Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз виробничого потенціалу підприємства (на прикладі ВАТ "ПОЛІССЯХЛІБ")

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">На основі методики вартісної оцінки розміру складових елементів потенціалу підприємства визначено розмір складових елементів потенціалу ВАТ “Поліссяхліб”:

1.Потенціал основних фондів (ФП) визначається за формулою:
ФП=Ф*Ен,                                                                  (2.1)
де Ф – середньорічна вартість основних виробничих фондів;
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
ФП2009=4934,1*0,15=740,1 тис.грн.
ФП20010=5056,6*0,15=758,5 тис.грн.
ФП2011=5004,7*0,15=750,7 тис.грн.
ФП2012=4877,9*0,15= 731,7 тис.грн.
2.Потенціал оборотних фондів (ОП):
ОП=НОЗ*Кв,                                                               (2.2)
де НОЗ – річний обсяг матеріалів;
Кв – коефіцієнт витягу продукції із ресурсної маси, який визначається відношенням вартості матеріальних ресурсів, використаних на виробництво продукції, до загальної вартості матеріальних ресурсів, спожитих підприємством.
ОП2008 =1188,8*0,8=951,0 тис.грн.
ОП2009=1086,1*0,81=879,7 тис.грн.
ОП2010 =1199,5*0,82=983,6 тис.грн.
ОП2011 =1380,5*0,82=1132,0 тис.грн.
3.Потенціал нематеріальних активів (НП):
НП= (На*Ен),                                                         (2.3)
де На – експертна оцінка вартості нематеріальних активів та вартість землі, яка вираховується згідно з методикою, прийнятою на державному рівні.
Так потенціал нематеріальних активів у 2009 р. становив:
НП2009=1,3*0,15=0,2 тис.грн.
Потенціал нематеріальних активів за 2010-2012рр. розраховується аналогічно. 
4.Матеріально-технічний потенціал підприємства визначаємо за формулою:
МТП=ФП+ОП+НП                                                    (2.4)
МТП2003=740,1+ 951,0+0,2=1691,4тис.грн.
Матеріально-технічний потенціал підприємства за 2010-2012рр. розраховується аналогічно.
5.При розрахунку потенціалу технологічного персоналу спочатку проводиться оцінка живої праці (тобто одного середньоспискового працівника) встановленням його фондового аналога у вартісному обчисленні за формулою:
А=Пп.*(Фо/Пп),                                                             (2.5)
де А – оцінка одиниці живої праці;
Пп – продуктивність праці одного працівника;
Фо – зміна фондоозброєнності праці одного працівника у базовому періоді;
Пп – зміна продуктивності праці одного працівника у базовому періоді.
Так, оцінка одиниці живої праці на ВАТ “Поліссяхліб” у 2004 році становила:
А2010=58,92*((30,21-28,42)/(60,75-55,75)) = 2 тис.грн.
Величину потенціалу технологічного персоналу (ПТП) визначаємо за формулою:
ПТП=А*Ч*Нт,                                                             (2.6)
де Ч – середньорічна чисельність ПВП;
Нт – коефіцієнт реалізації потенціалу технологічного персоналу, що приймається на рівні нормативу ефективності капітальних вкладень.
Тобто,
ПТП2010 = 2*274*0,15= 90,0 тис.грн.
Аналогічно розраховуються оцінка одиниці живої праці та потенціал технологічного персоналу у 2011-2012рр.
6.Ресурсний потенціал розраховуємо як:
РП=МТП+ПТП                                                            (2.7)
Таким чином величина ресурсного потенціалу ВАТ “Поліссяхліб” у 2010 році становила:
РП2010 =1638,4+90,0=1728,3 тис.грн.
Ресурсний потенціал за 2010-2012рр. розраховується аналогічно.
7.Обсяг потенціалу підприємства (ПП) – це інтегральний показник:
ПП=ВП+ІП+ФінП+УП+МП+НТП+ПОСУ+Пінф+Пінфр              (2.8)
де УП – управлінський потенціал;
ФінП – фінансовий потенціал;
МП – маркетинговий потенціал;
НТП – науково-технічний потенціал;
ПОСУ – потенціал організаційної системи управління;
Пінф – інформаційний потенціал;
Пінфр – інфраструктурний потенціал.
Вартість потенціалу ВАТ “Поліссяхліб” обчислено в табл. 2.3.
Таблиця 2.3.
Оцінка вартості потенціалу ВАТ “Поліссяхліб”
№ з/пПоказникиОдиниці виміруУмовні позначенняРоки
 
2009201020112012
 
1.Потенціал ОВФтис.грнФП=Ф*Ен740,1758,5750,7731,7
2.Потенціал оборотного капіталутис.грнОП=НОЗ*Кв951,0879,7983,61132,0
3.Потенціал нематеріальних активівтис.грнНП=НА*Ен0,20,20,20,3
4.Матеріально-технічний потенціалтис.грнМТП=ФП+ОП+НП1691,41638,41734,51864,0
5.Оцінка одиниці живої працітис.грнА=ПП*(ΔФо / ΔПП)-265-10
6.Трудовий потенціалтис.грнПТ=А*r*Ен-90,02758,3-414,7
7.Ресурсний потенціалтис.грнРП=МТП+ТП-1728,34492,81449,3
8.Виробничий потенціалтис.грнВП=РП+ІП-1728,34492,81449,3
9.Управлінський потенціалтис.грнУП1087,91181,71378,71263,8
10Потенціал підприємстватис.грнПп=ВП+УП-2910,05871,52713,1
 
Оцінка вартості потенціалу ВАТ “Поліссяхліб” значно відрізняється по роках. Так у 2011 році спостерігається максимальна вартість потенціалу підприємства, що перевищує оцінку його вартості у попередньому та наступному роках майже в двічі і становить 5871,5 тис. грн.
Така ситуація склалася переважно за рахунок високого трудового потенціалу, що пояснюється тим, що при значному зменшенні фондоозброєності на одного працівника у 2011році (на 4,5%) продуктивність праці працівників знизилася лише на 1,3%. Така ситуація сприяла встановленню оцінки одиниці живої праці на рівні 65 тис. грн., що і в загальному підсумку спричинило високу оцінку трудового потенціалу та потенціалу підприємства вцілому.
У 2012 році ситуація на ВАТ “Поліссяхліб” різко змінилася. Не зважаючи на зростання фондоозброєності праці, її продуктивність зменшилася, що дає
Фото Капча