Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізм формування доходів залізничного транспорту України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

грн., а в 2010 р. доходні надходження зроси на 9%, в порівнянні з минулим роком. Далі здійснемо аналіз доходів, які надійшли від приміських перевезень пасажирів (табл. 2. 4).

 
Таблиця 2.4
Приміські перевезення у доходах залізниць від пасажирських перевезень
 
Наведені дані в таблиці 2. 4, показують, що загальна сума доходів від приміських перевезень пасажирів в 2009 р. становила 362, 1 млн. грн., в 2010 р. зросла на 4, 6% і дорівнювала 378, 7 млн. грн. На Донецькій залізниці протягом 2008-2009 рр. спостерігалося скорочення доходів від приміських перевезень на 2, 2 млн. грн. або на 7, 8%. Це зменшення могло бути викликане тим, що пасажири все більше віддають перевагу автомобільному транспорту. Не останню роль в цьому відіграє естетичний та технічний стан наших приміських електиричок. Сума доходів, яка надійшла в розпорядження Придніпровській залізниці в 2009 р. дорівнювала 57, 4 млн. грн., в 2010 р. цей показник збільшився до 64, 7 млн. грн., за рахунок зростання кількості відправлених пасажирів. Що ж до Південної залізниці, то вона в 2010 р. отримала дохід від приміського перевезення в розмірі 57, 9 млн. грн., в 2009 р. він був вищий на 12, 2 млн. грн. або на 17, 4%, в порівнянні з наступним роком. Таке зменшення доходу в 2010 році, на нашу думку, було спричинено теж не найкращим технічним станом потягів, низькою швидкістю та якістю перевезень. Доходи Південно-Західної залізниці в 2009 році становили 115, 5 млн. грн., в 2010 р. вони зросли на 10%. Одеська і Львівська залізниці отримали доходи від приміських перевезень пасажирів в 2010 році відповідно 38, 5 млн. грн. та 60, 3 млн. грн., це на 14, 9% і на 0, 7% більше, ніж в минулому році. Отже, можна сказати, що однією з основних причин зменшення розміру доходів від пасажирських перевезень є скорочення обсягів перевезень та пасажирообороту. Особливо негативно на це впливає як зростання тарифів на перевезення, так і зниження якості наданих послуг (зношені вагони, недостатній сервіс та швидкість руху).
 
2.3 Аналіз структури доходів залізничного транспорту України
 
Структура доходів залізниць протягом 2008-2010 рр. змінилася незначно, в основному за рахунок коливання частки доходів від вантажних перевезень. Така зміна структури доходів відбулася внаслідок різкого ступеня зміни рівня зростання тарифів на перевезення, а також більш швидкого зростання обсягів вантажних перевезень, порівняно з пасажирськими. Структура доходів від перевезень по кожній залізниці за 2008-2010 роки наведена в таблиці 2. 5.
Наведені дані в таблиці 2. 5 свідчать, що питома вага доходів від вантажних перевезень переважає значно доходи від пасажирських перевезень на всіх шестьох залізницях, на Донецькій залізниці цей показник в 2008 році становив відповідно 93, 3% та 6, 7%, у 2010 році спостерігається зменшення частки доходів від вантажних перевезень на 0, 9% та відповідно – зростання доходів від пасажирських перевезень до 7, 6%.
 
Таблиця 2.5
Структура доходів залізниць від перевезень за 2008-2010 рр. 
 
З даної таблиці видно, що питома вага доходів від вантажних перевезень Придніпровської залізниці у структурі доходів від перевезень дорівнює в 2008 році 86, 3%, в 2009 р. – 83, 1%, а в 2010 р. відбулось зменшення даної частки на 0, 1%, в порівнянні з попереднім роком. Що ж до Південно-Західної залізниці, то її частка доходів від вантажних перевезень в структурі доходів від перевезень в 2009 році становила 75, 8%, в 2010 р. вона залишилась без змін і також склала 75, 8%. А питома вага доходів даної залізниці від пасажирських перевезень дорівнювала в 2009 та 2010 роках 24, 2%. У структурі доходів від перевезення українськими залізницями, частка доходів від вантажних перевезень Одеської залізниці у 2008 році становила 90, 8%, в 2009 р. була помітна тенденція до її зниження, так її величина в цьому році дорівнювала 89, 7%, а в 2010 р. питома вага доходів даної залізниці незначно збільшилась, в порівняння з минулим роком і склала 89, 9%, а частка доходів даної залізниці від пасажирських перевезень в 2009 році дорівнювала 10, 3%, в 2010 р. її розмір зменшився на 0, 2% в порівнянні з попереднім роком. На основі таблиці 2. 1, далі розглянемо питому вагу кожної залізниці у доходах від вантажних перевезень (рис. 2. 1).
 
Рис. 2.1 Питома вага залізниць у доходах від вантажних перевезень за 2010 р.
 
З рис. 2.1 помітно, що у 2010 році найбільшу питому вагу склали доходи від перевезень вантажів на Донецькій залізниці, яка становила 19, 1%, але якщо порівнювати дану величину з минулим роком, то вона буде меншою на 0, 1%, а найменшу частку – на Південній залізниці, її величина дорівнювала 13, 8%. Питома вага у доходах від вантажних перевезень на Придніпровській залізниці в 2010 році склала 17, 1%, це на 0, 2% більше, ніж у 2009 році. Виходячи з даних таблиці 2. 1, можна сказати, що на Південій залізниці протягом 2008-2010 рр. спостерігалася тенденція зменшення частки у доходах від вантажних перевезень. Так, її величина у 2008
Фото Капча