Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізм формування доходів залізничного транспорту України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

оплати перевезень за єдиною сиситемою тарифів залізничного транспорту. По-друге, потребує врахування фактичне надання ефективних транспортних послуг, що забезпечується шяхом злагодженої взаємодії багатьох підприємств і структурних підрозділів. По-третє, ускладнена система взаєморозрахунків, наявність центрального розподільчого рахунку УЗ та поточних рахунків підприємств залізничного транспорту зі спеціальними режимами використання, через які відбувається перерозподіл доходів не сприяють забезпеченню фінансової прозорості галузі. 

По-четверте, наявна складна система нормативно-законодавчого забезпечення формування доходів: Закони України, Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України, накази по Укрзалізниці тощо, що потребує узгодження та гармонізації, що особливо актуально в умовах реформування залізничного транспорту та створення вертикально-інтегрованої структури управління. Отже, особливості формування доходів на залізничному транспорті свідчать про необхідність наукового обгрунтування та удосконалення мехаханізму формування фінансових результатів діяльності галузі.
 
Розділ 2. Аналіз доходів залізничного транспорту України
 
2.1 Оцінка динаміки доходів залізниць від вантажних перевезень
 
Основним сегментом транспортної системи України на сьогодні залишається залізниця. Українська мережа залізниць є однією з найбільш розвинутих серед європейських країн, займає провідне місце за обсягами вантажо- та пасажироперевезень в середині країни та відіграє важливу транзитну роль. На території країни розташовано 6 залізниць (Донецька, Львівська, Одеська, Придніпровська, Південна та Південно-Західна), які перебувають у державній власності і підпорядковуються Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»). Близько 87% доходів «Укрзалізниця» отримує від транспортування вантажів. В 2012 році у структурі вантажних перевезень залізничний транспорт займає 57-59%, тоді як трубопровідний та автомобільний формує 16-23% перевезень. В таблиці 2. 1 відображені доходи залізниць від вантажних перевезень за 2008-2010 рр.
 
Таблиця 2.1 Доходи залізниць від вантажних перевезень за 2008-2010 рр. 
 
 
З даної таблиці видно, що загальна величина доходів від вантажних перевезень Укрзалізниці у 2010 році становила 33227, 9 млн. грн., це на 3824, 8 млн. грн. або на 13% більше, ніж у 2009 році. Це відбулося перш за все, за рахунок зростання обсягів вантажоперевезень на 41, 3 млн. тонн, а також за рахунок зростання вантажообігу на 22058, 7 млн. т/км, в порівнянні з попереднім роком. У 2008 році Укрзалізниця отримала доходи в сумі 29657, 3 млн. грн., а в 2009 р. вони зменшились на 254, 2 млн. грн. (0, 9%). Таке зниження було пов'язане зі зменшенням обсягів вантажних перевезень, які в 2009 р. дорівнювали 391, 2 млн. тонн. Спад обсягів вантажних перевезень протягом 2008-2009 рр. був спричинений наявністю кризи в країні. Однією з причин значного впливу кризових явищ на обсяги залізничних вантажних перевезень є переважання в їх структурі сировинних матеріалів. 
Далі здійснимо аналіз динаміки доходів по кожній залізниці окремо. З таблиці 2. 1 видно, що в 2008 році Донецька залізниця отримала дохід в сумі 5655, 4 млн. грн., це на 16, 4 млн. грн. більше від 2009 р. (5639, 0 млн. грн). Доходи Донецької залізниці в 2010 році становили 6362, 7 млн. грн, тобто вона отримала на 12, 8% більше, в порівнянні з минулим роком. Що ж до Придніпровської залізниці, то в 2009 році величина доходів дорівнювала 4983, 2 млн. грн., а в 2010 р. – 5666, 1 млн. грн. Південна залізниця в 2008 році отримала доходи в розмірі 4180 млн. грн., в 2009 р. їхня величина зменшилась на 53, 7 млн. грн. і становила 4126, 3 млн. грн. А в 2010 р. доходи Південної залізниці становили 4595, 2 млн. грн. Якщо проанлізувати Південно-Західну залізницю, то сума доходів, яка надійшла в її розпорядження в 2008 році дорівнювала 4880, 2 млн. грн., в 2009 р. ця сума зменшилась на 118, 8 млн. грн. або на 2, 4%, в порівнянні з попереднім роком, за рахунок падіння вантажообігу та зниження дохідної ставки, в результаті зменшення навантаження високовартісних вантажів. В 2010 році розмір доходів Південно-Західної залізниці збільшився на 10, 6% і становив 5264, 3 млн. грн. Що ж до Одеської та Львівської залізниць, як видно з таблиці 2. 1, в 2008 році розмір їх доходів дорівнював відповідно 5000, 5 млн. грн. та 4636, 3 млн. грн. На протязі 2009-2010 рр. доходи Одеської залізниці збільшилися на 102, 4 млн. грн. (або на 2%), а Львівської залізниці – зросли на 21, 3 млн. грн. або на 0, 5%, за рахунок збільшення обсягів вантажоперевезень. 
В 2010 р. Одеська залізниця отримала доходи в сумі 5804, 9 млн. грн., а Львівська – в розмірі 5360, 2 млн. грн. Однією з причин зменшення розмірів доходів, які отримують залізниці від вантажних перевезень є скорочення транзитних вантажних перевезень українськими залізницями. Це пов'язано, в першу чергу, з активною розбудовою російських портів та припортових комплексів. Так, у 2010 році дохід від транзиту на Донецькій залізниці дорівнював 749, 3 млн. грн., це на 183, 8 млн. грн. більше, ніж в попередньому році. Що ж до Південно-Західної залізниці, то в її розпорядження надійшла сума доходів в 2009 році у розмірі 2135, 4 млн. грн., в 2010 р. – 2257 мн. грн. Розмір доходу від транзиту на Придніпровській залізниці в 2008 р. становив 619, 8 млн. грн., в 2009 р. дана сума зменшилась на 211, 8
Фото Капча