Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Напрямки та поетапний зміст корекційно-розвивальної роботи

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У вітчизняній та зарубіжній спеціальній освіті за останній час значно збільшилась увага до ранньої корекції відхилень у розвитку дітей. Ранній початок корекційно-педагогічної роботи можливий в умовах реабілітаційних закладів, куди по допомогу звертаються батьки дітей з обмеженими можливостями. Сьогодні в Україні чисельність закладів даного типу зростає.
В цілому реабілітаційна робота носить характер комплексної і передбачає медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування, лікувальну фізкультуру, масаж, лікувальне плавання, загартовування, правильну організацію режиму дня, психологічну та педагогічну корекцію. Як показує практичний досвід, корекційно-педагогічна робота з дітьми раннього віку є важливою складовою частиною комплексної реабілітаційної допомоги у спеціалізованих закладах.
Рання корекційно-педагогічна робота спрямовується на формування у дітей здатності орієнтуватись в навколишньому, на подолання і профілактику відхилень в розвитку, тобто передбачає загальнорозвивальні та корекційні цілі. Передусім- це розвиток зорового, слухового і дотикового сприймання; стимуляція емоцій; створення умов для спілкування дітей з дорослими; формування контактів з іншими; нормалізація тонусу рук (в тому числі кисті і пальців) як передумови для розвитку у дитини навичок предметно-практичної, зображувальної, конструктивної діяльності; розвиток загальних рухів; формування дій; розвиток рухів артикуляційного апарату, формування передумов розуміння мовлення і активного мовлення, ін.
Даний посібник розроблено на основі аналізу психолого-педагогічної, дефектологічної, медичної літератури (див. список літератури) та на основі експериментального дослідження, проведеного на базі відділення ранньої соціальної реабілітації Кам'янець-Подільського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру.
Теоретичні висновки вказують на значимість раннього періоду розвитку дитини, особливо першого року життя, оскільки впродовж цього етапу формується велика кількість базових психомоторних функцій, життєво значимих рухових функцій, закладається фундамент подальших соціальних контактів дитини та характер цих контактів.
Проте, у дітей з психофізичними порушеннями спостерігається ряд відхилень у розвитку, які стають помітними ще у ранньому періоді онтогенезу. Це відхилення у розвитку процесів сприймання, уваги, пам'яті; відставання або суттєві порушення у формуванні рухової сфери, недостатність моторики пальців рук, порушення емоційно-вольової сфери, недорозвиток мовлення різного ступеня вираженості.
Проведене нами практичне дослідження, яке включало опитування батьків та обстеження малюків показало, що у більшості батьків обстежуваних нами дітей не сформована звичка фіксувати рухові та психічні новоутворення у розвитку малюків. Певною мірою цей недолік батьківського ставлення до дітей пояснюється їх недостатньою обізнаністю з особливостями розвитку дітей раннього віку, значенням раннього періоду (від народження до 3-х років) для подальшого розвитку дитини, а в цілому - низьким рівнем психолого-педагогічної освіченості. Цю проблему покликаний частково розв'язати даний посібник.
Метою посібника є об'єднання і узгодження зусиль працівників спеціалізованих закладів та батьків дітей у справі своєчасної та кваліфікованої корекційної допомоги дітям раннього віку, що сприятиме забезпеченню поступального руху у напрямках психомоторного та соціально-емоційного розвитку дитини, сприятиме своєчасній адаптації та соціалізації дитини з особливими потребами.
Враховуючи дані, отримані в результаті теоретичного дослідження стосовно розвитку дітей раннього віку в нормі і результати практичного дослідження, спрямованого на виявлення особливостей раннього розвитку дітей з психофізичними порушеннями, ми пропонуємо напрямки і зміст корекційно-розвивальної роботи з дітьми раннього віку. Означені напрямки є адаптованим варіантом запропонованої Ю.А.Разенковою системи корекційної роботи з дітьми раннього віку в умовах дитячого будинку [12], який доповнений змістом з урахуванням результатів проведених досліджень.
 Зміст роботи передбачає ускладнення корекційного матеріалу, що відображено у послідовності етапів по кожному з дев'яти напрямків розвитку дитини. Зміст кожного етапу відповідає певному віку дитини в нормі:
І етап - рівень розвитку дитини з психофізичними порушеннями відповідає віковій нормі до 3-ох місяців;
І! етап - рівень розвитку дитини з психофізичними порушеннями відповідає віковій нормі до 6-ти місяців;
III етап - рівень розвитку дитини з психофізичними порушеннями відповідає віковій нормі до 9-ти місяців;
IV етап _ рівень розвитку дитини з психофізичними порушеннями відповідає віковій нормі до 12-ти місяців.
Розробляючи змістове наповнення етапів кожного з напрямків ми керувались наступним:
1)діти з психофізичними порушеннями відстають у розвитку від своїх однолітків за термінами виникнення психофізичних новоутворень та їх якостей;
2)руховий і психосоціапьний розвиток дітей з психофізичними розладами не завжди відповідає їх біологічному віку;
3)корекційно-розвивальна робота з дітьми, що мають психофізичні порушення, повинна проводитись з урахуванням фактичного рівня розвитку рухових і психічних функцій дитини.
Оскільки руховий і психосоціальний розвиток дітей з психофізичними відхиленнями не завжди відповідає їх біологічному віку, корекційно-розвивальна робота з ними повинна проводитись диференційовано, з урахуванням фактичного рівня психомоторного розвитку дитини. Визначення фактичного рівня розвитку дитини можна здійснити за допомогою діагностичних карток, поданих у додатку.
У посібнику міститься добірка рекомендованих корекційно-розвивальних вправ до запропонованих напрямків роботи з дітьми. Дані вправи проводяться працівниками реабілітаційного закладу (логопедом, дефектологом, психологом, вихователем) на корекційних заняттях. Окремі з них можуть бути рекомендовані для проведення батьками (в домашніх умовах) після спостереження за їх проведенням в умовах спеціалізованого заклад.
 
НАПРЯМКИ TА ПОЕТАПНИЙ ЗМІСТ
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ
 
1. Розвиток зорового сприймання (зорових орієнтувальних реакцій)
Поетапний зміст роботи:
І етап. Формування зорової активності, зорового орієнтування в навколишньому, розвиток зорового зосередження на яскравих предметах і обличчі дорослого, розвиток зорового слідкування за рухомими і звучними предметами на невеликій відстані.
ІІ етап. Розвиток зорового слідкування в положенні на животі; розвиток зорових диференціиовок кольору
Фото Капча