Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз виробничого потенціалу підприємства (на прикладі ВАТ "ПОЛІССЯХЛІБ")

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

У нашому випадко результуючим показником є собівартість продукції і буде позначатися Y (витрати на основне виробництво), а факторами будуть елементи витрат і будуть позначатися X. Тоді позначення будуть такими:

-Y1 – собівартість продукції (витрати на основне виробництво) у 2012 р.;
-Y0 – собівартість продукції (витрати на основне виробництво) у 2011 р.; 
-X10 – витрати на оплату праці у 2012р.;
-X20 – відрахування на соціальні заходи у 2011 р.;
-X30 – матеріальні витрати, які увійшли в собівартість продукції у 2011 р;
-X40 – амортизація основних засобів у 2011 р.;
-X50 – інші витрати ( включаючи плату за оренду) у 2011 р.;
-X11 – витрати на оплату праці у 2012 р.;
-X21 – відрахування на соціальні заходи у 2012 р.;
-X31 – матеріальні витрати, які увійшли в собівартість продукції у 2012 р;
-X41 – амортизація основних засобів у 2012 р.;
-X51 – інші витрати ( включаючи плату за оренду) у 2012 р.
Далі проведемо факторний аналіз собівартості продукції хліба. Для цього здійснимо певні обрахунки використовуючи дані таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Собівартість та елементи витрат виробництва хліба для 
ВАТ «ПОЛІССЯХЛІБ» за 2011-2012 рр., тис. грн..
РокиПозначенняЗначення
2011Y012213,1
2012Y113270,5
2011X104187,7
X201552,7
X308166,5
X40566,1
X50657
2012X114738,6
X211824,7
X318166,4
X41550,6
X51709
 
Y2 = X11 + X20 + X30 + X40 + X50 = 1986806 тис. грн.
Y3 = X11 + X21 + X30 + X40 + X50 = 15952,9 тис. грн. 
Y4 = X11 + X21 + X31 + X40 + X50 = 15952,8 тис. грн.
Y5 = X11 + X21 + X31 + X41 + X50 = 15937,3 тис. грн.
Зміна Y через X1 = Y2 – Y0 = 7655,5 тис. грн.,
Зміна Y через X2 = Y3 – Y2 = -3915,7 тис. грн.,
Зміна Y через X3 = Y4 – Y3 = -0,1 тис. грн.,
Зміна Y через X4 = Y5 – Y4 = -15,5 тис. грн.,
Зміна Y через X5 = Y1 – Y5 = -2667 тис. грн.,
Загальна зміна Y = 1057,2 тис. грн.
Отже, після проведеного аналізу можна зробити такі висновки: збільшення витрат на оплату праці у 2012 р. порівняно з 2011 р. на 13,11%  вплинуло на збільшення витрат на основне виробництво хлібобулочної продукції на 7655,5 тис. грн., збільшення відрахувань на соціальні заходи на 17,5% вплинуло на зменшення витрат на основне виробництво хлібобулочної продукції на 3915,7 тис. грн., відрахування на матеріальні витрати майже не вплинули витрати на основне виробництво хлібобулочної  продукції; збільшення амортизації основних засобів на 2,8% вплинуло на зменшення витрат на основне виробництво хлібобулочної  продукції  на 15,5 тис. грн., зменшення інших витрат на 7,9% вплинуло на зменшення витрат на основне виробництво хлібобулочної продукції  на 2667  тис. грн. Вплив усіх факторів призвів до збільшення витрат на основне виробництво хлібобулочної продукції  на 105702 тис.грн., що в свою чергу призвело до зменшення обсягу випуску продукції.
Найбільший вплив на виручку від реалізації продукції має обсяг випуску продукції, а також собівартість продукції і ціна. 
 
3.2. Обгрунтування перспектив розвитку потенціалу підприємства
 
Проведена у попередніх розділах оцінка вартості потенціалу ВАТ “Поліссяхліб”, рівня його використання та його конкурентоспроможності показали наявність певних проблем у діяльності підприємства, які потребують негайного вирішення.
Сфера діяльності ВАТ “Поліссяхліб”, яка потребує вдосконалення для збалансування потенціалу підприємства є сфера маркетингу. Таким чином управлінські рішення щодо вдосконалення потенціалу ВАТ “Поліссяхліб” повинні перш за все стосуватися його маркетингової діяльності, що не можна вважати випадковістю.
Адже роль маркетингу в ефективній діяльності підприємства особливо посилюється в умовах ринкового середовища, коли конкуренція за споживача загострюється, що можна спостерігати на ринку хлібопродуктів міста Рівного та області на сучасному етапі. Завдання маркетингової діяльності полягає перш за все у аналізі змін, що сталися на ринку та в смаках споживачів продукції для забезпечення максимального задоволення їх потреб шляхом випуску конкурентоспроможної продукції. Ефективна робота відділу маркетингу має пряме відображення у збільшенні обсягів реалізації підприємства, що є першочерговою необхідністю у діяльності ВАТ “Поліссяхліб” для підвищення ефективності використання потенціалу підприємства, який за наявного обсягу виробництва продукції використовується неповно.
У жорсткій конкурентній боротьбі за споживача виробники змушені розширювати асортимент виробів, одночасно підвищуючи їх якість. На сучасному етапі на ринку хлібобулочних виробів скорочується випуск так званого масового хліба, але росте виробництво хліба дорожчого, преміум-сегменту. Середньостатистичний українець тепер частіше прагне купувати хліб класу „преміум”, обираючи з великого асортименту форм і смаків (іноді доволі нетрадиційних). 
На ринку Рівненської області також відбувається формування попиту на хліб преміум-класу, при чому вказаний сегмент ринку є досить привабливим завдяки тому, що його обслуговує практично лише ТзОВ “Хлібодар” та деякі міні-пекарні, що не задовольняє в повній мірі попит на хліб класу “преміум”.
Тому першочерговим завданням для ВАТ “Поліссяхліб”, що дасть змогу збільшити обсяги реалізації, підвищити імідж підприємства серед споживачів, досягти перемоги у
Фото Капча