;
підвищити рентабельність підприємства завдяки випуску елітних сортів хліба, ціни на які не підлягають державному регулюванню;
завоювати нових споживачів, зокрема високоприбуткових верств населення, яких традиційний хліб лишає байдужими;
підвищити імідж ВАТ “Поліссяхліб” та формування кола постійних споживачів;
посилити конкурентну позицію підприємства та досягти переваг перед конкурентами.
При цьому для максимізації ефекту від реалізації вказаного заходу необхідно поєднати його з проведенням активної рекламної кампанії, що також відноситься до компетенції відділу маркетингу та дозволить підвищити не лише конкурентоспроможність потенціалу підприємства загалом, але ї його маркетингової діяльності, що призведе до збалансування потенціалу підприємства.
Щоб досягнути успіху треба довести, що продукція саме ВАТ “Полісяхліб” є кращою, ніж у конкурентів. Навіть про якісний, оригінальний, конкурентноспроможний товар необхідно постійно нагадувати і знову і знову запевняти споживача у всіх перелічених якостях товару. Це засвідчує необхідність поєднання оновлення асортименту продукції з активною рекламною політикою.
ВАТ “Полісяхліб” використовує у своїй діяльності розміщення реклами у друкованих періодичних видання, на радіо та телебаченні, витрачаючи щороку на рекламну діяльність близько 10 тис. грн. Проте традиційні засоби реклами у місцевих ЗМІ часто проходять непоміченими, не забезпечуючи ефективність використання виділених коштів. 
Тому для організації рекламної кампанії пропонується звернутися до рекламного агентства “Кентаур”, висококваліфіковані працівники якого є справжніми професіоналами у своїй галузі та допоможуть розробити рекламну кампанію, яка не просто інформуватиме споживачів про продукцію ВАТ “Полісяхліб”, а перетворить їх на учасників веселої акції.
Пропонується залучити до акції 10 рекламних агентів, які працюватимуть щодня по 5 годин з погодинною оплатою праці 7 грн./год. Так при тривалості акції 7 днів оплата їх праці становитиме 2450грн. Роботу рекламних агентів організовує і контролює супевайзер, оплата праці якого на 70% перевищує заробітну плату агентів і становить 4165 грн. Вартість послуг рекламного агентства по розробці рекламного проекту встановлюється в розмірі 200% від оплати праці задіяних в акції рекламних агентів (4900 грн.).
Для підвищення ефективності рекламної кампанії, вона проходитиме з дегустацією продукції ВАТ “Полісяхліб”: кожна пара агентів отримуватиме щодня хлібобулочні та кондитерські вироби кожного виду, щоб пригостити ними мешканців різних районів міста та прилеглих сіл. На ці цілі передбачається виділити продукції загальною вартістю 1750грн.
Таким чином затрати ВАТ “Полісяхліб” складуть 13265 грн. При реалізації проекту можлива поява непередбачуваних витрат, що становлять 10% обумовленої суми (загальні затрати складуть 14,6 тис. грн.).
Така рекламна кампанія стане надзвичайно потужним стимулом для споживачів придбати продукцію саме ВАТ “Полісяхліб”. Тому за аналізами та прогнозами фахівців обсяг реалізації продукції може збільшитися на 30% і навіть більше. 
 
ВИСНОВКИ
 
 Дослідження теми “Управління потенціалом підприємства” дозволило встановити, що основний зміст поняття «потенціал підприємства» полягає в інтегральному відображенні поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи в такій спосіб корпоративні та суспільні інтереси.
 Під управлінням потенціалом підприємства розуміється процес прийняття і здійснення управлінських рішень, спрямованих на раціональне використання, оптимізацію і нарощування економічного потенціалу підприємства з метою досягнення поставлених цілей і забезпечення стійкого функціонування і розвитку підприємства. Основними задачами управління економічним потенціалом підприємства є його формування, використання і відтворення. 
 Забезпечення ефективного управління потенціалом підприємств дасть змогу сформувати сучасні, інтегровані у світову промисловість макротехнологічні комплекси, здатних в умовах інтеграції та глобалізації розв'язувати завдання щодо забезпечення основних секторів реальної економіки інноваційно-ефективною продукцією власного виробництва, а також збільшення обсягу її експорту.
 В процесі дослідження загальних особливостей діяльності ВАТ “Поліссяхліб” було встановлено, що підприємство успішно функціонує на ринку хлібобулочних виробів міста Рівного та області протягом 17 років, залишаючись лідером серед хлібопекарних підприємств. Ведення господарської діяльності ускладнилось з переходом до ринкових відносин та появою ряду негативних змін у економіко-політичному середовищі.
 Оцінка вартості потенціалу ВАТ “Поліссяхліб” показала, що спостерігається зростання вартості матеріально-технічного потенціалу при зниженні вартості трудового. Потенціал підприємства у 2012 р. становив 2713,1 тис. грн.
 Показники, що характеризують ефективність використання підприємницького потенціалу, засвідчили, що вцілому спостерігається підвищення ефективності використання потенціалу підприємства ВАТ “Поліссяхліб”: потенціаловіддача у 2012р. перевищує значення попередніх років. Виявлені негативні тенденції засвідчують, що ВАТ “Поліссяхліб” має досить великий потенціал, розрахований на виробництво більшого обсягу продукції, ніж на сучасному етапі, який необхідно лише ефективно використовувати. 
 Оцінка конкурентоспроможності потенціалу ВАТ “Поліссяхліб” становить 0,9831, тобто максимально наближена до 1. Це свідчить про досить високу конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Тобто ВАТ “Поліссяхліб” займає досить міцні позиції на ринку, перебуваючи у зоні лідерства по конкурентоспроможності усіх видів продукції. 
 Для підвищення ефективності використання потенціалу підприємства, його подальшого розвитку та вдосконалення пропонується провести розширення асортименту продукції паралельно з проведенням активної рекламної кампанії, що дозволить підвищити ефективність функціонування маркетингової складової потенціалу. Ефективна робота відділу маркетингу має пряме відображення у збільшенні обсягів реалізації підприємства, що є першочерговою необхідністю у діяльності ВАТ “Поліссяхліб” для підвищення ефективності використання потенціалу підприємства, який за наявного обсягу виробництва продукції використовується неповно.
 Реалізація оновлення асортименту продукції поряд з активною рекламною політикою дозволить отримати ВАТ “Поліссяхліб” як негайні так і довгострокові результати. Перш за все буде досягнуто вирішення проблеми падіння обсягу виробництва за рахунок збільшення попиту на продукцію підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності управління потенціалом.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
1.Баканов М. І.Теория экономического анализа. / М. І Баканов, А. Д. Шеремет— М.: Финансы и статистика, 2008. — 416 с.
2.Бандурка А. М. Финансово-экономический анализ / А. М. Бандурка, І. М. Червяков, О. В.Посылкина: Учебник. — Харьков: Ун-т МВД, 2005.—256с. 
3.Болюх М. А., Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»/ М. А. Болюх, М. І. Горбаток М. І: Навч. посібник. — К., 2002. — 232 с.
4.Василенко В. О. Антикризове управління підприємством/ В. О, Василенко: Навч. посібник. – К. ЦУЛ, 2003. – 504с. 
5.Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства/ І. З Должансбкий, Т. О.Загорна.: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
6.Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств./І. П. Житна — К.: Вища шк., 2007.—300с.
7.Івахненко В. М. Курс економічного аналізу./В. М. Івахненко — К.: Знання прес, 2000.—188с. 
8.Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності.В. І. Іващенко, М. А. Болюх — К.: КНЕУ, 2010. — 204 с.
9.Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств./ М. Я. Коробов — К.: Знання, 2000.344с.
10.Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка:/ Н. С. Краснокутська Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352с.
11.Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление./ Р. А. Фатхудинов – М.: ИНФРА - М. – 2000. – 312 с. 
12.Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексик О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка/ О. С. Федонін., І. М. Рєпіна, О. І Олесик: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 316с.
Фото Капча