Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз виробничого потенціалу підприємства (на прикладі ВАТ "ПОЛІССЯХЛІБ")

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

змогу визначити оцінку одиниці живої праці як -10 тис. грн. Таким чином трудовий потенціал підприємства теж характеризується відємним значенням: -414,7тис. грн., що значно зменшує потенціал підприємства вцілому.

Загалом, на ВАТ “Поліссяхліб” спостерігається зростання вартості матеріально-технічного потенціалу, зокрема завдяки збільшенню потенціалу оборотного капіталу, незважаючи на те, що потенціал основних виробничих фондів зменшується. Така зміна структури матеріально-технічного потенціалу, при якій зростає частка потенціалу оборотного капіталу і зменшується частка потенціалу основних фондів, може розглядатися як позитивна тенденція пожвавлення економічної діяльності.
Управлінський потенціал ВАТ “Поліссяхліб” протягом 2009-2012рр. не зазнав значних змін, помітна загальна тенденція його зростання, що в підсумку сприяє зростанню потенціалу підприємства, адже ефективне управління – важлива складова ефективного господарювання. 
Для економічного аналізу ефективності використання потенціалу підприємства необхідно обчислити і проаналізувати систему показників ефективності використання потенціалу підприємства, а саме: показники фективності використання основних фондів та нематеріальних активів, оборотного капіталу, трудового потенціалу та підприємницького (табл.. 2.4). 
Таблиця 2.4.
Показники використання потенціалу ВАТ “Поліссяхліб”
№ з/пПоказникМетодика розрахунку2003 рік2004 рік2005 рік2006 рік
Ефективність використання основних фондів та нематеріальних активів
1Фондовіддача (Фв), грн./грн.ТП/Ф3,053,293,403,31
2.Ефективність використання ОВФ, грн./грн.Пб/Ф0,040,040,030,03
3.Приріст товарної продукції (ТП) за рахунок зміни:ΔТП-1592,7388,5-888,1
3.1фондовіддачі, т. грн.(Фв1-Фв0)*Ф0-1189,63564,97-468,24
3.2основних виробничих фонів, т. грн.(Ф1-Ф0)*Фв1-403,07-176,47-419,86
4.Перевірка-1592,7388,5-888,1
5.Віддача нематеріальних активів, грн./грн.ТП/Не11578,5415131,6412617,268072,60
6.Ефективність використання нематеріальних активів, грн./грн.Пб/Не147,92169,09126,3775,00
Ефективність використання оборотного капіталу
7.Коефіцієнт оборотності нормованих оборотних коштів (Ко)ТП/НОЗ12,6615,3314,2011,70
8.Тривалість одного обороту (Т)360/Ко28,4323,4925,3530,78
9.Коефіцієнт ефективності використання оборотних фондівПб/НОЗ0,160,170,140,11
10.Вивільнення (залучення) оборотних коштів, тис. грн.(Т1-Т2)* ТП/360--228,4988,05243,54
11.Приріст товарної продукції за рахунок зміни: ΔТП-1592,7388,5-888,1
12.коефіцієнта оборотності, тис. грн.(Ко1-Ко0)* НОЗ0-3166,61-1221,82-3004,93
13.обсягу нормованих оборотних коштів, тис. грн.(НОЗ1-НОЗ0)* Ко1--1573,911610,322116,83
14.Перевірка-1592,70388,50-888,10
Ефективність використання трудового потенціалу
15.Продуктивність праці (Пп), грн.ТП/Ч55,7560,7559,9858,92
16.Прибуток на 1-ого працівника, грн.Пб/Ч0,710,680,600,55
17.Ефективність управлінських витрат, грн./грнБП/УП0,180,160,120,12
19.Приріст товарної продукції за рахунок зміни: ΔТП-1592,7388,5-888,1
20.продуктивності праці , тис. грн.(Пп1-Пп0)*Ч0-1349,71-211,26-298,86
21.чисельності промислово-виробничого персоналу, тис. грн.(Ч1-Ч0)*Пп1-242,99599,76-589,24
22.Перевірка-1592,70388,50-888,10
Ефективність використання підприємницького потенціалу
23.Рентабельність продукції, %Пб/ТП*1001,281,121,000,93
24.Потенціаловіддача, %ТП/Пп*100-5,722,905,95
25.Ефективність використання підприємницького потенціалу, %Пб/Пп*100-6,392,915,53
 
Проведений комплексний аналіз оцінки рівня використання потенціалу підприємства ВАТ “Поліссяхліб” на основі визначення системи показників ефективності використання основних фондів та нематеріальних активів, оборотного капіталу, трудового та підприємницького потенціалу дозволив встановити ряд як позитивних, так і негативних тенденцій використання потенціалу ВАТ “Поліссяхліб”.
Таким чином, результати аналізу показників ефективності використання основних виробничих фондів засвідчили, що на ВАТ “Поліссяхліб” спостерігається позитивна тенденція до зростання фондовіддачі, хоч її величина у 2012р. дещо зменшилася порівняно з 2011р. у якому на 1 грн вартості основних виробничих фондів вироблялося 3,4 грн. продукції.
Знижується ефективність використання ОВФ з 4% до 3%, що пов'язано передусім зі зменшенням прибутку підприємства.
Ефективність використання основних виробничих фондів підприємства тісно пов'язана з обсягами товарної продукції. Так, у 2011р. за рахунок збільшення фондовіддачі, товарна продукція ВАТ “Поліссяхліб” зросла на 1189,63 тис. грн., а за рахунок збільшення вартості ОВФ – на 403,07 тис. грн. У 2012р. спостерігається протилежна тенденція: обсяг товарної продукції зменшився на 888,1 тис. грн. (на 468,24 тис. грн. через зниження фондовіддачі і на 419,86 тис. грн. – основних виробничих фондів).
Віддача нематеріальних активів та ефективність їх використання на ВАТ “Поліссяхліб” зменшуються зокрема через те, що темп зростання нематеріальних активів перевищує темп зростання товарної продукції та прибутку.
У зміні показників ефективності використання оборотного капіталу ВАТ “Поліссяхліб” з 2011р. також спостерігаються негативні тенденції зменшення ефективності їх використання та коефіцієнта оборотності, зростання тривалості одного оберту. Таким чином вивільнення оборотних коштів спостерігалося лише у 2010р. (228,49 тис. грн.), а з 2011р. йде їх додаткове залучення, що зменшує можливості підприємства використати їх на інші цілі. 
Тобто вцілому спостерігається підвищення ефективності використання потенціалу підприємства ВАТ “Поліссяхліб”. А виявлені негативні тенденції дозволяють встановити ВАТ “Поліссяхліб” має досить великий потенціал, який необхідно лише розкрити та ефективно використовувати. Потенціал ВАТ “Поліссяхліб” розрахований на виробництво більшого обсягу продукції, ніж на сучасному етапі. Виконання цієї умови стане ключем до розв'язання усіх існуючих на підприємстві проблем і спричинить значне покращення всіх техніко-економічних показників його діяльності, в тому числі прибутку та рентабельності.
 
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 
3.1.Факторний аналіз
 
Факторний аналіз— статистичний метод аналізу впливу окремих факторів (чинників) на результативний показник.
Факторний аналіз використовується для комплексного аналізу господарської діяльності, пошуку і класифікації факторів, що впливають на економічні явища і процеси, з виявленням причинно-наслідкових зв'язків, що впливають на зміну конкретних показників господарської діяльності.                                                                                               Проведемо факторний аналіз собівартості продукції, який потрібен для виявлення та розрахунку факторів, які впливають на зміну показників діяльності підприємства. Для цього ми обрали прийом ланцюгових підстановок – це логічне правило виявлення впливу факторів на зміну результуючого показника.
Фото Капча